قوانین پوکر Stud درک قوانین پوکر Stud Poker برای تازه کارها

قوانین پوکر Stud درک قوانین پوکر Stud Poker برای تازه کارها

درک قوانین پوکر Stud: Stud Poker for Rookies

قوانین پوکر Stud بـه بازیهایی گفته میشود کـه شـما باید بهترین کارتها رابا استفاده از کارتهای اصلی ایجاد کنید.Stud Poker تغییرات مختلفی دارد.از محبوب ترین ها می‌توان بـه Five Card Stud و Seven Card Stud اشاره کرد.

 

پوکر یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ شرط بندی در جهان اسـت ؛ بنابر این جای تعجب نیست کـه انواع مختلف پوکر وجوددارد. امروز ؛ ما می‌خواهیم انواع مختلف Stud Poker را بررسی کنیم و درک بهتری از قوانین Stud Poker پیدا کنیم.

 

درک قوانین پوکر گل میخ – مقدمه

بیایید با تعریف شروع کنیم. بازی هاي‌ پوکر Stud انواع پوکر اسـت کـه در ان بازیکن باید بهترین استفاده را از کارت هاي‌ اصلی «طبق معمولً 5 یا 7» داشته باشد. محبوب ترین تغییرات پوکر میخی Five Card Stud و Seven Card Stud اسـت.

 

با این حال ؛ شـما همچنین می‌توانید بازی هاي‌ گل میخانی مانند High / Low Chicago یا Follow the Queen را در سایت هاي‌ پوکر آنلاین در ایالات متحده پیدا کنید . ما قبلاً درمورد نحوه بازی پوکر Five-Card Stud صحبت کردیم ؛ بنابر این اگر در مورد این نوع گل میخان چیزی نشنیده اید ؛ این مقاله را بررسی کنید .

قوانین پوکر Stud _ درک قوانین پوکر Stud Poker برای تازه کارها

چند نکته که باید قبل از شروع بازی Stud Poker بدانید

Stud poker یک بازی ورق غیر موضعی اسـت ؛ بـه این معنی کـه ترتیب شرط بندی و نخستین کسی کـه شرط می بندد ممکن اسـت از دور بـه دور تغییر کند. بـه طور مشابه Texas Holdem ؛ یک دکمه فروشنده وجوددارد و بازیکنان پس از هر دست ان را بـه یک دیگر منتقل میکنند. با این حال ؛ برخلاف Texas Holdem ؛ دکمه فروشنده ترتیب شرط بندی را تعیین نمی‌کند – این بـه سادگی ترتیب معاملات کارت ها را نشان می‌دهد.

 

قوانین پوکر Stud – بازی با حد ثابت

نکته مهم دیگری کـه باید در مورد پوکر استود بدانید این اسـت کـه این یک بازی با حد ثابت اسـت. بازی هاي‌ با حد ثابت تعداد مشخصی شرط بندی و افزایش دارند. انها طبق معمولً دو گزینه برای شرط بندی دارند – شرط بندی هاي‌ بزرگ و کوچک. برخلاف تغییرات بی حد و حصر پوکر ؛ مقدار پولی کـه هر بازیکن می‌تواند در هر دور شرط بندی شرط بندی کند محدود اسـت.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر روی یک میز با یک شرط کوچک 10 دلاری و 20 دلار شرط بندی بزرگ بازی کنید و یک کارت در داشته باشید ؛ میتوانید یک شرط بندی یا یک شرط بندی کامل قرار دهید «یک شرط کوچک». بازده نیز طبق معمولً برابر با شرط بندی ante اسـت.

 

ترکیب پوکر Stud

ترکیب هاي‌ پوکر Stud با ترکیب انواع دیگر پوکر تفاوت چندانی ندارند. بنابر این ؛ اگر قبلاً در مورد نحوه بازی پوکر آنلاین اطلاعاتی دارید ؛ نباید در حفظ آن ها مشکلی داشته باشید. با این حال ؛ بیایید با نگاهی بـه جدول حافظه را تازه کنیم:

 

نام دست مثال

پنج نوع 2-4 کارت از همان نوع + 1-3 کارت وحشی A ؛ A ؛ A ؛ A و Jocker
Straight Flush 5 کارت از لباس هاي‌ مشابه دریک دنباله 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10 ؛ ج ؛ قلبها
چهار نوع 4 کارت از همان نوع الف ؛ الف ؛ الف ؛ الف
خانه کامل سه نوع + یک جفت 10 ؛ 10 ؛ 10 و 8 ؛ 8
گرگرفتگی 5 کارت لباس مشابه 2 ؛ 5 ؛ 6 ؛ J ؛ K قلب
سر راست 5 کارت از لباس هاي‌ مختلف دریک دنباله 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10 ؛ ج
سه نوع 3 کارت از همان نوع الف ؛ الف ؛ الف
دو جفت 2 جفت A ؛ A و Q ؛ Q
یک جفت 2 کارت از همان نوع 2,2
بدون جفت یا هیچ چیز – 3 ؛ 6 ؛ 8 ؛ K ؛ A

 

Seven Card Stud – درک قوانین پوکر Stud

همانگونه کـه قبلاً اشاره کردیم ؛ Seven Card Stud یکی از محبوب ترین انواع Stud Poker اسـت کـه در سراسر کشور آمریکا بازی میشود. در این جا ؛ یک بازیکن همچنین باید با استفاده از کارت هاي‌ اصلی دست خودرا بسازد. اما بر خلاف Five Card Stud ؛ بازیکنان این فرصت را دارند کـه 2 کارت را بردارند و بهترین ترکیب ممکن را ایجاد کنند.

 

بازی با پرداخت شرط قبل از بازیکن شروع میشود. این کوچک‌ ترین شرط بندی اسـت کـه اساساً “ورودی” بازی اسـت. پس از ان ؛ بـه هر بازیکن 3 کارت داده می‌شود – دو کارت اول رو بـه پایین اسـت ؛ در حالی کـه آخرین کارت رو بـه بالا اسـت. بـه دو کارت مخفی کارت هاي‌ سوراخ نیز گفته می‌شود. واقعیت جالب – اصطلاح “آس در سوراخ” از Stud Poker آمده اسـت.

 

زیرا بعضی اوقات بازیکنانی کـه کارت رو بـه بالا دارند می‌توانند کارتهای رو بـه پایین برتری داشته باشند. هرکسی کـه دارای کارت پایین ترین رتبه یا کارت در باشد ؛ شرط بندی را شروع میکند.

 

از خیابان سوم تا خیابان هفتم

در Seven Card Stud ؛ با اشاره بـه تعداد کارت ها ؛ بـه هر دور از بازی خیابان سوم ؛ چهارم ؛ پنجم ؛ ششم و هفتم میگویند. با شروع از خیابان سوم ؛ بیایید تصور کنیم کـه نخستین بازیکن تصمیم بـه ورود دارد. دراین صورت ؛ بازیکن زیر می‌تواند برابر شود و تسلیم شود ؛ تماس بگیرد و یک شرط برابر بگذارد یا یک شرط کوچک را افزایش دهد و بگذارد.

 

درصورتی کـه بازیکن با کارت درب تصمیم بـه شرط بندی کوچک بگذارد ؛ بازیکن بعدی میتواند برابر شود ؛ تماس بگیرد و همچنین یک شرط کوچک قرار دهد یا یک شرط بندی بزرگ کند و ببندد. پس از ان ؛ همه ی بازیکنان زیر میتوانند از بین سه گزینه فوق الذکر – برابر کردن ؛ افزایش یا تماس – یکی را انتخاب کنند.

 

آیا شما علاقه مند به پوکر Stud هستید؟

در دور بعدی ؛ بـه هر بازیکن کارت رو بـه رو داده می‌شود و بازیکنی کـه دارای بهترین جفت باشد ؛ دور را شروع میکند. این الگو تکرار می‌شود تا زمانی کـه دلال کارت آخر هفتم را بـه صورت رو بـه پایین می‌دهد.

 

فقط در دور آخر ؛ یک بازیکن میتواند بـه تمام کارتهای رو بـه پایین خود نگاهی بیندازد و 5 کارت را برای بهترین ترکیب پوکر انتخاب کند. سرانجام ؛ یک بازیکن با بهترین رتبه بندی دسته کوچک موسیقی جاز جایزه خودرا دریافت می‌کند.

قوانین پوکر Stud _ درک قوانین پوکر Stud Poker برای تازه کارها

شیکاگو بالا و پایین

اگر قبلاً با قوانین Stud Poker آشنا شدید ؛ یادگیری High / Low Chicago مشکلی نخواهد داشت. در واقع ؛ این بازی از یکسری قوانین مشابه پیروی می‌کند.

 

با این حال ؛ در شیکاگو High / Low ؛ گلدان بین بازیکنان با بهترین دست و بازیکنی کـه بالاترین یا کمترین کلنگ را دارند تقسیم میشود. اگر چه این نوع Stud Poker نسبتاً کمیاب اسـت ؛ اما می‌توانید ان را در سایت هاي‌ کازینو آنلاین در ایالات متحده بازی کنید.

 

دنبال ملکه باشید

Follow the Queen نیز از انواع 7 Stud Stud اسـت کـه در ان هر بار بعد از ورق زدن ملکه ؛ کارت زیر بـه عنوان کارت وحشی در می‌آید. علاوه بر این ؛ بازیکنان می‌توانند کارت هفتم خودرا رو بـه بالا یا پایین انتخاب کنند.

 

از کجا می توان به صورت آنلاین Stud Poker بازی کرد

امروزه ؛ سایت هاي‌ شرط بندی آنلاین در ایالات متحده انواع مختلفی از بازی هاي‌ Stud Poker را برای بازیکنان در هر سطح ارائه می‌دهند. بـه عنوان مثال ؛ علاقه مندان بـه شرط بندی می‌توانند مهارت هاي‌ Stud Poker خودرا در سیگاری بت Poker توسعه دهند . این پلتفرم میزهای نقدی بدون وقفه ؛ مسابقات پوکر و رویداد های VIP را بـه بازیکنان ارائه میدهد.

 

علاوه بر این ؛ بازیکنان جدید سیگاری بت می‌توانند یک چالش 10 روزه را پشت سر بگذارند و پاداش هاي‌ روزانه را دریافت کنند. و اگر قبلاً تصمیم خودرا اعلام کرده‌اید ؛ این مقاله در مورد استراتژی هاي‌ آنلاین پوکر S tud را ببینید و بـه یک حرفه واقعی پوکر تبدیل شوید.

 

برچسب‌ها:
50 ترفند پوکر – آیا این اقدام برای انواع مختلف هنوز داغ است؟
50 ترفند پوکر – آیا این اقدام برای انواع مختلف هنوز داغ است؟ 50 ترفند پوکر - آیا این اقدام برای انواع مختلف هنوز داغ است؟ پوکر یکی از سرگرم کننده ترین و هیجان ...
کدام بازیهای پوکر ویدئویی بهترین بازی ها را دارند؟
کدام بازیهای پوکر ویدئویی بهترین بازی ها را دارند؟ کدام بازیهای پوکر ویدئویی بهترین بازی ها را دارند؟ ده ها شکل مختلف پوکر وجوددارد. عده اي از انها بـه خاطر ...
تاریخچه پوکر ویدیویی و بهترین سایت شرط بندی پوکر
تاریخچه پوکر ویدیویی و بهترین سایت شرط بندی پوکر تاریخچه پوکر ویدیویی شاید تعداد زیادی از طرفداران قمار از شنیدن این موضوع کـه تاریخچه پوکر ویدیویی دومین بازی پرطرفدار کازینو ...
چرا ابزارهای پوکر برای بازی آنلاین بد هستند؟
چرا ابزارهای پوکر برای بازی آنلاین بد هستند؟ چرا ابزارهای پوکر برای بازی آنلاین بد هستند؟ تا حدود ده سال پیش ؛ اکثر بازیکنان از هیچ ابزار نرم افزاری ...
مسابقات تگزاس هولدم که می توانید در لاس وگاس برنده شوید
مسابقات تگزاس هولدم که می توانید در لاس وگاس برنده شوید مسابقات تگزاس هولدم که می توانید در لاس وگاس برنده شوید مسابقات جهانی مسابقات تگزاس هولدم پوکر بـه زودی بـه مرز ...
نحوه بازی پوکر قوانین اساسی مشترک در همه انواع پوکر
نحوه بازی پوکر قوانین اساسی مشترک در همه انواع پوکر نحوه بازی پوکر قوانین اساسی مشترک در همه انواع پوکر نحوه بازی پوکر رابا راهنمای ما در مورد مفاهیم و قواعدی ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی