بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر

نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده و سرگرم کننده با قوانین نسبتاً ساده اسـت. بازی راحت اسـت، فقط بـه یک استراتژی ساده و کمی شانس برای برنده شدن نیاز دارد.

 

برای انجام بازی با ورق Palace، یک عرشه 52 کارتی و حداقل 2 بازیکن تنها چیزی اسـت کـه لازم اسـت. ایده اصلی بازی با ورق قصر این اسـت کـه یک بازیکن نخستین کسی باشد کـه کارت هاي‌ توزیع شده خودرا تمام کند.

 

بـه نظر می رسد نسبتا راحت اسـت، اما پس از ان؛ قوانینی وجوددارد کـه گیم پلی را هدایت می کند، همان طور کـه متوجه خواهید شد.

 

هدف، واقعگرایانه

هدف بازی با ورق قصر ساده اسـت، از این کـه آخرین بازیکن با کارت نباشید! شـما باید در حالی کـه بـه قوانین بازی پایبند هستید از شر کارت هاي‌ خود خلاص شوید.

 

نخستین بازیکنی کـه اینکار را انجام میدهد برنده می شود، اما اگر بیش از دو بازیکن وجود داشته باشد، بازی ممکن اسـت دوباره شروع شود یا تا زمانی کـه تنها یک بازیکن با کارت «ها» باقی بماند، ادامه یابد.

 

قوانین بازی با ورق قصر

کارت‌ها از بالاترین تا پایین‌ترین رتبه‌بندی بـه این ترتیب آس، کینگ، ملکه، جک، 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ و 3 هستند. دو کارت ویژه، 10 و 2 وجوددارد کـه بـه عنوان وحشی عمل میکنند. 10 شمع دور ریختنی را پاک می کند در حالی کـه 2 شمع را بازنشانی می کند. قوانین بازی همانگونه کـه در ادامه خواهید دید ساده اسـت.

 

بازیکنان بـه نوبت کارت هاي‌ خودرا بـه ترتیب افزایش میدهند. رتبه هاي‌ کارت در بالا ارائه شده اسـت. اگر بازیکن قبلی یک 6 بازی می کند، باید یک کارت با رتبه بالاتر مانند 7 بازی کنید یا اگر نمی توانید اینکار را انجام دهید، یعنی اگر کارت هاي‌ دست شـما 5؛ 4 و 3 هستند، باید کل انبوه دور انداختن را بردارید.

نحوه بازی با ورق قصر

هر بار کـه بازیکنی کارتی را بازی می کند، باید کارتی را از انبوه قرعه‌کشی بردارد تا زمانی کـه تمام شود و پس از ان میتوانند از کاخ خود شروع بـه بازی کنند.

 

میتوانید با بازی کردن کارت‌ها از چپ بـه راست یا از راست بـه چپ، کاخ خودرا پاک کنید. شـما باید در هر جهتی کـه انتخاب میکنید ثابت قدم باشید.

 

اگر کارت هاي‌ رو بـه بالا شـما از چپ بـه راست پاک شدند، کارت هاي‌ رو بـه پایین باید بـه همین ترتیب پاک شوند. اگر کارت هاي‌ رو بـه بالا شـما از راست بـه چپ پاک شده اند، کارت هاي‌ رو بـه پایین نیز باید بـه همین ترتیب پاک شوند.

 

هنگام بازی با کارت‌هاي‌ رو بـه پایین، بـه شـما اجازه داده میشود بـه کارت بعدی در صف نگاه کنید تا ببینید آیا می توانید ان را بازی کنید یا خیر. اگر نمیتوانید، یک نوبت را از دست می دهید، شمع دور ریختنی را برمی‌دارید و بازیکن بعدی اجازه بازی دارد.

 

پخش یک 2 باعث بازنشانی شمع دور ریختن می شود و بازیکنی کـه 2 را بازی کرده اسـت باید کارت دیگری با هر رتبه اي در 2 بازی کند. شـما می توانید 2 را روی هر کارتی بازی کنید.

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

پخش یک 10 شمع دور انداختن را از بازی پاک می کند و بازیکنی کـه 10 را بازی کرده اسـت با بازی کردن کارت دیگری از هر رتبه اي، شمع دور انداختن دیگری را شروع می کند. شـما می توانید 10 را روی هر کارتی بازی کنید.

 

بازی 4 از یک نوع باهم نیز انبوه دور ریختن را پاک می کند. ممکن اسـت بـه یک بازیکن اجازه داده شود کـه خارج از نوبت بازی کند تا یک بازی 4 نفره را کامل کند. بازیکنی کـه 4 نفره را کامل کند، می تواند دور جدیدی را شروع کند.

 

در عده اي از انواع بازی، اگر کارتی با همان رتبه کارتی کـه اخیراً دور انداخته‌اید بکشید، میتوانید ان را بـه انبوه دور انداختن اضافه کنید، مشروط بر این کـه بازیکن بعدی بازی نکرده باشد.

 

بازیکنی کـه هنگام بازی کارت هاي‌ رو بـه بالا یا رو بـه پایین وادار بـه برداشتن شمع می شود، باید کارت هاي‌ برداشته شده را قبل از بازگشت بـه بازی کارت هاي‌ رو بـه بالا یا رو بـه پایین بازی کند.

 

تعداد بازیکنان مورد نیاز

حداقل 2 بازیکن و حداکثر 5 نفر می توانند یک بازی پالاس را انجام دهند. بنابر این، اگر 2 بازیکن در معرض باشد، بازی را می‌توان بازی کرد. اگر بازیکنان بیشتری در معرض باشند، بـه معنای سرگرمی بیشتری برای اشتراک گذاری اسـت. بیش از 5 بازیکن نمیتوانند دریک دور بازی کارتی Palace شرکت کنند.

 

تجهیزات

عرشه 52 کارتی تمام چیزی اسـت کـه برای انجام بازی لازم اسـت. اگر بیش از 2 بازیکن وجود داشته باشد، 2 عرشه کارت مورد نیاز خواهد بود زیرا اگر فقط یک دسته کارت در ان سناریو استفاده شود، کارت بـه سرعت تمام می شود. بنابر این، دو دسته کارت 52 برای یک بازی شامل 3-5 بازیکن مورد نیاز اسـت.

 

راه اندازی

ابتدا فروشنده و همچنین بازیکنی را کـه با شروع بازی اول می رود را مشخص کنید. این را میتوان با انتخاب بازیکنان بـه صورت تصادفی از روی دسته کارت انجام داد.

 

بازیکنی کـه بالاترین کارت را می کشد، فروشنده می شود. سایر بازیکنان بسته بـه رتبه کارت انتخابی خود، پس از دیلر موقعیت خواهند گرفت. بازیکنی کـه بالاترین کارت بعدی را دارد در انتخاب هر صندلی و غیره آزاد اسـت.

 

فردی کـه در سمت چپ فروشنده مینشیند، اجازه دارد ابتدا بازی کند. راه دیگر برای تعیین بازیکنی کـه اول می رود این اسـت کـه برای بازی بـه درستی کارت داده شود و بازیکنی کـه کمترین کارت رو بـه بالا را داشته باشد، اجازه دارد اول برود.

نحوه بازی با ورق قصر

در مرحله بعد، کارت ها بـه طور کامل باهم مخلوط میشوند و پس از ان 3 کارت بـه هر بازیکن رو بـه پایین داده می شود. طبق معمولً؛ کارت‌ها با بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد و نخستین کسی اسـت کـه بازی میکند شروع می شود.

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

بازیکنان نمیتوانند بـه 3 کارت اولی کـه بـه انها داده می شود کـه کارت هاي‌ رو بـه پایین هستند نگاه کنند تا زمانی کـه انبوه قرعه کشی در وسط جدول تمام نشود. مجموعه دیگری از کارت هاي‌ متفاوت از 3 کارت قبلی بـه بازیکنان تکی داده می شود.

نحوه بازی با ورق قصر

این مجموعه شامل 6 کارت برای هر بازیکن اسـت و همچنین بـه صورت رو بـه پایین داده می شود، اما بازیکنان می توانند بـه این 6 کارت نگاه کنند و بهترین 3 کارت را کـه بالای 3 کارت رو بـه پایین قرار میگیرند انتخاب کنند.

 

این کارت هایي کـه روی کارت هاي‌ رو بـه پایین شـما قرار می‌گیرند، کارت هاي‌ رو بـه بالا شـما هستند و طبق معمول بهتر اسـت کارت هاي‌ بالاتر را بـه عنوان رو بـه بالا انتخاب کنید. هردو کارت رو بـه پایین و رو بـه بالا کاخ شـما را تشکیل می‌دهند.

 

3 کارت باقیمانده از بسته 6 تایی کـه بـه شـما داده می شود، دست شـما برای بازی می شود. سپس فروشنده بقیه کارت ها را بـه عنوان شمع قرعه کشی روی میز قرار می‌دهد. این کارت ها در معرض همه ی بازیکنان قرار میگیرند و رو بـه پایین قرار میگیرند.

 

نحوه بازی با ورق Palace

برای شروع بازی، فروشنده یک کارت را از روی انبوه قرعه کشی انتخاب می کند و ان را رو بـه بالا قرار می‌دهد. این کارت تبدیل بـه کارت شروع شمع دور ریختن می شود.

 

سپس نخستین بازیکن روی این کارت بازی می کند تا بازی را شروع کند. او باید کارتی را بازی کند کـه از همان رتبه یا بالاتر از کارت شروع باشد. توجه داشته باشید کـه بازیکنان مجاز بـه بازی چند کارت هستند کـه دارای رتبه یکسان یا بالاتر با آخرین کارت بازی شده هستند.

 

بعد از این کـه بازیکنی نوبت خودرا کامل کرد، باید کارت هایي را از انبوه قرعه کشی بردارد تا جای گزین کارت هایي شود کـه بازی کرده اسـت.

 

این بـه این دلیل اسـت کـه یک بازیکن باید 3 کارت داشته باشد تا دست خودرا بسازد، اما بازیکنی کـه 3 کارت یا بیشتر در دست دارد، نیازی بـه کشیدن کارت از روی شمع قرعه کشی ندارد.

نحوه بازی با ورق قصر

بازیکنی کـه وقتی نوبتش می رسد نمیتواند بازی کند «کارت وایلد یا کارتی با رتبه‌اي برابر یا بالاتر از آخرین کارت بازی‌شده ندارد» باید کل انبوه دور انداختن را بردارد.

 

سپس بازیکن بعدی اجازه دارد هر کارتی را از دست خود بازی کند. مفهوم بازی بـه این صورت اسـت کـه هر بازیکن انچه را کـه میتواند روی شمع دور انداخته بازی می کند «یک کارت وحشی، یا کارتی با رتبه‌اي برابر یا بالاتر از کارت قبلی» و پس از ان حداکثر 3 کارت از قرعه‌کشی میکشد. توده.

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

بازیکنی کـه نمی تواند نوبت خودرا بازی کند، شمع دور ریختنی را برمی دارد. بازی بـه همین ترتیب ادامه مییابد تا شمع قرعه کشی تمام شود. 2 ها و 10 ها کارت هاي‌ خاصی هستند و بـه عنوان وحشی عمل می کنند.

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

می توانید انها را روی هر کارتی بازی کنید. پخش یک 2 باعث بازنشانی شمع دور انداختن می شود و بازیکنی کـه 2 را بازی کرده اسـت مجاز اسـت کارت دیگری با هر رتبه اي در 2 بازی کند. شمع قرعه کشی کنید و با بازی کارت دیگری از هر رتبه، یک شمع دور انداختن دیگر را شروع کنید.

 

بـه طور مشابه، بازی 4-از یک نوع باهم نیز انباشته دور ریختن را پاک می کند. اگر 4 شماره از اعداد یکسان پشت سر هم توسط یک یا چند بازیکن پخش شود، شمع دور انداخته پاک می شود. در عده اي از انواع بازی، بازیکن مجاز اسـت خارج از نوبت بازی کند تا یک 4 نفره را کامل کند. بازیکنی کـه 4 نفره را کامل کند، میتواند دور جدیدی را شروع کند.

 

برنده شدن در بازی

برای برنده شدن در بازی، شـما باید تمام کارت هاي‌ خودرا از جمله کارت هاي‌ رو بـه پایین و رو بـه بالا بازی کنید. ساده بـه نظر می رسد، اما پس از ان؛ برای پایان بازی باید شمع قرعه کشی بـه طور کامل کشیده شود.

 

یعنی تخلیه شود. سپس وقتی دستتان به پایان رسید و دیگر قادر بـه کشیدن نیستید، بـه کارت هاي‌ رو بـه بالا ودر نهایت رو بـه پایین خود میروید.

 

توجه داشته باشید کـه باید از دست خود بـه بازی ادامه دهید تا زمانی کـه کارتی در دستتان باقی نماند. اگر نوبت بـه شـما برسد و نتوانید بازی کنید، باوجود این کـه شمع قرعه کشی تمام شده اسـت.

 

همان‌ گونه شمع دور انداختن را برمی دارید. با این حال، اگر نوبت بـه شـما رسید و هیچ کارتی در دستتان نماند، میتوانید کارت‌هاي‌ رو بـه بالا را بازی کنید.

 

همان طور کـه قبلاً گفته شد، چندین کارت با همان رتبه مجاز هستند. اگر کارت هاي‌ رو بـه بالا خودرا تمام کردید و نوبت بازی مجدد بـه شـما رسید، می توانید از کارت هاي‌ رو بـه پایین انتخاب کنید و بازی کنید.

نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر

اگر نمی توانید کارت رو بـه پایین انتخابی خودرا بازی کنید زیرا در رتبه پایین تری نسبت بـه کارتی اسـت کـه بازیکن قبلی بازی کرده اسـت، متأسفانه باید شمع دور انداختن را بردارید.

 

بازی تا زمانی ادامه می‌یابد کـه کارت هاي‌ یک بازیکن بـه طور کامل تمام شود و برنده اعلام شود. اگر بیش از 2 بازیکن در بازی حضور داشته باشند، بازیکنان می توانند بازی را مجدداً شروع کنند یا بـه محض تمام شدن کارت بازیکن، بـه تعیین موقعیت هاي‌ دیگر ادامه دهند. آخرین بازیکن با هر کارت باقیمانده بازی را می‌بازد.

 

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده
آموزش تقلب در بازی های کارت زنده

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده آموزش تقلب در بازی هاي‌ کارت زنده قمار - البته - همه ی…

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت
اصول و عوامل اصلی شمارش کارت

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت اصول و عوامل اصلی شمارش کارت شمارش کارت بیش از اصل اساسی ردیابی کارت…

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید
11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید   11 بازی با ورق…

چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟
چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟

چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ بـه دنبال یک بازی…

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله
اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله ،امروز به سراغ یکیدیگر از بازی هایي خوا‌هیم رفت کـه…

بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان
بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان

بازی پاسور همه چهار «Reneging» در انگلستان همه ی چهار در انگلستان، احتمالا در قرن هفدهم سرچشمه گرفتند. بـه ایالات…

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند
پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند…

آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه
آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه

آموزش بازی کارتی 25 آموزش بازی کارتی 25 چه بازی هاي‌ کارتی را می شناسید؟ آیا بازی کردن را دوست…

نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن
نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن

نحوه بازی رامی «play Rummy» نحوه بازی رامی «play Rummy» در قصر رامی، میتوانید در هر زمان کـه بخواهید ؛…

آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)
آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)

آموزش بازی کارتی کال بریچ «Call Bridge» آموزش بازی کارتی کال بریچ Call Bridge یک بازی کارتی برای 4 بازیکن…

آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی
آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی

آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» این بازی گاهی با نام هاي‌ دیگری مانند…

بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر
بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر

بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل بازی پاسور پنج پر بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت