بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre چگونه است ؟

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre چگونه است ؟

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre

Euchre شاید یک بازی با ورق منحصر بـه فرد باشد زیرا تقلب در تعداد زیادی از محافل بـه عنوان یک بازی عادی و قانونی درنظر گرفته می‌شود. در حالی کـه بدیهی اسـت ؛ هرگز نباید در برابر افرادی کـه احتمالاً ان را بد تلقی میکنند تقلب کنید ؛ موارد بسیاری وجوددارد کـه خیانت در میان گروهی کـه با انها بازی خواهید کرد کاملاً قابل قبول اسـت «طبق معمولً فقط زمانی کـه برای پول بازی نمیکنید». اگر چنین اسـت ؛ در این جا سه ​​روش پذیرفته شده اصلی برای تقلب در Euchre و نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre آمده اسـت.

 

سرقت معامله

این رایجترین تقلب اوخری اسـت کـه استفاده می‌شود ؛ احتمالاً بـه این دلیل کـه برای انجام ان نیازی بـه مهارت یا تمرین ندارد. بـه زبان ساده ؛ از آنجایی کـه تیم معامله می‌تواند یک برگ برنده اضافی را انتخاب کند ؛ داشتن یک معامله تیمی همیشه یک مزیت اسـت. طبق قوانین استاندارد ؛ معامله در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز میچرخد. سرقت از معامله بسیار راحت اسـت. فقط کارت ها را گرد آوری کنید و زمانی شروع بـه کار کنید کـه نوبت تیم فنی دیگر باشد.

 

قوانین Echchre برای بازی با ترفند گرفتن

اگر قبل از این‌که کسی بـه شـما بگوید کـه نوبت بـه معامله شـما نرسیده اسـت ؛ پس از اتمام کار ؛ کارت رابا موفقیت سرقت کرده‌اید. از آنجا کـه کارت ها در دو دور دور میز بـه جای پنج بار تقسیم می‌شوند ؛ انجام اینکار دشوار نیست.

 

هنگام سرقت معامله ؛ می‌خواهید آن قدر سریع معامله کنید کـه هیچکس متوجه نشود چه اتفاقی افتاده اسـت تا دیر نشده ؛ اما نه آن قدر سریع کـه توجه را بـه خود جلب کنید. اگر بـه تازگی معامله کرده‌اید ؛ گاهی اوقات بهتر اسـت کارت ها را گرد آوری کرده و بـه شریک خود منتقل کنید ؛ زیرا همان شخصی کـه دو بار پشت سر هم برخورد می‌کند واضح تر خواهد بود.

 

علاوه بر بـه دست آوردن یک برنده اضافی برای تیم خود ؛ مزیت دلال بودن این اسـت کـه اکثر روش هاي‌ تقلب بـه دسترسی شـما بـه کارت ها متکی اسـت ؛ کـه اگر شـما معامله گر نباشید ؛ بسیار دشوارتر اسـت.

 

شش پرچم

یک تقلب معتبر از طرف فروشنده این اسـت کـه بـه طور حیله گرانه یک کارت اضافی بـه خود یا شریک خود بدهید ؛ و فقط سه کارت را در جفت بگذارید. در حالی کـه کار کردن با یک کارت اضافی ممکن اسـت در اکثر بازی هاي‌ ورق آشکار باشد ؛ سنت معامله متمایز Euchre حکم میکند.

 

کـه همه ی کارت ها پس از دو دور میز ؛ بـه طور کلی در دسته هاي‌ دو نفره و سه نفره ؛ تقسیم شوند. با اینکار می‌توانید یک کارت اضافی را پنهان کنید یا سه کارت دیگر را کنار هم قرار دهید تا سه کارت شبیه بـه دو کارت باشد ؛ یا درصورت عدم توجه افراد بـه سه کارت هردو بار درکنار میز.

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre

اگر نگران تقلب احتمالی هستید ؛ یک فروشنده همیشه بیشترین بدگماني را دارد. بـه همین دلیل ؛ تعداد زیادی از فروشندگان کـه از ترفند شش کارت استفاده می‌کنند ترجیح می‌دهند دست شش کارت را بـه شریک خود بسپارند تا خودشان. اگر تیم رقیب بادقت کارت هاي‌ فروشنده را تماشا کند ؛ بازهم فقط پنج کارت را میبیند ؛ زیرا تقلب واقعی روی میز رخ داده اسـت.

 

با این حال ؛ برای این‌که اینکار مفید باشد ؛ ضروری اسـت کـه شریک زندگی شـما با انجام کار اضافی گیج شده یا آشکارا با زدن شش کارت ؛ تقلب شـما را خراب نکند. کارت ششم باید مخفیانه دور ریخته شود ؛ طبق معمولً در وسط ترفندی کـه شـما یا همسرتان گرد آوری می‌کنید ؛ در غیر این صورت ؛ در پایان دور در دست شـما گیر میکند و تقلب شـما را آشکار میکند.

 

اگر مخالفان شـما با این تقلب آشنا نیستند ؛ می‌توانید با صحبت در مورد سفر بـه شش پرچم بـه شریک خود هشدار دهید. اگر مخالفان شـما عاقل هستند ؛ بهتر اسـت از صحبت کردن روی میز اجتناب کنید. صرف نظر از این ؛ فروشنده باید مراقب باشد کـه تعداد کارتهای باقیمانده در بچه گربه را پنهان کند ؛ هرگز اجازه ندهید کـه انها پراکنده شوند تا مبادا سه کارت «و نه چهار» خودرا واضح نشان دهند.

 

دو قرعه کشی

کمی تغییر در ترفند کارت اضافی ؛ Double Draw مستلزم ان اسـت کـه تیم معامله کارت را فراخواند. بـه عنوان فروشنده ؛ وقتی برای برداشتن برگ برنده میروید ؛ در عوض ان را بـه همراه کارت مستقیم زیر ان میگیرید. در حالت ایده آل ؛ با نگه داشتن کارت ها درکنار هم ؛ میتوانید از توجه پیش گیری کنید. اکنون یک کارت اضافی در دست دارید ؛ بـه جای شش کارت ؛ هفت کارت.

 

مانند ترفند شش پرچم در بالا ؛ کارت اضافی گزینه هایي در اختیار شـما قرار میدهد اما باید قبل از پایان دور دور ریخته شود ؛ کـه متکی بر این اسـت کـه می‌توانید ان رابا ترفندی کـه تیم شـما در حال انتخاب اسـت مخفی کنید.

 

هنگامی کـه شـما «بـه عنوان فروشنده» کارت خودرا رو بـه پایین روی بچه گربه دور می‌اندزید ؛ بـه جای آنکه بخواهید گیر بیفتید ؛ میتوانید دو کارت را کـه بـه صورت یکجا جمع شده اند کنار بگذارید ؛ درست همان طور کـه آن ها را برداشته اید. اینکار دست شـما را روی پنج کارت نگه می دارد ؛ بنابر این هیچ چیز پیچیده اي در طول دور مورد نیاز نخواهد بودو دور انداختن ان نه تنها ذخیره کردن برنده بلکه ایجاد خلاء را نیز راحت تر می‌کند.

 

تقلب های دیگر

بدیهی اسـت ؛ هر گونه تقلب در کارت عرشه استاندارد «بـه عنوان مثال انباشته یا علامت گذاری روی عرشه ؛ برخورد از پایین ؛ نگاه کردن بـه کارت ها و غیره» ممکن اسـت در Euchre مانند هر جای دیگر عمل کند ؛ اما در حالی کـه تقلب هاي‌ مخصوص Euchre بالا اغلب بـه عنوان ” عجایب سرگرم کننده “صحنه ایوچر ؛ هیچکس از کسی کـه در برابر یک برنده غافل میشود ؛ از پایین عرشه معامله میکند یا دیگر تقلب هاي‌ مشابه را دوست ندارد. بـه سادگی نمی‌توان در Euchre تقلب کرد.

 

نحوه بازی/قوانین بازی

Euchre با 24 کارت ؛ 9 تا آس از هر کت و شلوار بازی می‌شود. دو تیم از دو بازیکن هر کدام روبه‌رو میشوند و کارت ها را بـه طور متناوب بازی می‌کنند «بازیکنان یک تیم در مقابل یک دیگر مینشینند» و سعی میکنند ابتدا بـه 10 امتیاز برسند. بـه هر دست ؛ بـه هر بازیکن 5 کارت داده میشود ؛ یعنی 4 کارت خارج از بازی اسـت. از این 4 کارت با عنوان “بچه گربه” یاد میشود.

 

بازی های مبتنی بر ترفند

Euchre یکی از بازی هاي‌ بسیار مبتنی بر “ترفند” اسـت. در بازی هاي‌ مبتنی بر ترفند ؛ یک بازیکن هدایت میکند «یعنی نخستین کارت را بازی میکند» ؛ و با حرکت بـه سمت چپ ؛ هر بازیکن بعدی باید یک کارت با همان کت و شلوار با بازیکن هدایت شده بازی کند. با این حال ؛ اگر بازیکنی هیچ کارت از کت و شلوار رهبری ندارد ؛ ممکن اسـت هر کارت را در دست خود بازی کند.

 

یک ترفند با بالاترین کارت کت و شلوار “برنده” می‌شود ؛ بـه جز یک استثنا. Euchre همچنین یک بازی مبتنی بر برنده اسـت ؛ بـه این معنی کـه یک کت و شلوار بـه عنوان “برنده” انتخاب میشود و همه ی لباس هاي‌ دیگر را میزند.

 

دراین حالت ؛ اگر بازیکنی هیچ کارت از کت و شلوار led نداشته باشد و از روی لباس برنده انتخاب شده کار کند ؛ بالاترین برگ برنده بازی شده ترفند را برنده میشود تا بالاترین کارت کت و شلوار هدایت شده. هر کس کـه این ترفند را برنده شود ؛ می‌تواند ترفند بعدی را هدایت کند. از آنجا کـه بـه هر بازیکن 5 کارت داده میشود ؛ هر دست Euchre دارای 5 ترفند اسـت. هر تیمی بیشتر ترفندها را به کار گیرد ؛ بسته بـه شرایط ؛ امتیاز 1 ؛ 2 یا 4 امتیاز را برای دست میگیرد.

 

تصمیم گیری درباره ترامپ

پس از انجام معامله اما قبل از انجام هر دست ؛ بازیکنان فرایندی را طی می‌کنند تا تعیین کنند کدام لباس برتر اسـت. این روند گاهی اوقات “مناقصه” نامیده میشود ؛ زیرا سایر بازی هاي‌ مشابه دارای فرایند بیشتری هستند کـه در واقع شامل مناقصه اسـت. پس از معامله ؛ کارت بالای بچه گربه آشکار میشود و “بالا” نامیده میشود.

 

در ابتدا ؛ بازیکنان تصمیم میگیرند کـه آیا فروشنده کارت برقی را برداشته یا نه «و کارت دیگری را دور بیندازد» و ان کت و شلوار را برنده کند. یک نکته گیج کننده برای مبتدیان این اسـت کـه فروشنده همیشه کارت بازی را برمی دارد ؛ نه بازیکنی کـه “ان را سفارش می‌دهد”. با شروع بازیکن در سمت چپ فروشنده ؛ هر بازیکن میتواند “سفارش ان را” یا پاس بدهد.

 

اگر هر 4 بازیکن پاس بدهند ؛ کارت بالا در بچه گربه باقی می‌ماند ؛ و دوباره شروع میشود با این‌که بازیکنان بتوانند هر لباس دیگری را بـه عنوان برنده یا پاس انتخاب کنند. بـه عنوان مثال ؛ اگر کارت صدا سلطان قلب بود ؛ دیگر قلب ها بـه عنوان برنده انتخاب نمیشوند. اگر پیشنهاد برای بار دوم بـه فروشنده برسد ؛ او باید برنده را انتخاب کند و اجازه عبور ندارد. هر تیمی کـه برنده را انتخاب کند بـه عنوان “سازندگان” شناخته میشود و تیم دیگر بـه عنوان “مدافعان” شناخته می‌شود.

 

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre

سرانجام ؛ هر زمان کـه بازیکنی ترامپ را انتخاب میکند ؛ می‌تواند بـه صورت اختیاری دنبال دست خود برود ؛ بـه این معنی کـه طرف مقابل هیچ کارت بازی نمی‌کند. بـه بخش امتیازدهی در زیر مراجعه کنید. هر تیمی کـه برنده را انتخاب کند بـه عنوان “سازندگان” شناخته میشود و تیم دیگر بـه عنوان “مدافعان” شناخته می‌شود. سرانجام ؛ هر زمان کـه بازیکنی ترامپ را انتخاب میکند ؛ میتواند بـه صورت اختیاری دنبال دست خود برود.

 

بـه این معنی کـه طرف مقابل هیچ کارت بازی نمی‌کند. بـه بخش امتیازدهی در زیر مراجعه کنید. هر تیمی کـه ترامپ را انتخاب کند بـه عنوان “سازندگان” شناخته میشود و تیم دیگر بـه عنوان “مدافعان” شناخته می‌شود. سرانجام ؛ هر زمان کـه بازیکنی ترامپ را انتخاب می‌کند ؛ میتواند بـه صورت اختیاری دنبال دست خود برود ؛ بـه این معنی کـه طرف مقابل هیچ کارت بازی نمیکند. بـه بخش امتیازدهی در زیر مراجعه کنید.

 

امتیاز دهی

اگر سازندگان بـه تنهایی 5 ترفند دریافت کنند ؛ 4 امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

اگر سازندگان 5 ترفند رابا هم بدست آورند ؛ 2 امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

اگر سازندگان 3 یا 4 ترفند رابا هم یا بـه تنهایی دریافت کنند ؛ 1 امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

اگر مدافعان 3 ترفند یا بیشتر دریافت کنند ؛ 2 امتیاز تعلق میگیرد. این بـه عنوان “تنظیم” یا “Euchred” شناخته میشود.

 

اگر بـه تنهایی بروید و ست را شروع کنید ؛ مدافعان فقط 2 امتیاز میگیرند ؛ برای Euchre 4 امتیاز نمی‌گیرید.

 

باورز و بعدی

آخرین نکته گیج کننده در Euchre مربوط بـه Bowers اسـت. هر کدام از کت و شلوارها بـه عنوان برنده انتخاب می‌شوند ؛ آس دیگر کارت بلند نیست ؛ بلکه جک ان کت و شلوار کارت بالا محسوب می‌شود و راست راست نامیده می‌شود. علاوه بر این ؛ جک کت و شلوار همرنگ «مشهور بـه “بعدی”» برای برتری “دوباره مناسب” اسـت و برج چپ نامیده می‌شود و دومین کارت بلند اسـت.

 

سپس بـه طور عادی پیش میرود: Ace-King-Queen-Ten-Nine. بخش گیج کننده این اسـت کـه برج چپ بیشتر از لباس برنده محسوب میشود تا کت و شلوار چاپ شده ان-کـه بر روی کارتی کـه میتوانید هنگام پیروی از کت و شلوار انجام دهید ؛ تأثیر میگذارد! بـه عنوان مثال ؛ اگر Hearts برنده باشد ؛ جک الماس برج چپ اسـت و قلب محسوب می‌شود نه الماس.

 

بنابر این اگر قلبی هدایت شود ؛ ممکن اسـت وادار شوید با جک الماس همراه شوید ؛ و اگر یک الماس هدایت شود ؛ اگر الماس هاي‌ دیگر در دست دارید نمیتوانید جک را بازی کنید. این بدان معناست کـه 7 برگ برنده ؛ 5 کارت در بعدی و 6 کارت در هر کدام از کت و شلوارهای رنگ مخالف وجوددارد. این عدم تقارن ریشه تعداد زیادی از تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی اسـت.

 

تکالیف صندلی و اختصارات مورد استفاده

در بقیه کتاب ؛ ما بـه بازیکنان و کارت هایي با سمبل کوتاه تر اشاره میکنیم. عدد بازیکنان بـه شرح زیر اسـت:

دوم/2

اول/1 سوم/3

چهارم/4

 

فروشنده – دلال

جایی کـه بازیکن 4 فروشنده اسـت و بازیکن یک در سمت چپ فروشنده نشسته اسـت. بنابر این بازیکنان 1 و 3 شریک و بازیکنان 2 و 4 شریک هستند. هنگام توصیف کارت ها ؛ از اختصارات زیر استفاده می‌کنیم:

برج راست = R
برج چپ = L
آس = A
سلطان = K
ملکه = Q
روبروی جک رنگی = J
10 = 10
9 = 9
قلب = H
الماس = D
باشگاه = C
بیل = S
ترامپ = تی
بعدی = N
Offsuite رنگی مقابل = O

نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre

از آنجا کـه دو لباس فرعی با رنگ مخالف وجوددارد ؛ درصورت لزوم O1 و O2 تعیین میشوند. هنگام توصیف یک دست ؛ ما کارت ها رابا کت و شلوار گروه بندی میکنیم. از آنجا کـه همان اصول بدون توجه بـه این‌که کدام کت و شلوار ترامپ اسـت ؛ اعمال میشود ؛ ما اغلب بـه جای مشخص کردن کت و شلوارهای خاص از T ؛ N ؛ O1 و O2 استفاده می‌کنیم. بنابر این ؛ برای مثال:

RLK-H ؛ K10-S
RLK-T ؛ K10-O1

 

یکسان هستند ؛ زیرا مهم نیست کـه کت و شلوارها Hearts و Spades هستند ؛ بلکه مهم این اسـت کـه ترامپ و یکی از سوئیت هاي‌ رنگ مخالف اسـت.

 

تکنیک ها و تاکتیک های اصلی بازی

در حال حاضر ؛ ما فرض میکنیم کـه مناقصه قبلاً انجام شده اسـت. اگر تازه وارد بازی هستید ؛ در حال حاضر فقط به‌صورت شهودی بر اساس این‌که آیا فکر می‌کنید می‌توانید 3 ترفند با کت و شلوار داده شده بـه عنوان برنده برنده شوید یا خیر ؛ پیشنهاد دهید. اینبخش در مورد تکنیک هاي‌ اساسی برای پخش کارت هاي‌ شـما اسـت.

 

چه چیزی را رهبری کنم؟

اگر در صندلی 1 قرار گرفته اید ؛ گاهی اوقات انتخاب دشواری برای تصمیم گیری در مورد این‌که با کدام کارت هدایت می‌شوید ؛ دارید. البته ؛ هر بار کـه یک ترفند برنده می‌شوید ؛ با همین مشکل روبه‌رو می‌شوید ؛ اما نخستین برد سخت ترین اسـت. هنگام محاسبه دست خود بـه چند نکته مهم توجه کنید:

 

آیا هر یک از این کارت ها برنده بالفعل هستند؟

 

باطل بودن سایر بازیکنان در کت و شلواری کـه من بر عهده دارم چقدر اسـت؟

 

اگر آن ها باطل هستند ؛ احتمال این‌که انها در ان برتری داشته باشند چقدر اسـت؟

 

آیا درصورت هدایت ترامپ ؛ کارت هاي‌ برنده من هیچ ترفندی نمی‌برند؟

 

یا برای پیروزی با کارت هاي‌ برنده من باید لباس هاي‌ دیگر را برنده شوم؟

 

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده
آموزش تقلب در بازی های کارت زنده

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده آموزش تقلب در بازی هاي‌ کارت زنده قمار - البته - همه ی…

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت
اصول و عوامل اصلی شمارش کارت

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت اصول و عوامل اصلی شمارش کارت شمارش کارت بیش از اصل اساسی ردیابی کارت…

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید
11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید   11 بازی با ورق…

چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟
چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟

چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ بـه دنبال یک بازی…

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله
اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله ،امروز به سراغ یکیدیگر از بازی هایي خوا‌هیم رفت کـه…

بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان
بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان

بازی پاسور همه چهار «Reneging» در انگلستان همه ی چهار در انگلستان، احتمالا در قرن هفدهم سرچشمه گرفتند. بـه ایالات…

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند
پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند…

آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه
آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه

آموزش بازی کارتی 25 آموزش بازی کارتی 25 چه بازی هاي‌ کارتی را می شناسید؟ آیا بازی کردن را دوست…

نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن
نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن

نحوه بازی رامی «play Rummy» نحوه بازی رامی «play Rummy» در قصر رامی، میتوانید در هر زمان کـه بخواهید ؛…

آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)
آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)

آموزش بازی کارتی کال بریچ «Call Bridge» آموزش بازی کارتی کال بریچ Call Bridge یک بازی کارتی برای 4 بازیکن…

آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی
آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی

آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» این بازی گاهی با نام هاي‌ دیگری مانند…

بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر
بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر

بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل بازی پاسور پنج پر بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت