نحوه بازی UNO چگونه بازی UNO کنیم و برنده شویم ؟

نحوه بازی UNO چگونه بازی UNO کنیم و برنده شویم ؟

نحوه بازی UNO

قوانین UNO ساده اسـت وقتی بـه آن ها عادت کردید. ما همچنین تعدادی از قوانین رایج خانه را برای چاشنی بازی اضافه کرده ایم. نحوه بازی UNO یک بازی کارتی سریع اسـت کـه شبیه Crazy 8s انجام میشود و شامل کارت هاي‌ ویژه اي اسـت کـه سرگرمی را افزایش میدهد. درست مانند بازی دیگر سازندگان UNO بـه نام فاز 10 ؛ UNO برای سنین 7 سال بـه بالا پیشنهاد میشود ؛ اما بچه هاي‌ کوچک تر هنوز میتوانند از بازی لذت ببرند. حتی میتواند بازی خوبی برای تقویت اعداد و رنگ ها باشد.

 

هدف

هدف UNO این اسـت کـه نخستین فردی باشد کـه آخرین کارت را در دست شـما بازی میکند. سرگرمی UNO شرط لازم برای فریاد زدن “UNO!” وقتی بـه آخرین کارت پایبند هستید هنگام انجام چندین بازی ؛ برنده بازیکنی اسـت کـه کمترین امتیاز را کسب کند.

 

نحوه تنظیم بازی

معامله گر با بـه هم زدن عرشه و هر بازیکن با کشیدن یک کارت مشخص میشود. بازیکنی کـه بیشترین تعداد را روی کارت خود دارد ؛ فروشنده اسـت. اگر بازیکنی مانند کارت وحشی کارت خاصی را کـه دارای شماره نیست بکشد ؛ بازیکن باید ان کارت را بـه پایین عرشه برگرداند و یک کارت جدید بکشد. اگر دو یا چند بازیکن همان تعداد بالا را بکشند ؛ ان بازیکنان باید کارت ها را بـه عرشه برگردانند و کارت هاي‌ جدید بکشند تا زمانی کـه یکی از بازیکنان «بازیکنان» دیگر بـه تساوی برسد.

 

پس از انتخاب فروشنده ؛ بـه هر بازیکن هفت کارت داده میشود. کارتهای باقیمانده رو بـه پایین قرار میگیرند. این کارتها “شمع قرعه کشی” نامیده میشوند. فروشنده نخستین کارت را بر روی شمع قرعه کشی می‌گیرد و ان را رو بـه بالا درکنار شمع قرعه کشی قرار می‌دهد. اگر این کارت یک کارت Wild یا Wild Draw 4 اسـت ؛ ان کارت در وسط شمع قرعه کشی قرار می‌گیرد و یک کارت جدید کشیده میشود.

 

بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد نخستین فردی اسـت کـه بازی می‌کند مگر این کـه کارت اصلی برگردانده شده یک کارت معکوس باشد. معکوس فعال تلقی می‌شود حتی اگر بازیکنی ان را بازی نکرده باشد ؛ بنابر این این شخص در سمت راست فروشنده اسـت.

 

یک قاعده رایج این اسـت کـه هنگام بازی با چند دست UNO ؛ فروشندگان متناوب ؛ فروشنده را بـه سمت چپ در جهت عقربه هاي‌ ساعت از آخرین فروشنده منتقل کنید. هنگام بازی با کودکان کوچک تر ؛ جایگزینی برای کشیدن کارت با بالاترین سطح این اسـت کـه اجازه دهید کوچک‌ ترین کودک دلال اولیه باشد.

 

چگونه بازی کنیم

گیم پلی UNO متشکل از هر بازیکن اسـت کـه بـه نوبت انجام می‌شود و یا شامل مطابقت با بالاترین کارت رو بـه بالا در پشته یا بازی یکی از کارت هاي‌ ویژه می‌شود.

 

در ابتدای نوبت ؛ بازیکن میتواند شماره یا رنگ کارت رو بـه بالا رابا کارتی کـه در دست دارد مطابقت دهد. اگر کارت مطابقت داشته باشد ؛ بازی بـه بازیکن بعدی ادامه مییابد.

 

اگر بازیکن کارت مطابق ندارد اما یک کارت Wild یا Wild Draw 4 Card در دست دارد ؛ میتواند کارت بازی را انتخاب کند. کارت هاي‌ وحشی بـه بازیکن اجازه میدهد هر رنگی را انتخاب کند.

 

اگر بازیکن نتواند با دست خود کارت بازی کند ؛ باید بالاترین کارت را از شمع قرعه کشی بگیرد. اگر کارت کشیده شده قابل پخش نباشد ؛ آن ها بـه گرفتن کارت از شمع قرعه کشی ادامه میدهند تا زمانی کـه بتوانند یک کارت بازی کنند.

نحوه بازی UNO _ چگونه بازی UNO کنیم

نحوه بازی UNO

بازیکن وادار نیست با دست خود کارت مطابقت بازی کند. انها میتوانند یک وایلد کارت بازی کنند یا یک کارت جدید از شمع قرعه کشی بگیرند. اگر بازیکن تصمیم بـه کشیدن کارت می‌گیرد ؛ باید تا زمانی کـه یک کارت قابل بازی دریافت نمی‌کند ؛ بـه کشیدن ادامه دهد. آن ها نمی‌توانند کارتی را کـه در ابتدا در دست انها بود ؛ پس از انتخاب گرفتن کارت از شمع قرعه کشی بازی کنند.

 

پس از مطابقت بازیکن با کارت رو بـه بالا ؛ بازی بـه بازیکن بعدی ادامه می‌یابد. در شروع بازی ؛ بازی در سمت چپ بازیکن در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد. همانگونه کـه از نامش مشخص اسـت ؛ کارت معکوس جهت بازیکن بعدی را از چپ بـه راست یا راست بـه چپ تغییر می‌دهد.

 

یک کارت معکوس کـه دریک بازی دو نفره بازی می‌شود مانند یک کارت اسکیپ عمل می‌کند.اگر آخرین کارت از شمع قرعه کشی گرفته شود ؛ همه ی کارت هایي کـه بازی شده اند بـه جز بالاترین کارت رو بـه بالا باید بـه هم ریخته و بـه عنوان یک قرعه کشی جدید استفاده شوند. این میتواند هر چند بار کـه ممکن اسـت طول بکشد تا کسی سرانجام کارت هاي‌ دستش تمام شود ادامه یابد.

 

کارتهای ویژه نحوه بازی UNO

سرگرمی UNO همه ی کارتهای ویژه اي اسـت کـه می‌تواند بازی را دریک ضربان قلب تغییر دهد. این کارت ها مقدار مشخصی از استراتژی را بـه بازی اضافه می‌کنند کـه در غیر این صورت شانس تساوی خواهد بود. در عده اي از عرشه ها ؛ این کارت ها فقط با یک علامت مشخص می‌شوند. عرشه هاي‌ دیگر نیز نام کارت ویژه را مشخص میکنند.

 

معکوس:

این کارت ترتیب بازی را برعکس می‌کند و ان را از چپ بـه راست یا راست بـه چپ تغییر میدهد. استفاده از ان برای پیشگیری از خروج بازیکنان از کارت بسیار عالی اسـت. معکوس از نمادی استفاده میکند کـه دو پیکان در جهت مخالف یکی در بالای دیگری حرکت می‌کند. کارت معکوس دارای رنگ اسـت و فقط روی کارتهای رو بـه بالا با ان رنگ قابل پخش اسـت.

 

رد شدن:

این کارت باعث میشود نفر بعدی نوبت خودرا از دست بدهد. بازی بـه بازیکن بعدی طوری ادامه مییابد کـه گویی نوبت خودرا بـه اتمام رسانده اسـت. در بازی هاي‌ دو نفره ؛ این کارت بـه شـما امکان میدهد بلافاصله یک دور دیگر انجام دهید. نمادی کـه برای Skip استفاده می‌شود طبق معمولً یک دایره اسـت کـه خطی از ان عبور میکند. کارت اسکیپ دارای یک رنگ اسـت و فقط در کارتهای رو بـه بالا با ان رنگ قابل پخش اسـت.

 

قرعه کشی 2:

این کارت بازیکن بعدی را وادار می‌کند کـه دو کارت بکشد و نوبت خودرا مانند کارت اسکیپ رد کند. این کارت از یک “+2” برای سمبل استفاده می‌کند. این رنگ دارد و تنها زمانی قابل پخش اسـت کـه کارت رو بـه بالا دارای همان رنگ باشد.

 

وحشی: این کارت بـه بازیکن اجازه میدهد تا با هر رنگ یا شماره اي بازی کند – حتی با یک وایلد کارت دیگر. آن ها همچنین یک رنگ برای کارت Wild صدا میکنند و بازیکن بعدی را وادار میکند از این رنگ برای بازی استفاده کند. حتی اگر بازیکن کارت قابل پخش دیگری داشته باشد ؛ میتوان کارت Wild را بازی کرد. کارت هاي‌ وایلد طبق معمولً سیاه هستند و هر چهار رنگ را روی آن ها نشان می‌دهد. اگر کارت Wild یا Wild Draw 4 نخستین کارت بازی باشد ؛ نخستین بازیکن می‌تواند رنگ را انتخاب کند.

 

Wild Draw 4: این کارت بازیکن بعدی را وادار میکند کـه چهار کارت بکشد و نوبت خودرا طوری رد کند کـه انگار کارت پرش اسـت. بر خلاف کارت Wild ؛ کارت Wild Draw 4 قابل پخش نیست اگر بازیکن دارای کارت با رنگ و/یا شماره مشابه کارت رو بـه بالا باشد. این کارت شبیه یک کارت Wild اسـت کـه سمبل “+4” روی ان اسـت.

نحوه بازی UNO _ چگونه بازی UNO کنیمنحوه بازی UNO

“UNO!” چگونه برنده بازی باشیم

یک بازیکن باید قبل از پخش کارت دوم تا آخر ؛ “UNO” را بگوید . اگر بازیکنی فقط یک کارت در دست داشته باشد و بازیکن دیگری قبل از شروع نوبت بازیکن دیگر بگوید “UNO” ؛ بازیکن باید چهار کارت جدید از شمع تساوی بکشد.

 

اگر بازیکن بعدی نوبت خودرا شروع کند و هیچکس نگوید “UNO” ؛ بازی بـه گونه اي ادامه مییابد کـه گویی بازیکن اصلی “UNO” گفته اسـت. آن ها وادار نیستند هیچ کارت جدیدی بـه دلیل نگفتن “UNO” بکشند. درنظر گرفته میشود کـه بازیکنی نوبت خودرا می‌گیرد کـه یا کارت رو بـه بالا رابا یک کارت از روی دک خود مطابقت دهد ؛ یا یک وایلد کارت بازی کند ؛ یا یک کارت را از شمع قرعه کشی انتخاب کند. هنگامی کـه آن ها شروع بـه کشیدن از شمع قرعه کشی می‌کنند ؛ بازیکنان نمی‌توانند “UNO” را صدا کنند.

 

تماس با “UNO” برنده بازی نیست. بازیکن هنوز باید آخرین کارت خودرا بازی کند. اگر انها نتوانستند آخرین کارت را بازی کنند ؛ باید کارت را از شمع قرعه کشی بگیرند تا بتوانند بازی کنند. ممکن اسـت چندین UNO قبل از برنده شدن بازی داشته باشید.

 

اگر کارت برنده یک کارت Draw 2 یا Wild Draw 4 باشد ؛ بازیکن بعدی باید قبل از پایان بازی هنوز ان کارت ها را بکشد. از این کارت ها در امتیاز دهی استفاده میشود.

 

نحوه امتیاز دهی

در قوانین رسمی آمده اسـت کـه مسابقات زمانی برنده میشوند کـه نفر اول بـه 500 امتیاز برسد. برنده کسی اسـت کـه در ان زمان کمترین امتیاز را داشته باشد. قوانین مجلس می‌تواند تعداد امتیازات مورد نیاز برای پایان مسابقه را از 500 بـه هر شماره دیگر تغییر دهد.

 

در پایان هر بازی ؛ همه ی کارت ها جمع می‌شوند و نمره ان بازی یادداشت می‌شود ودر مجموع مشخص می‌شود کـه آیا بازیکنی از 500 امتیاز عبور کرده اسـت یا خیر.

 

همه ی کارتهای شماره گذاری شده ارزش اسمی خودرا «0 تا 9» دارند.
کارتهای معکوس ؛ پرش و تساوی 2 هر کدام 20 امتیاز کسب میکنند.
Wild and Wild Draw 4 کارت هر کدام 50 امتیاز کسب میکنند.

 

یک قاعده رایج برای گلزنی و تعیین برنده کلی حذف بازیکن «هاي‌» اسـت کـه مجموع امتیاز انها بـه 500 یا بیشتر میرسد ؛ اما بازی را ادامه دهید تا همه ی بازیکنان بـه جز یک نفر حذف شوند.

 

برای سرگرمی بیشتر با کارت خانوادگی ؛ War ؛ Snap ؛ Beggar My Neighbor و Memory همه ی میتوانند با یک کارت استاندارد پخش شوند و برای کودکان مناسب اسـت.

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی