بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید

موقعیت هاي‌ پوکر بازی خود در میز مسلط شوید پس از یادگیری قوانین پوکر و رتبه بندی دست ؛ دومین چیزی کـه باید بـه ان مسلط شوید موقعیت هاي‌ پوکر اسـت. این دلیل خوبی دارد زیرا بدون درک نحوه عملکرد موقعیت ها در پوکر، نمیتوان در مورد سایر موضوعات پوکر صحبت کرد.

 

این موقعیت در تگزاس هولدم بـه قدری مهم اسـت کـه بازیکنان حتی قبل از فاش کردن کارت‌هاي‌ خود هنگام بحث درباره دست‌هاي‌ خاص، ان را ذکر میکنند و تصمیمات خودرا هنگام بازی بر اساس ان قرار می دهند.

 

دراین مقاله، تمام موقعیت‌هاي‌ میز پوکر را تجزیه میکنیم و توضیح می دهیم کـه چرا در پوکر اینقدر اهمیت دارد.

 

درک موقعیت های مختلف در پوکر

اکثر میزهای پوکر بسته بـه فرمت و شرایط بازی میزبان دو تا نه بازیکن هستند. بـه عنوان مثال، بیشتر بازی هاي‌ نقدی آنلاین در قالب 6 دست انجام می شود، در حالی کـه اکثر مسابقات آنلاین و زنده در کازینوها بـه صورت 9 دستی انجام می شود.همانگونه کـه از نام ان پیداست، شش موقعیت مختلف در میز پوکر شش حداکثر وجوددارد کـه در دسته هاي‌ مختلف قرار می‌گیرند:

زیر اسلحه «اوایل»
ربودن «وسط»
قطع «تأخر»
دکمه «تأخیر»
کور کوچک «پرده»
کور بزرگ «پرده»

 

وقتی بـه یک میز نه دستی میرویم، سه موقعیت اضافی دسته بندی می شوند تا ان را منعکس کنند. در چنین بازی هایي، بازیکنان قبل از فلاپ بـه ترتیب زیر عمل می کنند:

زیر اسلحه «اوایل»
زیر اسلحه + 1 «اوایل»
زیر اسلحه + 2 «اوایل»
لوجک «وسط»
ربودن «وسط»
قطع «تأخر»
دکمه «تأخیر»
کور کوچک «پرده»
کور بزرگ «پرده»

قبل از ادامه، اجازه دهید بـه طور خلاصه هر موقعیت را در جدول مرور کنیم.

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید

موقعیت های پوکر توضیح داده شده – بر بازی خود در میز مسلط شوید

UTG بدترین موقعیت برای پری فلاپ اسـت زیرا بازیکن دراین موقعیت کمترین اطلاعات را در میان بازیکنان روی میز دارد. در بیشتر موارد، او تنها بر اساس قدرت کارت هایش می تواند تصمیم بگیرد کـه با دستش چه کاری انجام دهد، بـه همین دلیل اسـت کـه UTG کمترین برد را در میان تمام بازیکنان روی میز دارد.

 

UTG+1 خیلی بهتر از جایگاه اول جدول کامل نیست، زیرا شـما فقط می توانید یک بازیکن را قبل از شـما ببینید و هنوز 7 رقیب در انتظار اقدام شـما هستند. در حالی کـه می توانید چند دست اضافی در بازه باز خود اضافه کنید، بـه همین دلیل هنوز باید نسبتا محکم بازی کنید.

 

UTG+2؛ همراه با دو صندلی قبلی، موقعیت‌هاي‌ اولیه جدول 9 دستی محسوب میشوند و سخت‌ترین موقعیت‌ها برای بازی قبل از فلاپ هستند. بازیکنان این پوزیشن ها نیز کمترین اطلاعات را در مورد پری فلاپ حریفان خود دارند و پس از فلاپ در بهترین موقعیت قرار ندارند، بنابر این باید برد خودرا بـه حدود 15 درصد از دستها محدود کنید.

 

لوجک

Lowjack در میز پوکر 9-max اساساً با UTG در پوکر 6 دستی یکسان اسـت، زیرا تعداد بازیکنان مشابهی برای انجام بازی باقیمانده اسـت. بـه همین دلیل، دامنه دست بازیکنان از این موقعیت هنوز نسبتاً تنگ اسـت.

 

ربودن

HJ کمی بهتر اسـت زیرا بازیکن دراین موقعیت قبل از تصمیم گیری می تواند ببیند بازیکنان موقعیت اولیه چه می کنند. علاوه بر این، او حریفان کمتری دارد کـه بعد از او مینشینند، بنابر این میتواند در نهایت شروع بـه اضافه کردن دست‌هاي‌ خارج از لباس بیشتر با مسدودکننده‌ها بـه محدوده باز کردن خود کند.

 

برش

CO جایی اسـت کـه چیزها شروع بـه جالب شدن می کنند. این موقعیتی اسـت کـه در ان شـما در واقع با شدت بیشتری شروع بـه سرقت blinds می کنید زیرا فقط یک بازیکن بعد از شـما IP باقیمانده اسـت. اگر بتوانید تا کردن BTN را انجام دهید، در مقابل پرده‌ها در سراسر دست قرار میگیرید و می توانید عمل را نظارت کنید.

 

دکمه

BTN بهترین موقعیت در میز پوکر اسـت. بازیکنی کـه دراین موقعیت قرار دارد نه تنها این امتیاز را دارد کـه ببیند سه موقعیت اول چه کاری انجام می دهد و بازی خودرا مطابق با ان تنظیم کند، بلکه این امتیاز را نیز دارد کـه آخرین بازیکنی باشد کـه در هر خیابان بعد از فلاپ بازی می کند. بـه همین دلیل، BTN بیشترین دامنه را در میان تمام بازیکنان روی میز دارد.

 

نابینای کوچک

SB ممکن اسـت این امتیاز را داشته باشد کـه ببیند دیگران قبل از او چه می کنند، اما این برای جبران این واقعیت کافی نیست کـه او نخستین بازیکنی اسـت کـه در هر خیابان بعد از فلاپ عمل می کند و حتی اکشن را نمی بندد.

 

زیرا هنوز BB وجوددارد. باقیمانده تا اقدام کند. بـه همین دلیل اسـت کـه برد او بسیار محدودتر از BTN ها اسـت. علاوه بر این، او وادار می شود قبل از دیدن کارت هاي‌ خود پول در پات بگذارد کـه این یک نقطه ضعف قابل توجه اسـت.

 

کور بزرگ

این واقعیت کـه او باید قبل از دیدن کارت‌ها، بلینگ کامل را انجام دهد و این کـه او دومین بازیکنی اسـت کـه در هر خیابان بعد از فلاپ عمل میکند، موقعیت BB را در میز بدترین وضعیت میکند. در حالی کـه شـما نیاز بـه بازی در محدوده وسیع و دفاع زیاد دارید، بـه خصوص با مورچه ها در بازی، نمی‌توانید حتی قبل از دیدن کارت هاي‌ خود کل بیگ بلایند را جبران کنید.

 

همانگونه کـه می بینید موقعیت در پوکر تاثیر بسزایی بر شانس بازیکنان برای بردن دست دارد و بـه همین دلیل موقعیت ها بعد از هر دست یک نقطه در جهت عقربه هاي‌ ساعت می‌چرخند. این برای این اسـت کـه بـه همه ی بازیکنان شانس منصفانه برای بردن پات داده شود.

 

معنی موقعیت در پوکر

موقعیت یکی از نخستین مفاهیمی اسـت کـه برای تبدیل شدن بـه یک بازیکن پوکر برنده باید درک کنید. با این اوصاف، دو روش برای استفاده از کلمه پوکر وجوددارد:

 • برای توضیح این کـه بازیکن در چه موقعیتی پشت میز پوکر نشسته اسـت
 • برای روشن شدن این کـه کدام بازیکن آخرینبار در دست بازی می کند
 • در این جا نمونه اي از عبارتی اسـت کـه برای توصیف موقعیت هایي کـه بازیکنان در ان روی میز نشسته اند استفاده می شود.

 

رقیب شـما از چه جایگاهی افزایش حقوق داشته اسـت؟ شرور از UTG بزرگ شد، و من روی دکمه تخت زدم.دراین بیانیه، بازیکن در حال ارائه اطلاعات در مورد موقعیت بازیکنان درگیر در دست اسـت.

 

همچنین می توان از ان برای توصیف این کـه کدام بازیکن بعد از فلاپ آخرین بازی میکند استفاده کرد. دراین موقعیت، بازیکنی کـه آخرین بازی را انجام می دهد در موقعیت «IP» و بازیکنی کـه اول بازی میکند بـه عنوان خارج از موقعیت «OOP» توصیف میشود.

 

چرا موقعیت در پوکر مهم است؟

بازی در موقعیت فواید زیادی دارد کـه در این جا مهم‌ترین آن ها وجوددارد:

این موقعیت بـه بازیکنان اجازه می دهد اطلاعات بیشتری را گرد آوری کنند
این موقعیت بـه بازیکنان اجازه می دهد تا ارزش بیشتری را استخراج کنند
این موقعیت بـه بازیکنان اجازه می دهد تا بازرسی بیشتری روی اندازه گلدان داشته باشند
این موقعیت بـه بازیکنان اجازه می دهد تا کارت هاي‌ رایگان بگیرند
ارزیابی شانس در موقعیت راحت تر و دقیق تر اسـت
موقعیت بـه بازیکنان اجازه می دهد اطلاعات بیشتری را گرد آوری کنند
از آنجایی کـه پوکر یک بازی با اطلاعات محدود اسـت، فرصت جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از حریفان، بزرگ ترین مزیت بازی بیشتر دست‌هاي‌ پوکر در موقعیت اسـت.

 

اطلاعات بیشتر بـه معنای تصمیم گیری بهتر اسـت و تصمیمات بهتر بـه معنای پول بیشتر در دراز مدت اسـت.بیایید بـه یک مثال ساده نگاه کنیم تا بـه شـما ایده خوبی درباره نحوه تأثیر موقعیت بر میزان اطلاعات جمع‌آوری شده توسط بازیکنان ارائه دهیم.

 

دریک دست، بازیکنی کـه در UTG نشسته اسـت، A5s را گرفته اسـت ودر دست دیگر، Button همان دست را گرفته اسـت – A5s.از طرف اول، تنها اطلاعاتی کـه UTG در مورد دست دارد کارت هاي‌ او اسـت، بنابر این او باید تصمیم بگیرد کـه آیا دستش بـه اندازه کافی قوی اسـت کـه بـه پنج نفر بلند شود یا خیر و سپس اگر CO، HJ یا BTN تصمیم بـه اینکار بگیرند، ان را خارج از موقعیت بازی کند. دستشان را بازی کنند

 

در حالی کـه تصمیم گیری قبل از فلاپ یک چیز اسـت، او نخستین کسی خواهد بود کـه بعد از فلاپ اقدام می کند و بازیکنان را در موقعیت بسیار سخت تری نسبت بـه موارد دیگر قرار می دهد.

 

در مثال دوم، UTG، HJ و CO تا میشوند و اکنون زمان تصمیم‌گیری BTN اسـت. وضعیت او بسیار متفاوت تر اسـت زیرا او اطلاعاتی در مورد سه بازیکنی کـه قبل از او بازی کرده اند دارد. او می داند کـه اگر تصمیم بگیرد دستش را بازی کند، فقط باید یک یا دو رقیب را شکست دهد.

 

و مهمتر از ان؛ او بعد از فلاپ آخرین بازی را انجام می دهد، بنابر این اطلاعات بیشتری نسبت بـه حریفان احتمالی خود SB و BB در هر خیابان خواهد داشت. این دو عامل باعث می شود A5s در BTN یک اسلم دانک باز شود.

 

همانگونه کـه می بینید، هردو بازیکن اساسا یک دست دارند، اما از آنجایی کـه BTN اطلاعات بیشتری را قبل از فلاپ گرد آوری کرده اسـت و پس از فلاپ اطلاعات بیشتری نسبت بـه حریفان خود گرد آوری می کند، دست او نسبت بـه حریفانش سود بیشتری خواهد داشت.

 

موقعیت های پوکر توضیح داده شده – بر بازی خود در میز مسلط شوید

بازیکنان در موقعیت این فرصت را دارند کـه کارت هاي‌ رایگان را ببینند. یکیدیگر از چیزهای عالی در مورد بازی پوکر در موقعیت، توانایی استفاده از اطلاعات برای بـه دست آوردن اطلاعات بیشتر یا استفاده از اطلاعات برای منع کردن رقیب از دریافت اطلاعات بیشتر اسـت.

 

بارزترین مثال، فرصت دیدن یا رد کارت هاي‌ رایگان اسـت. فرض کنید از BTN با 5c 6c، SB تا می شود و BB فراخوانی می کنید.فلاپ Ad Tc 8c می آید و BB بـه شـما چک می کند زیرا شـما رایزر preflop هستید.

 

دراین نقطه، شـما این شانس را دارید کـه از موقعیت خود استفاده کنید و بررسی کنید تا بـه خود اجازه دهید تا بـه صورت رایگان چرخش را ببینید و اطلاعات بیشتری در مورد دست گرد آوری کنید.بـه عنوان مثال، اگر نوبت یک باشگاه باشد، میتوانید دست خودرا برای دو خیابان ارزش گذاری کنید، و اگر اینطور نیست، بسته بـه این کـه او تصمیم بـه بررسی یا شرط‌بندی نوبت داشته باشد، همان‌ گونه اطلاعاتی از BB خواهید داشت.

 

حالا بیایید از منظر BB بـه مسائل نگاه کنیم.Action روی BTN تا می شود، کـه افزایش می دهد، SB تا می شود و شـما با As 2s در BB فراخوانی می کنید. فلاپ Ad Tc 8c می آید، و شـما بـه BTN چک میکنید زیرا او افزایش دهنده پیش فلاپ اسـت.

 

دراین نقطه، بـه دلیل این کـه شـما از موقعیت خارج هستید، باید منتظر بمانید و ببینید کـه BTN چه خواهد کرد. اگر او تصمیم بگیرد کـه چک کند و یک باشگاه در نوبت حرکت کند، جفت برتر شـما از ارزشی کـه در فلاپ داشت کمتر خواهد شد. اگر او چک می کند و نوبت خالی اسـت، آیا برای ارزش شرط بندی می کنید یا دوباره برای رقیب خود چک می کنید، بـه این امید کـه اگر قرعه کشی خودرا از دست داد ممکن اسـت بلوف کند؟

 

دراین مثال میبینید کـه حتی اگر BB دست قوی تری نسبت بـه BTN دارد، BTN گزینه‌هاي‌ بسیار بیشتری برای پیشی گرفتن از رقیب خود یا ایجاد دست بهتر با امتیاز گرفتن کارت‌هاي‌ رایگان دارد.

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید

بازیکنان در موقعیت می توانند به راحتی ارزش را استخراج کنند

توانایی استخراج ارزش یکی از کم ارزش ترین چیزها در مورد بازی در موقعیت اسـت، و این بـه ویژه در مورد بازیکنان جدید صادق اسـت. ما می توانیم در مورد این کـه چگونه موقعیت بر توانایی بازیکنان در استخراج ارزش بـه روش‌هاي‌ مختلف تأثیر میگذارد صحبت کنیم، اما یک مثال میتواند اینکار را انجام دهد.

 

وضعیتی را تصور کنید کـه UTG، HJ، و CO تا می شوند و BTN با As 7s بالا می آید، SB تا میشود و BB با 9c8c تماس برقرار می کند. فلاپ Ac 2d 5c می آید، BB بـه BTN چک می کند، کـه تصمیم می گیرد 1/3 پات را روی فلاپ شرط بندی کند، و BB با فلاش دراو خود تماس برقرار می کند.

 

نوبت Kh اسـت، BB چک می کند، BTN 1/2 پات شرط می‌بندد، و BB تماس را برقرار میکند.رودخانه Tc اسـت کـه یک‌بار دیگر بـه BB فلاش می دهد، BB چک می کند و BTN تصمیم می گیرد دوباره چک کند و یک مسابقه رایگان انجام دهد.از این طرف، BB زمانی کـه عقب بود، پول را در پات می گذاشت و وقتی بهترین دست را می زد، نمی توانست ارزش بیشتری استخراج کند، زیرا از موقعیتش خارج بود.

 

اگر عقربه‌ها برعکس میشد و BTN روی رودخانه فلاش می کرد، او بـه اسانی می‌توانست دوباره شرط‌بندی کند زیرا آخرین بازی را انجام می‌داد.همان طور کـه می بینید، قدرت موقعیتی کـه BTN در دست اول دارد بـه او این امکان را می داد کـه BB را از استخراج ارزش بیشتر از او در رودخانه منع کند، در حالی کـه در دست دوم، جایی کـه BTN روی BB موقعیت داشت، او می تواند ارزش بیشتری را از دست او استخراج کند.

 

موقعیت به بازیکنان پوکر اجازه می دهد تا اندازه پات را به طور موثرتری کنترل کنند

این با مزایای موقعیتی مانند گرفتن کارت هاي‌ رایگان و استخراج ارزش بیشتر همراه اسـت.از آنجایی کـه بازیکنان در موقعیت آخرین افرادی هستند کـه اقدام می کنند، آن ها هستند کـه حرف آخر را می‌گویند و میتوانند تصمیم بگیرند کـه آیا می‌خواهند گلدان را بـه همان شکلی کـه هست نگه دارند یا میخواهند ان را افزایش دهند.

 

توانایی نظارت اندازه گلدان در شرایطی کـه بهترین دست را دارید بسیار مهم اسـت، اما زمانی کـه مطمئن نیستید کـه اینطور اسـت یا نه، می تواند مهمتر باشد.

 

مثلا:

 • CO با As Ad افزایش می دهد و BB با Td 9d فراخوانی می کند و فلاپ 5d 4d 3s می شود.
 • BB چک می کند، CO شرط می بندد 1/3 پات شرط می بندد، و BB کال می کند. نوبت Ts اسـت.
 • BB دوباره چک میکند، CO یک پات 1/2 شرط می‌بندد، و BB با جفت برتر خود و فلاش دراو تماس می گیرد.
 • رودخانه Kd اسـت، BB یک‌بار دیگر چک می کند.

 

در این شرایط، چون CO در موقعیت قرار دارد، او دو گزینه دارد:

اگر مطمئن نباشد کـه در حال شکست دادن دامنه ویلان نیست، می تواند اندازه قابلمه را بررسی کرده و نگه دارد.او می تواند شرط بندی کند و اندازه پات را افزایش دهد اگر فکر می کند جلوتر اسـت.بازیکنی کـه در موقعیت قرار دارد این امتیاز را دارد کـه چنین تصمیمی بگیرد ودر نهایت بازرسی بیشتری بر روی دست بدهد.

 

بازیکنانی کـه در موقعیت دست قرار میگیرند، زمان راحت تری برای ارزیابی شانس پات دارندشانس پات یکی از عواملی اسـت کـه بسته بـه شرایط می تواند تصمیم ما را بسیار سخت یا راحت کند.

 

اگر شانس پات درست را بدست آوریم، کال تقریباً همیشه انتخاب درستی اسـت. با این حال، اگر شانس درست را دریافت نکنیم، عوامل دیگری وجوددارد کـه باید درنظر بگیریم، مانند شانس ضمنی ؛ کـه تصمیم ما را بسیار پیچیده‌تر می کند.

 

یکی از مواردی کـه بـه ما امکان می دهد تمام اطلاعات در مورد شانس پات را داشته باشیم و تصمیم درستی بگیریم، موقعیت اسـت. این امر بـه ویژه برای گلدان هاي‌ چند وجهی صادق اسـت.

 

برای مثال، بیایید یک سناریوی فلاپ را تصور کنیم کـه در ان سه بازیکن در دست هستند، SB، CO و BTN.در پات 9 بیگ بلاند وجوددارد، SB 5 bb شرط می‌بندد و عمل روی CO اسـت. دراین شرایط CO می داند کـه 14 بیگ بلایند در پات وجوددارد. چیزی کـه او نمی‌داند این اسـت کـه آیا BTN با دستش ادامه می دهد یا خیر، بنابر این اگر او دریک تساوی قرار دارد، تنها انتخابی کـه دارد این اسـت کـه شانس پات خودرا بر اساس اندازه فعلی پات ارزیابی کند.

 

فرض کنید او تماس را برقرار می کند، و این عمل اکنون در BTN اسـت. بازیکن روی BTN تمام اطلاعات مربوط بـه اندازه پات را دارد و می داند کـه 19 بیگ بلایند در پات وجوددارد و چون در حال بستن اکشن اسـت، می تواند بـه طور دقیق ارزیابی کند کـه آیا قیمت مناسبی برای کال دریافت می کند یا خیر.

 

دراین مثال، قدرت موقعیت‌ها بـه BTN اجازه می دهد تا ارزیابی دقیق‌تری از شانس پات داشته باشد و تصمیم دقیق‌تری بگیرد. علاوه بر این، از آنجایی کـه او آخرین نفری اسـت کـه عمل میکند، BTN لازم نیست نگران این باشد کـه کسی پشت سر او افزایش دهد و مسیر دست و شانس پات را کاملاً تغییر دهد.

 

نحوه استفاده از موقعیت برای کسب درآمد بیشتر در پوکر

خوب، بهترین توصیه اي کـه می توانیم در مورد پوکر بـه شـما بدهیم این اسـت کـه تا جایی کـه می توانید پات هاي‌ بیشتری را در موقعیت بازی کنید و از انجام مکرر خارج از موقعیت خودداری کنید.

 

همان طور کـه از مثال هاي‌ بالا می بینید، موقعیت هاي‌ زیادی در پوکر وجوددارد کـه در آن ها مزیت موقعیتی مهمتر از قدرت دست اسـت. اگر شـما تازه وارد پوکر هستید، پذیرش این ممکن اسـت سخت باشد، اما هرچه بیشتر بازی کنید، بیشتر متوجه خواهید شد کـه این درست اسـت.

 

بازیکنان پوکر خوب سعی می کنند محدوده OOP خودرا محدود نگه دارند تا بتوانند پس از فلاپ تصمیمات راحت تری داشته باشند و از سوء استفاده بیش از حد توسط حریفان خود پیشگیری کنند. از سوی دیگر، محدوده IP انها بسیار گسترده تر اسـت زیرا انها متوجه می شوند کـه موقعیت انها می تواند بـه آن ها کمک کند بیشتر از حریفان خود پیشی بگیرند.

 

امیدواریم این مقاله بـه شـما کمک کند تا بفهمید کـه چرا موقعیت شـما در پوکر بسیار مهم اسـت و بـه شـما امکان می دهد از این اطلاعات برای بـه دست آوردن برتری بیشتر نسبت بـه حریفان خود استفاده کنید.

 

موقعیت هاي‌ پوکر توضیح داده شده – بر بازی خود در میز مسلط شوید

اگر کاملاً مطمئن نیستید کـه آیا باید وارد پوکرکد شوید یا خیر، چرا برای یک حساب کاربری رایگان ثبت نام نمیکنید؟

 

با ثبت نام برای یک حساب کاربری رایگان از مزایای زیر بهره مند خواهید شد:

 • دسترسی بـه لیستی از محتوای مطالعه انتخاب شده، از جمله یکی از ویدیوهای مطالعه Fedor
 • در کوچینگ عمومی رایگان ما شرکت کنید
 • نگاهی درونی بـه نحوه مطالعه جامعه پوکرکد
 • الان ثبت نام کنید و فرصت را از دست ندهید!

 

این همچنین بـه شـما چند روز فرصت می دهد تا ببینید محتوای این جا در pokercode چگونه اسـت، قبل از این کـه تصمیم بگیرید کـه آیا میخواهید قدمی در پیشنهاد پولی ما بردارید یا خیر.

 

برچسب‌ها:
چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را در بازی خود شکست داد
چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را در بازی خود شکست داد

چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را در بازی خود شکست داد   چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را…

سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر
سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر

سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر دانش فریب یک ابزار ضروری در…

خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر
خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر

خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر اکثر بازیکنان مزیت میدانند کـه کمک…

آیا خود را در پوکر گرفتار کرده اید؟ از این اشتباه رایج اجتناب کنید
آیا خود را در پوکر گرفتار کرده اید؟ از این اشتباه رایج اجتناب کنید

آیا خود را در پوکر گرفتار کرده اید؟ از این اشتباه رایج اجتناب کنید   آیا خود را در پوکر…

مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین امروزه با آن مواجه است چیست؟
مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین امروزه با آن مواجه است چیست؟

مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین امروزه با آن مواجه است چیست؟   مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین ،در…

چگونه به طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را مرور کنیم
چگونه به طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را مرور کنیم

چگونه به طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را مرور کنیم چگونه بـه طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را…

فلاپ، ترن و ریور: در پوکر به چه معنا هستند؟
فلاپ، ترن و ریور: در پوکر به چه معنا هستند؟

فلاپ، ترن و ریور: در پوکر به چه معنا هستند؟ فلاپ، ترن و ریور: در پوکر بـه چه معنا هستند؟…

تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر PAI GOW
تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر PAI GOW

تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر PAI GOW تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر Pai Gow Poker ترکیبی…

بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی است؟
بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی است؟

بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی است؟ بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی اسـت؟ کازینو آنلاین…

3 قانون و استراتژی پوکر سه کارتی که اکثر بازیکنان درباره آن نمی دانند
3 قانون و استراتژی پوکر سه کارتی که اکثر بازیکنان درباره آن نمی دانند

3 قانون و استراتژی پوکر سه کارتی که اکثر بازیکنان درباره آن نمی دانند   3 قانون و استراتژی پوکر…

بررسی دقیق سایت پوکر ماونز (Poker Mavens)
بررسی دقیق سایت پوکر ماونز (Poker Mavens)

بررسی دقیق سایت پوکر ماونز «Poker Mavens» بررسی دقیق سایت پوکر ماونز «Poker Mavens» اگر چه اکنون بسته شده اسـت،…

شانس رویال فلاش در بهترین انواع پوکر ویدیویی
شانس رویال فلاش در بهترین انواع پوکر ویدیویی

شانس رویال فلاش در بهترین انواع پوکر ویدیویی   شانس رویال فلاش در بهترین انواع پوکر ویدیویی این سوالی اسـت…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت