استراتژی میانه در شرط بندی انواع مسابقات ورزشی چیست؟

استراتژی میانه در شرط بندی انواع مسابقات ورزشی چیست؟

استراتژی میانه در شرط بندی ورزشی چیست؟

مطابق فرهنگ لغت مریان وبستر ؛ تعریف میانه “بـه همان اندازه از افراط” فاصله دارد. شرط بندی وسط «همچنین بـه عنوان “میانه زدن” نیز شناخته میشود» یک استراتژی شرط بندی ورزشی اسـت کـه از تغییر در گسترش امتیاز ؛ شانس و مجموع امتیازات حداکثر استفاده را می‌برد .

 

میدلینگ اصطلاحی نیست کـه تعداد زیادی از کسانی کـه شرط بندی جدید ورزشی می‌کنند با ان آشنا هستند. فرصت وسط بازی زمانی اسـت کـه یک امتیاز گسترش مییابد یا کل بازی در ان حرکت می‌کند. شرط بندی ها وقتی شرط بندی در دو طرف مختلف بازی قرار میگیرند می‌توانند شرط بندی کنند .

 

یکی از دلایل عدم آشنایی شرط بندی کنندگان جدید ورزشی در رابطه با مخلوط کردن ؛ درگیر کردن چندین شرط بندی دریک بازی اسـت . بیشتر شرط بندی هاي‌ جدید طبق معمولً فقط علاقه مند بـه شرط بندی یکبار دریک بازی هستند. یک فرصت میانی اغلب خودرا در زمان هاي‌ مختلف هفته منتهی بـه یک بازی بـه شرط بندی کنندگان می‌رساند.

 

اپراتورهای کتاب ورزشی بسیار آگاه هستند کـه شرط بندی هایي وجوددارد کـه می‌خواهند یک بازی را وسط بگیرند. انها طبق معمولً هنگام تنظیم و حرکت دادن خطوط در طول هفته این نکته را در ذهن دارند. همانگونه کـه گفته شد ؛ هنوز فرصت هاي‌ میانی وجوددارد.

استراتژی میانه در شرط بندی ورزشی چیست؟

پیدا کردن یک وسط

استراتژی وسط بازی بیشترین محبوبیت را هنگام شرط بندی روی فوتبال دارد. یکی از دلایلی کـه شرط بندی کنندگان جدید ورزشی با درگیر کردن یک بازی آشنا نیستند این اسـت کـه یک میانه بـه دو شرط بندی متفاوت دریک بازی نیاز دارد اما دریک تیم نیست .

 

همه ی شرط بندی ها بـه دنبال این گزینه شرط بندی نیستند زیرا شامل خطر دو برابر شدن پول اسـت. با این حال ؛ این می‌تواند راهی برای بـه حداقل رساندن ریسک مالی یا یک تلاش سودآور باشد.

 

ساده ترین راه برای درک میانه بازی یک مثال است:

وطن پرستان نیوانگلند بـه عنوان 7 امتیاز محبوب در برابر جت هاي‌ نیویورک باز میشوند. شرط بندی از پاتریوت ها خوشش می‌آید و برای پاتریوت ها -7 شرط می بندد.

 

در طول هفته خط حرکت میکند و وطن پرستان در مقابل جتس بـه 10 امتیاز محبوب تبدیل می‌شوند. شرط بندی در محل هاي‌ شرط بندی روی Jets +10 اختلاف 3 امتیازی را مشاهده میکند.

 

3 تفاوت دراین مثال میانه اسـت . اکنون کـه شرط بندی دو شرط بندی دارد ؛ شانس هاي‌ زیادی برای برنده شدن وجوددارد. بهترین نتیجه برای شرط بندی در وسط هردو شرط بندی یافت می‌شود.

 

نتایج میانی

یافتن فرصتی برای وسط بازی فوتبال یک برد تضمینی نیست. چندین نتیجه متفاوت وجوددارد. در این جا نتایج احتمالی با استفاده از مثال Patriot vs. Jets وجوددارد:

شرط بندی هردو شرط بندی را برنده میشود : اگر وطن پرستان جت ها رابا 8 یا 9 امتیاز شکست دهند.
شرط بندی یک شرط میبرد : اگر جت ها با 6 یا کمتر ببازند یا وطن پرستان با 11 یا بیشتر برنده شوند.
شرط بندی فشار می‌دهد : اگر وطن پرستان دقیقاً با 7 یا 10 امتیاز برنده شوند «منهای مسابقه».
میانه بازی فوتبال یک برد تضمینی نیست اما می‌تواند بـه حداقل رساندن ریسک مالی کمک کند. برنده شدن در میانه واقعی میتواند بـه خصوص پاداش آور باشد زیرا دو شرط دریک بازی برنده می‌شوند.

 

شرط بندی وسط همچنین راهی اسـت کـه قماربازان می‌توانند امتیازات وفاداری اضافی را از کتابهای ورزشی کسب کنند کـه برای هر دلار بافته شده پاداش می‌گیرند. هیچکس نباید شرط هاي‌ اضافی برای امتیاز وفاداری قرار دهد. این فقط یک مزیت اضافی اسـت.

 

یک میانه نیز می‌تواند از نقاط مختلف گسترش یابد. برای سادگی ؛ ما از یک مثال با استفاده از دو شماره اصلی استفاده میکنیم .

 

شرط بندی وسط یک ابزار دیگر است

یافتن وسط و شرط بندی در هردو طرف یک بازی ابزار دیگری در کمربند ابزار شرط بندی ورزشی اسـت. اپراتورهای کتاب ورزشی یک لبه داخلی دارند کـه برای هر شرط 11 دلار 10 دلار پرداخت می‌کنند. شرط بندی هاي‌ ورزشی از ابزار خاصی استفاده می‌کنند کـه می‌توانند برای جبران لبه کتابهای ورزشی استفاده کنند.

 

اپراتورهای کتاب ورزشی باید برای هر بازی خط تولید کنند. یکی از بزرگ ترین مزایای شرط بندی ها این اسـت کـه فقط در بازی هایي کـه انتخاب می‌کنند شرط بندی کنند. شرط بندی تیزبین در بازی هایي کـه احساس می‌کنند مثل یک مزیت هستند شرط می بندد.

 

یافتن یک فرصت متوسط ​​یکیدیگر از مزایای شرط بندی ها اسـت. فرصتهای میانی خیلی زیاد در معرض نیستند. با این اوصاف ؛ هنگامی کـه یک فرصت میانی در معرض اسـت ؛ یک شرط بندی کننده میتواند از فرصت استفاده کند.

 

یک وسط میتواند بـه حداقل رساندن خطر یک شرط بندی دریک بازی خاص کمک کند. شرط بندی در میانه ها همچنین درصورت قرار گرفتن امتیاز نهایی بازی در میان دو شرط بندی ؛ می‌تواند بـه شرط بندی یک شرط برد بیشتر باشد.

 

یافتن وسط برای همه مناسب نیست

همه ی شرط بندی هاي‌ ورزشی یکسان نیستند. تعداد زیادی شرط بندی معمولی وجوددارد کـه فقط با تماشای بازی تیم محبوب خود با بـه خطر انداختن چند دلار بـه دنبال کمی لذت اضافی هستند. بازی هاي‌ میانه رو احتمالاً برای این نوع شرط بندی کننده ورزشی درنظر گرفته نشده اسـت.

 

میانه بازی کردن برای همه ی مناسب نیست. شرط بندی گاه بـه گاه تفریحی احتمالاً در طول هفته حرکت خط را ردیابی نمی‌کند. حتی اگر آن ها در حال ردیابی حرکت خط باشند ؛ شرط گذار ممکن اسـت علاقه اي بـه ساخت چندین شرط بندی دریک بازی نداشته باشد. اشکالی ندارد ؛ همه ی دلایل مختلفی برای شرط بندی در ورزش دارند.

 

بازهم ؛ یافتن فرصتی برای وسط تنها سلاحی اسـت کـه شرط بندی ورزشی کمی پیشرفته برای استفاده هر از چند گاهی در معرض دارد. این برای همه ی مناسب نیست اما مطمئناً یک گزینه سودمند شرط بندی برای تعداد زیادی از شرط بندی کنندگان ورزشی اسـت.استراتژی میانه در شرط بندی ورزشی چیست؟

استراتژی میانه

استراتژی هاي‌ شرط بندی بسیاری وجود دارند کـه بـه نظر میرسد ابزار لازم برای غلبه بـه بازار و کسب سود مستمر را فراهم می‌کنند. استراتژی میدلینگ یکی از این نمونه ها اسـت، ولی آیا بـه کار می‌آید؟ ادامه این مطلب را بخوانید تا بدانید.

 

قبل از ادامه این پست، بهتر اسـت در مورد آربیتراژ، کـه دراین پست از ان استفاده شده، بیشتر بدانید. خرید و فروش هم ‌زمان یک دارایی برای کسب سود از تفاوت قیمت ها آربیتراژ گفته می‌ شود. بـه عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می ‌شود کـه یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌ شود.

 

اما قیمت هاي‌ یکسانی ندارد. وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار اسـت و مکانیزمی ایجاد می‌ کند کـه موجب می‌ شود قیمت ها بـه طرز قابل‌توجهی از ارزش منصفانه و واقعی‌شان در درازمدت منحرف نشوند. همچنین میدلینگ بـه معنای درنظر گرفتن میانگین برای ثبت شرط اسـت کـه در ادامه این پست از همان عبارت میدلینگ برای اشاره بـه این مفهوم استفاده خواهیم کرد «مترجم».

 

میدلینگ تلاش می‌کند از تفاوت قیمت در بازارهای مختلف، سود کسب کند. می‌توانید بازار شرط بندی را بـه مثابه یک آربیتراژ آماری «از جمله استراتژی هاي‌ معاملاتی در بازارهای مالی» ببینید. این یادداشت توضیح میدهد کـه میدلینگ چیست و چطور می‌توانید با استفاده از ان؛ کسب سود نمایید.

 

استراتژی میانه چطور در شرط بندی کار می کند؟

توانیم از مثالی عملی برای این کـه درک کنیم میدلینگ چطور کار میکند، استفاده کنیم. مسابقه بسکتبالی را درنظر بگیرید. بوک میکر «نهاد شرط بندی» الف، امتیاز مجموع را 204.5 و بوک میکر ب ان را 200.5 تعیین کرده اسـت. برای رسیدن بـه یک شماره میانه، قمارباز میتواند روی «زیر 204.5» نزد بوک میکر الف و روی «بالای 200.5» نزد بوک میکر ب شرط بندی کند.

 

میانه اي برای مجموع هاي‌ 201؛ 202؛ 203 و 204 ایجاد می‌شود. اگر مجموع امتیازات چیزی دراین نواحی باشد، قمارباز هردو شرط را می‌برد. دقت کنید کـه امکان باخت در هردو شرط برای فرد وجود ندارد. بدترین حالت بردن یکی و باختن در دیگری اسـت.

 

میانه را می‌توانید در هر نوع شرطی بدست آورید کـه می‌تواند هندیکپ یا مجموع باشد. تعیین این کـه ارزش میانه چقدر اسـت و این کـه ارزش شرط بندی دارد یا نه، بسته ارزیابی هزینه و احتمال قرار گرفتن نتیجه نهایی در حوالی ان میانه اسـت. اگر مثال بالا را درنظر بگیریم، فرض کنیم ضریب مجموع امتیازات «زیر 204.5» و «بالای 200.5» هردو 1.90 باشد و روی هر کدام شرطی 100 یورویی بسته باشید. بیایید میزان سود و ضرر ناشی از هر شرط را ارزیابی کنیم:

 

برای مجموع هایي شامل 201؛ 202؛ 203 و 204؛ قمارباز هردو شرط رابا سودی 180 یورویی «90 یورو از هر شرط» میبرد. برای دیگر مجموع ها، او 90 یورو میبرد و 100 یورو می‌بازد کـه در مجموع 10 یورو ضرر اسـت. چه زمانی میتوان گفت استراتژی میدلینگ سودمند اسـت.

 

پاسخ به سوال

برای پاسخ دادن بـه این سوال، بیایید ببینیم برای این کـه میزان سود و ضرر یکی باشد، تا چه میزان باید نتیجه رویداد روی شماره میانه قرار گیرد. اگر میانه در بازی اول بـه دست آید، سود 180 یورویی میتواند تا 18 بازی بعد برای شرط بندی در معرض باشد. از این رو، تعداد بازی لازم برای رسیدن بـه مبلغ اولیه شرط بندی، 19 اسـت. تا زمانی کـه استراتژی میدلینگ در بیش از یک بازی از 19 بازی «5.3 درصد مواقع»؛ بـه دست آید، استراتژی کارگر خواهد افتاد. در واقع، شرط بندی بـه صورت میدلینگ، معادل داشتن شرطی 10 یورویی در ضریب 19 اسـت.

 

وقتی ضرایب تغییر می‌کند، چه اتفاقی برای درصد سود و ضرر برابر میوفتد؟ نمودار پایین این مساله را نشان می‌دهد. فرض بر این اسـت کـه ضرایب برای هردو طرف استراتژی میانه برابر اسـت:

شاید این نکته توجه‌تان را جلب کرده باشد کـه درصد سود و ضرر برابر، مساوی با حاشیه سود بوک میکر اسـت. مثلاً در ضرایب 1.95؛ برای رسیدن بـه سود و ضرر برابر، تنها 2.6 درصد مواقع باید بـه شماره میانه برسید کـه در ضریب 1.87؛ این رقم 7 درصد میشود.

 

بـه بیان دیگر، شرط بندی در ضریب 1.95 در مقایسه با 1.87؛ بـه ترتیب تفاوتی بین انتخاب ضریب 39.0 و 14.4 اسـت. نمودار بالا روی اهمیت شرط بندی در بهترین ضرایب در معرض موقع اجرای استراتژی میدلینگ، تاکید میکند.

 

نکته در استراتژی میانه، همه موقعیت ها برابر نیستند

موقع استفاده از استراتژی میدلینگ در شرط بندی، باید بدانید سیستم امتیازگیری و الگوها در همه ی ورزش ها یکی نیستند. برخی میانه ها ارزشمندتر از سایرین هستند.

 

مثلاً در برخی ورزش ها همانند تنیس، باید متغیرهایی چون تعداد ست هاي‌ انجام بازی را هم درنظر بگیرید، چون حتماً در نتیجه نهایی و شرط بندی شـما تاثیر گذار خواهند بود. این مورد در مورد دیگر ورزش ها همانند فوتبال و بیسبال هم برقرار اسـت.

 

آیا استراتژی میانه مفید فایده است؟

استراتژی میانه شرط بندی بسیاری خوبی برای استفاده از تفاوت قیمت بین بوک میکرها اسـت؛ مخصوصا زمانی کـه تفاوت قیمتی قابل توجهی بین نهادهای مختلف شرط بندی وجود داشته باشد، این استراتژی بیشتر بـه کار می اید. همچنین اگر تغییر ضرایب آتی بـه درستی پیشبینی شود، مفید فایده تر خواهد بود.

 

همچنین قماربازان باید آگاه باشند کـه واریانس در استفاده از این استراتژی هم بالا خواهد بود، چون استفاده از ان هماننند شرط بندی روی یک گزینه کم شانس اسـت. همانند همه ی استراتژی هاي‌ شرط بندی، مهم‌ترین فاکتورهایی کـه موقع میدلینگ باید درنظر بگیرید، ارزیابی دقیق احتمال شرط و پیدا کردن بهترین قیمت ها «ضرایب» ارائه شده اسـت.

 

مشکل اعتیاد به شرط بندی : چرا برخی افراد معتاد می شوند و دیگران نه !!
مشکل اعتیاد به شرط بندی : چرا برخی افراد معتاد می شوند و دیگران نه !! مشکل اعتیاد به شرط بندی  انسان تمایل ذاتی بـه خطر دارد. چه بازی با ورق ؛ چرخاندن قرقره در دستگاه اسلات ...
آیا به دنبال شرط بندی آنلاین در کانادا هستید؟
آیا به دنبال شرط بندی آنلاین در کانادا هستید؟ آیا به دنبال شرط بندی آنلاین در کانادا هستید؟ آیا بـه دنبال یک کازینو خوب برای بازی هستید؟ قبل از هر ...
نحوه بازی فاز 10 | تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 و روش های برد
نحوه بازی فاز 10 | تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 و روش های برد تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 نحوه بازی فاز 10 یک بازی کارتی توسط سازندگان UNO اسـت و شبیه بـه بازی ...
چرا شرط بندی اتریوم هنوز به قله های سنتی قمار نرسیده است
چرا شرط بندی اتریوم هنوز به قله های سنتی قمار نرسیده است چرا شرط بندی اتریوم هنوز به قله های سنتی قمار نرسیده است اگر هنوز هیجانات و نشت سایت هاي‌ قمار اتریوم ...
اولین کازینو قرارداد هوشمند برای دریافت مجوز کوراسائو
اولین کازینو قرارداد هوشمند برای دریافت مجوز کوراسائو اولین کازینو قرارداد هوشمند برای دریافت مجوز کوراسائو صنعت قمار آنلاین بـه تازگی بـه یک پیشرفت جالب دیگر عادت کرده اسـت ...
آنچه جدول مدال های توکیو در نیمه راه بازی ها به ما می گوید !
آنچه جدول مدال های توکیو در نیمه راه بازی ها به ما می گوید ! آنچه جدول مدال های توکیو در نیمه راه بازی ها به ما می گوید هنوز انتظار میرود ایالات متحده در صدر ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی