نحوه بازی جین رامی – قوانین کامل جین رامی و ترفندهای برنده شدن

نحوه بازی جین رامی – قوانین کامل جین رامی و ترفندهای برنده شدن

نحوه بازی جین رامی – قوانین کامل جین رامی

نحوه بازی جین رامی یک بازی با ورق قدیمی اسـت کـه در اوایل دهه 1900 اختراع شد. این نه تنها سرگرم کننده اسـت بلکه بـه توسعه تمرکز ؛ حافظه و مهارت هاي‌ تفکر استراتژیک شـما کمک می‌کند. جین رامی و رامی بازی هاي‌ مرتبط با ورق هستند ؛ اما جین رامی فقط برای دو بازیکن درنظر گرفته شده اسـت و بسیار سریع تر از بازی ورمی رمی چند نفره عمل میکند. قبل از بازی ؛ اهداف ؛ گزینه هاي‌ گلزنی و مفاهیم بازی را مرور کنید ؛ سپس یک تابلوی امتیاز بگیرید و شروع بـه “ضربه زدن” کنید.

 

هدف جین رامی

هدف یک بازی جینی رامی این اسـت کـه بـه صورت استراتژیک با دستان خود کار کنید تا ست ها و اجراها را ایجاد کند ودر عین حال تعداد زیادی کارت “deadwood” «کارت هایي کـه دریک مجموعه یا اجرا نیستند» تا حد ممکن حذف شود. کلید بازی درک این اسـت کـه کارت هاي‌ مجموعه ؛ اجرا و deadwood در gin rummy چیست.

 

نحوه بازی جین رامی

مجموعه:

یک مجموعه سه تا چهار کارت اسـت کـه رتبه بندی یکسانی دارند. یک نمونه از مجموعه 5 قلب ؛ 5 الماس و 5 بیل اسـت. مثال دیگر از مجموعه 10 چوب ؛ 10 بیل ؛ 10 الماس و 10 قلب اسـت.

 

دویدن:

دو سه کارت یا بیشتر با همان کت و شلوار ودر رتبه بندی متوالی اسـت. یک مثال میتواند الماس 2 ؛ 3 ؛ 4 و 5 باشد. مثال دیگر دویدن جک ؛ ملکه و سلطان اسـت زیرا کارت هاي‌ چهره یک کت و شلوار با رتبه هاي‌ متوالی هستند.

نحوه بازی جین رامی - قوانین کامل جین رامی

Deadwood:

کارت هاي‌ Deadwood کارت هاي‌ فردی هستند کـه بخشی از یک مجموعه یا اجرا نیستند. اگر ست و دوندگی دارید و مجموع کارت هاي‌ چوبی شـما 10 امتیاز یا کمتر اسـت ؛ میتوانید دور را بـه اتمام برسانید. یک نمونه از چوب مرده کـه مجموع ان 10 امتیاز یا کمتر اسـت ؛ این اسـت کـه 2 الماس و 6 قلب دارید کـه معادل 8 امتیاز اسـت. اگر صفر کارت چوب مرده دارید ؛ یک دست جین دارید و روی میز ضربه می‌زنید تا امتیازات خودرا برای دور دریافت کنید.

 

یک بازی چندین دور را شامل میشود اما هنگامی کـه یک بازیکن بر اساس گزینه هاي‌ امتیازدهی بازی بـه 100 امتیاز برسد ؛ پایان مییابد.

 

گزینه های امتیازدهی در Gin Rummy

شـما می‌توانید یک سیستم نمره دهی ساده در بازی هاي‌ جین رامی خود داشته باشید ؛ یا می‌توانید تنوع در امتیاز دهی را بـه عنوان راهی برای جذابیت بیشتر بازی ایجاد کنید. در این جا چند گزینه وجوددارد:

رفتن به جین:

اگر ضربه بزنید ؛ اما هیچ کارت بی نظیری ندارید ؛ “جین” دارید و 25 امتیاز پاداش خواهید گرفت. رقیب شـما کـه ناک نزده اسـت نمیتواند هیچ امتیازی کسب کند ؛ حتی اگر رقیب شـما هیچ کارت بی نظیری نداشته باشد.

 

نقاط ضربه:

اگر ضربه بزنید ؛ امتیازهایی دریافت خواهید کرد کـه برابر تفاوت دست چوب مرده شـما با دست چوب مرده رقیب اسـت. بـه عنوان مثال ؛ اگر ضربه بزنید و کارت هاي‌ چوب مرده داشته باشید کـه مجموع آن ها پنج شماره اسـت و رقیب شـما 10 امتیاز مرده داشته باشد ؛ پنج امتیاز دریافت خواهید کرد «تفاوت بین پنج و 10».

 

امتیازات برنده:

عده اي از بازیکنان جین رامی برای تسریع در بازی 25 امتیاز جایزه بـه یک دور اضافه میکنند.

 

نقاط ضعف:

زیرانداز زمانی اسـت کـه شـما و حریفتان دارای ارزش مساوی از کارت هاي‌ چوب جنگلی «کـه گاهی اوقات بـه آن ها کارت هاي‌ “غیر متصل” میگویند» باشید. اگر ضربه بزنید ؛ اما شـما و حریفتان چوب مرده برابر داشته باشید ؛ رقیب خودرا زیر پا گذاشته اید. دراین حالت ؛ رقیب شـما 10 امتیاز اضافی بـه دلیل ضعیف بودن کسب میکند.

 

کی و چرا در جین رامی ضربه بزنید

یک دور جینی رامی فوراً با “ضربه زدن” بازیکن بـه اتمام میرسد. دو امتیاز دریک دور وجوددارد کـه یک بازیکن میتواند ضربه اي بزند:اگر کارت هاي‌ چوبی شـما بـه 10 یا کمتر اضافه شود ؛ می‌توانید ضربه بزنید کـه بـه “پایین آمدن” مشهور اسـت.
اگر کارت صفر دار ندارید و همه ی کارت هاي‌ شـما بخشی از ست و اجرا هستند ؛ می‌توانید ضربه بزنید ؛ و این بـه “رفتن جین” مشهور اسـت.

 

چگونه شروع بـه بازی Gin Rummy کنید

تعداد بازیکنان:

دو نفر «اما تفاوت بازی در سه بازیکن وجوددارد »

 

عرشه کارت:

عرشه استاندارد 52 کارته «هر گونه شوخی را کنار بگذارید ؛ برای بازی بـه انها احتیاج ندارید»

 

ارزش کارت ها:

کارت هاي‌ شخصی ؛ مانند جک ؛ ملکه و پادشاهان هر کدام 10 امتیاز ؛ آس ها هر کدام فقط یک امتیاز و کارت هاي‌ شماره گذاری شده ارزش اسمی دارند «برای مثال 6 بیل شش امتیاز اسـت»

 

راه اندازی کارت:

فروشنده عرشه را بـه هم میزند و کارت ها را یک بـه یک بـه هر بازیکن می‌دهد تا هردو 10 کارت داشته باشند. کارتهای باقی مانده بین بازیکنان قرار می‌گیرد تا انبار را روی میز قرار دهید و کارت بالایی را رو بـه بالا درکنار انبار قرار دهید ؛ کـه بـه ان شمع دور انداخته می‌گویند.

نحوه بازی جین رامی - قوانین کامل جین رامی

راهنمایی برای دورهای جینی رامی

هر دور عادی دریک دور شامل دو قسمت اسـت:

 

اول ؛ شـما باید یک کارت بگیرید – یا کارت بالا از شمع قرعه کشی یا کارت بالا از شمع دور انداخته.

 

دوم ؛ شـما باید یک کارت «رو بـه بالا» را در بالای شمع دور انداخته قرار دهید.

 

در نخستین نوبت هر دور استراتژیک جدید ؛ غیر فروشنده تصمیم می‌گیرد کـه نخستین کارت روبه‌رو را بگیرد یا نه. درصورت عدم پذیرش بازیکن ؛ فروشنده ممکن اسـت کارت را بگیرد. اگر یکی از بازیکنان کارت را بگیرد ؛ ان بازیکن نوبت خودرا با دور انداختن کامل میکند و سپس بازیکن دیگر نوبت میگیرد. اگر هردو بازیکن از گرفتن کارت خودداری کنند ؛ غیر فروشنده بازی رابا کشیدن کارت بالا از شمع قرعه کشی آغاز می‌کند.

 

بازی بـه این شکل ادامه مییابد تا این کـه کسی اعلام کرد “جین” یا ضربه اي بـه میز می‌زند. اگر بعد از دور زدن بازیکن فقط دو کارت در قرعه کشی باقی بماند و هیچ یک از بازیکنان بازی نکرده باشند ؛ دور با تساوی بـه اتمام می‌رسد و همان بازیکن دوباره بازی میکند.

 

برچسب‌ها:
تاریخچه کازینو آنلاین – همه اینها چگونه شروع شد؟
تاریخچه کازینو آنلاین – همه اینها چگونه شروع شد؟ تاریخچه کازینو آنلاین - همه اینها چگونه شروع شد؟ تاریخچه کازینو آنلاین  _ قمار بـه اندازه خود تمدن قدمت دارد ؛ ...
تاریخچه کازینوهای آنلاین – چگونه همه اینها شروع شد؟
تاریخچه کازینوهای آنلاین – چگونه همه اینها شروع شد؟ تاریخچه کازینوهای آنلاین - چگونه همه اینها شروع شد؟ تاریخچه کازینوهای آنلاین _ قمار قدمتی بـه قدمت خود تمدن دارد، زیرا ...
راهنمای کازینوهای مناسب کودکان در لاس وگاس 2021
راهنمای کازینوهای مناسب کودکان در لاس وگاس 2021 راهنمای کازینوهای مناسب کودکان در لاس وگاس 2021 بعضیا بچه دارن البته نه من و شـما ما نه. من در مورد ...
4 چالش برانگیز ترین بازی کازینو آنلاین برای بازی
4 چالش برانگیز ترین بازی کازینو آنلاین برای بازی 4 چالش برانگیز ترین بازی کازینو آنلاین برای بازی بـه غیر از این کـه کمی آسان تر اسـت ؛ تجربه کازینو ...
هر آنچه که باید درباره تراشه های کازینو بدانید
هر آنچه که باید درباره تراشه های کازینو بدانید هر آنچه که باید درباره تراشه های کازینو بدانید علاقه مندان بـه بازی نسبت بـه همه ی چیز در صنعت قمار ...
قمارهای قبیله ای در ایالات متحده | آینده برای قمارهای قبیله ای
قمارهای قبیله ای در ایالات متحده | آینده برای قمارهای قبیله ای آینده برای قمارهای قبیله ای در ایالات متحده چگونه است؟ رشد قمارهای قبیله ای در 30 سال گذشته در ایالات متحده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی