قوانین کامل بازی سه و سیزده با کارت پاسور و روش های برد

قوانین کامل بازی سه و سیزده با کارت پاسور و روش های برد

قوانین کامل بازی سه و سیزده

هدف Three Thirteen این اسـت کـه از کارتهای موجود در دست خود برای ایجاد ست و اجرا استفاده کنید و کمترین امتیاز ممکن را در 11 دور گیم پلی گرد آوری کنید. قوانین کامل بازی سه و سیزده بخشی از خانواده رامی اسـت.

 

بازیکنان

سه سیزده برای دو یا چند بازیکن اسـت ؛ اما با دو تا چهار بازیکن بهتر اسـت.

 

عرشه

از یک عرشه استاندارد 52 کارته برای دو بازیکن یا دو عرشه استاندارد 52 کارته برای سه تا چهار بازیکن استفاده کنید.فراتر از این ؛ بـه سادگی از کارت هاي‌ استاندارد 52 کارت استفاده کنید تا مطمئن شوید کارت هاي‌ کافی برای دور نهایی وجوددارد.آس ها کم و پادشاهان بلند هستند.

 

هدف

هدف Three Thirteen این اسـت کـه از کارت هاي‌ موجود در دست خود برای ایجاد ست و دوش استفاده کنید و کمترین امتیاز ممکن را در 11 دور گیم پلی گرد آوری کنید.

 

برپایی

نخستین فروشنده بـه طور تصادفی انتخاب میشود. پس از هر دور ؛ بـه چپ منتقل میشود.

 

کارت ها به شرح زیر تقسیم می شوند:

دور 1: 3 کارت
دور 2: 4 کارت
دور 3: 5 کارت
دور 4: 6 کارت
دور 5: 7 کارت
دورهای 6: 8 کارت
دور 7: 9 کارت
دور 8: 10 کارت
دور 9: 11 کارت
دور 10: 12 کارت
دور 11: 13 کارت

 

تمام کارتهای باقیمانده روی میز قرار میگیرند ؛ رو بـه پایین ؛ برای ایجاد شمع قرعه کشی. کارت بالای شمع قرعه کشی رو بـه بالا اسـت تا شمع دور انداختن شروع شود.

 

گیم پلی

بازیکن سمت چپ فروشنده ابتدا بازی میکند. بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد.یک بازیکن ابتدا یک کارت میکشد ؛ یا کارت رو بـه بالا روی شمع قرعه کشی یا کارت رو بـه بالا روی شمع دور انداخته شده. اگر بازیکن بیرون نرود ؛ سپس یک کارت ؛ رو بـه رو ؛ روی شمع دور انداختن می‌اندازند.

 

بیرون رفتن

در نوبت یک بازیکن اسـت، او میتواند بیرون رفتن اگر، پس از رسم کارت رو بـه پایین بالا در شمع قرعه کشی و یا کارت به طور طاق باز بالا در شمع دور، آن ها می‌توانند ترتیب همه ی کارت در دست خودرا بـه مجموعه ها، با یک کارت چپ بـه دور انداختن

 

اگر بازیکنی بیرون رفت ؛ او ان را اعلام می‌کند و سپس ست خودرا بازی می‌کند و یک کارت را دور می اندازد. سایر بازیکنان هر کدام یک دور دیگر قبل از پایان دور و گلزنی دارند.

قوانین کامل بازی سه و سیزده

دو نوع ترکیب ، مجموعه و اجرا معتبر وجود دارد:

مجموعه اي از سه یا چند کارت با همان رتبه ؛ مانند 7-7-7.
اجرای سه یا چند کارت دریک کت و شلوار ؛ مانند A-2-3 قلب.

 

یک ترکیب میتواند شامل بیش از سه کارت باشد ؛ اما هیچ کارتی را نمیتوان بـه عنوان بخشی از بیش از یک ترکیب درنظر گرفت.بازیکنان نمیتوانند کارت هایي را بـه ست ها یا اجرای بازی هاي‌ دیگر بازیکنان اضافه کنند.

 

کارت های وحشی

یکی از کارت ها در هر دور وحشی اسـت و می‌تواند هر کارت دیگری را دریک ست یا اجرا جای گزین کند. کارت هاي‌ وحشی عبارتند از:

دور 1: 3 ثانیه
دور دوم: 4 ثانیه
دور 3: 5 ثانیه
دور 4: 6 ثانیه
دور 5: 7 ثانیه
دور 6: 8 ثانیه
دور 7: 9 ثانیه
دور 8: 10 ثانیه
دور 9: جک ها
دور دهم: ملکه ها
دور 11: پادشاهان
امتیاز دهی

 

در آخرین نوبت خود ؛ هر بازیکن دست خودرا در تعداد زیادی ست قرار میدهد و تا آنجا کـه ممکن اسـت می دود. هر کارت باقیمانده بـه عنوان امتیاز پنالتی بـه دست می‌آید:

آس: هر کدام 1 امتیاز
هر کدام 2: 2 امتیاز
هر کدام 3: 3 امتیاز
هر کدام 4: 4 امتیاز
هر کدام 5: 5 امتیاز
هر کدام 6: 6 امتیاز
هر کدام 7: 7 امتیاز
هر کدام 8: 8 امتیاز
هر کدام 9: 9 امتیاز
10: 10 امتیاز هر کدام
جک: هر کدام 10 امتیاز
ملکه: هر کدام 10 امتیاز
سلطان: هر کدام 10 امتیاز

 

برنده شدن

امتیازها دور بـه دور جمع میشوند. در پایان دور یازدهم ؛ بازیکنی با کمترین امتیاز برنده می‌شود.

 

گونه

تعداد زیادی از بازیکنان ترجیح می‌دهند از Aces بـه عنوان کارت کم یا کارت بالا استفاده کنند. اگر اینکار انجام شود ؛ یک آس در پایان دور باقیمانده 15 امتیاز جریمه اسـت.

 

آیا در یافتن بازی هاي‌ کارتی برای خود و دو نفر از بهترین دوستانتان مشکل دارید؟ جلوترش رو نگاه نکن! 313 ؛ تنوع رامی ؛ بازی کاملی برای سه بازیکن اسـت. در حالی کـه می‌توان با افراد بیشتری بازی کرد «و حتی می‌تواند یک بازی دو نفره باشد» ؛ بـه نظر می‌رسد سه نفر بهترین بازیکن برای بازی هاي‌ سریع و هیجان انگیز هستند. بدون هیچگونه توضیح بیشتر ؛ در این جا نحوه انجام بازی هاي‌ سه نفره مورد علاقه من در همه ی زمان ها آمده اسـت: 313 «سه سیزده نفر».

 

هدف بازی

هدف این بازی این اسـت کـه کمترین امتیاز را در پایان 11 دور بازی کسب کند. هر کارت شماره گذاری شده ارزش ان را دارد «یعنی 3 اینچ سه امتیاز دارد» کارت هاي‌ چهره «جک ؛ ملکه و پادشاهان» همه ی 10 امتیاز دارند. آس پایین ترین کارت اسـت و تنها یک امتیاز دارد.

 

آنچه شما نیاز دارید

2 عرشه کارت با جوکر حذف شده «در مجموع 104 کارت»
کاغذ و مداد «یا قلم» برای حفظ نمره

 

نحوه برخورد با کارت ها

بین خود تصمیم بگیرید کـه چه کسی باید نخستین فروشنده باشد. این را می‌توان بـه هر طریقی انجام داد. جوکرها را بردارید ؛ سپس دو طبقه کارت را بگیرید و انها رابا هم مخلوط کنید. هر معامله بعدی پس از نخستین مورد باید توسط شخص سمت چپ فروشنده قبلی انجام شود.

 

11 دور در 313 وجوددارد ؛ بنابر این 11 معامله وجود خواهد داشت. نخستین نفری کـه معامله می‌کند بـه هر بازیکن سه کارت میدهد. کارت ها باید در دورهای یک تا زمانی کـه هر بازیکن مقدار مورد نیاز کارت را داشته باشد ؛ تقسیم شود.

 

هر دور تعداد کارت ها را یکبار افزایش میدهد. بنابر این ؛ برای دور دوم ؛ بازیکنان بـه جای سه کارت چهار کارت خواهند داشت. برای دور سوم ؛ بازیکنان پنج کارت خواهند داشت. اینکار تا آخرین دور ادامه می‌یابد ؛ کـه در ان فروشنده بـه هر بازیکن 13 کارت می‌دهد.

قوانین کامل بازی سه و سیزده

قوانین کامل بازی سه و سیزده

نحوه بازی 313

هر دور زمانی شروع می‌شود کـه فروشنده مقدار مورد نیاز کارت ها را تحویل دهد. پس از پرداخت آخرین کارت ؛ فروشنده کارت بعدی را در عرشه ورق می‌زند و ان را در شمع دور ریختنی قرار میدهد.

 

شخص سمت چپ فروشنده ابتدا باید اقدام کند. آن ها یا میتوانند کارتی را کـه فروشنده برگردانده اسـت ؛ بردارند و یکی از کارت هاي‌ موجود در دست خودرا جای گزین کنند ؛ یا می‌توانند کارت بعدی را در عرشه ورق بزنند و ان را بـه عنوان جای گزین انتخاب کنند. همه ی بازیکنان باید تعداد کارت هاي‌ یکسانی را در طول هر دور نگه دارند «برای مثال ؛ در دور اول ؛ همیشه باید سه کارت در دست داشته باشید». بـه عبارت دیگر ؛ اگر یک کارت بردارید ؛ باید یک کارت را زمین بگذارید.

 

هنگامی کـه نفر اول این فرایند را تکمیل کرد ؛ شخص مستقیماً بـه سمت چپ می‌چرخد. مانند بازیکن اول ؛ انها می‌توانند کارتی را کـه در بالای شمع دور انداخته قرار دارد انتخاب کنند ؛ یا می‌توانند یک کارت را از روی عرشه براندازند.

 

این روند در اطراف میز ادامه می‌یابد تا زمانی کـه بازیکن دور بازی را بـه اتمام برساند «برای آشنایی با نحوه پایان یک دور بـه ادامه این پست مراجعه کنید». پس از اتمام دور ؛ امتیازات ثبت میشوند و کل روند دوباره با نمایندگی جدید شروع می‌شود.

 

امتیاز دهی

کارت هاي‌ موجود در دست شـما با نمره شـما برابر اسـت. هر کارت ارزش ارزش خودرا دارد و کارت هاي‌ شخصی 10 امتیاز دارند. بـه عنوان مثال ؛ اگر در پایان دور اول ؛ 9 ♥ ؛ 4 ♦ و K have داشته باشید ؛ نمره شـما 23 امتیاز خواهد بود. همیشه در پایان دور بـه همان اندازه کـه شروع کردید کارت خواهید داشت.

 

تنها راهی کـه میتوانید نمره خودرا کاهش دهید این اسـت کـه سه یا چند کارت یکسان دریافت کنید «بـه عنوان مثال ؛ 5 ♣ ؛ 5 ♥ و 5 ♦» ؛ یا یک کارت بـه ترتیب با همان کت و شلوار دریافت کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر در دور اول ؛ سه شماره 9 از هر کت و شلواری داشتید ؛ نمره شـما صفر خواهد بود. اگر 4 ♣ ؛ 5 and و 6 had داشته باشید ؛ نمره شـما صفر خواهد بود.

 

اجرای کارت یا داشتن بیش از سه کارت مشابه تنها راه رسیدن بـه صفر دریک دور اسـت. شـما می‌توانید بیش از سه کارت دریک اجرا داشته باشید. بـه عنوان مثال ؛ اگر دریک دور بازی میکنید کـه دارای شش کارت اسـت ؛ میتوانید 6 ♥ ؛ 7 ♥ ؛ 8 ♥ ؛ 9 ♥ ؛ 10 and و J a «هر شش کارت دریک اجرا اجرا شوند» کت و شلوار» ؛ و نمره شـما صفر اسـت ؛ اما شـما باید حداقل سه کارت در هر اجرا یا گروه داشته باشید تا نمره خودرا کاهش دهید.

 

توجه: هر دور یک وایلد کارت دارد «جدول زیر را برای وایلد کارت هر دور مشاهده کنید». وایلد کارت در هر ظرفیتی مورد نیاز اسـت کـه بـه شـما در دستیابی بـه نمره صفر کمک می‌کند.

 

یادداشتی در مورد آس ها

علاوه بر این‌که کارت با کمترین ارزش «فقط یک امتیاز» ارزش دارد ؛ خس تنها می‌تواند در انتهای پایین یک دور خدمت کند. بـه عنوان مثال ؛ اجرايي كه با Q ♥ ؛ K ♥ ؛ ___ شروع مي شود ؛ نمي تواند با A end خاتمه يابد. آس فقط می‌تواند دویدن را شروع کند «A ♥ ؛ 2 ♥ ؛ 3».

قوانین کامل بازی سه و سیزده

کارت های وحشی

در هر دور یک وایلد کارت تعیین شده وجوددارد. وایلد کارت در هر ظرفیتی کـه برای التیام دست خود نیاز دارید ؛ ارائه می‌شود. در هر دور ؛ وایلد کارت تغییر میکند. نمودار زیر نشان میدهد کـه در هر دور کدام کارت وحشی اسـت.

 

پایان یک دور قوانین کامل بازی سه و سیزده

یک دور زمانی پایان مییابد کـه بازیکن بـه صفر امتیاز برسد. هنگامی کـه یک بازیکن بـه صفر میرسد ؛ باید جدول را مطلع کرده و کارت هاي‌ خودرا برای نظارت قرار دهد. پس از اعلام پیروزی ؛ هر بازیکن دیگر ؛ از بازیکن سمت چپ برنده شروع می‌کند ؛ یک فرصت دیگر برای تنظیم کارت هاي‌ خود دریافت می‌کند.

 

هنگامی کـه همه ی بازیکنان یک فرصت بیشتر برای التیام دست خود داشتند ؛ دور بـه اتمام رسیده اسـت و همه ی بازیکنان باید امتیازات خودرا شمارش کنند. بازیکنان متعدد میتوانند دریک دور معین بـه صفر برسند.

 

چگونه برنده بازی باشیم

بازیکنی با کمترین امتیاز در پایان 11 دور ؛ برنده اعلام می‌شود ؛ بنابر این فراموش نکنید کـه در پایان هر دور ؛ نمره عددی همه ی را پیگیری کنید. امیدوارم با بازی 313 اوقات خوشی را سپری کنید!قوانین کامل بازی سه و سیزده.

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی