روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

روش آسان حفظ کارت پاسور ،تصور کنید کـه می‌توانید ترتیب کارتها را دریک عرشه «یا دو تا» بـه همان سرعتی کـه میتوان انها را بـه خاطر آورد ؛ بـه خاطر بسپارید. راز شمارنده هاي‌ کارت دیگر یک راز نیست. با استفاده از یک نقشه ذهنی و یک ماتریس مشهور ؛ میتوانید یک کارت کارت تصادفی را بـه ترتیب و با یک مشاهده حفظ کنید.

 

نصب و راه اندازی ان کمی زمان می‌برد ؛ اما همین کـه ان را پایین آوردید ؛ می‌توانید دوستان خودرا متحیر کنید.روش راحت حفظ کارت پاسور را میتوانید دراین پست مطالعه نمایید.

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

قسمت 1 ایجاد نقشه ذهنی

1- یک قدم زدن خیالی بزنید. شـما باید در مکانی کـه کاملاً با ان آشنا هستید مانند خانه خود قدم بزنید. همانگونه کـه در خانه خود قدم میزنید ؛ باید با 52 مکان در خانه خود برای ذخیره در مجله روان خود آشنا شوید. 5 اتاق را در خانه خود انتخاب کنید. بـه عنوان مثال اتاق خواب ؛ حمام ؛ اتاق نشیمن ؛ آشپزخانه و محل کار خودرا انتخاب کنید.

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

2- داخل هر اتاق 10 مبلمان را بخاطر بسپارید. وقتی در اتاق نگاه می‌کنید ؛ خودرا در آستانه درب منزل نشان داده و 10 اثاث بزرگ را مشاهده کنید. همان طور کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت نگاه می‌کنید از انها تصویر کنید. وسایل باید بزرگ باشند و از انتخاب یک مورد برای اتاق هاي‌ مختلف خودداری کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر تلویزیون را برای اتاق نشیمن انتخاب کرده‌اید ؛ در اتاق خواب انتخاب نکنید.

 

انتخاب وسایل برای اتاق خواب میتواند مانند مواردی باشد کـه از سمت چپ ؛ 1 کامپیوتر ؛ # 2 تخت ؛ 3 کمد ؛ # 4 آینه ؛ # 5 تلویزیون و غیره شروع میکنید. موارد دیگر مانند میز کار خودرا بـه جای مداد روی میز انتخاب کنید. .

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

روش آسان حفظ کارت پاسور

3- این 50 مورد را در سرخود تکرار کنید. این وسایل را حفر کنید تا بتوانید با چشمان بسته و پشت سر هم سریع آن ها را تکرار کنید. شـما نمیخواهید دست و پا بزنید و گیج نشوید بنابر این اگر چیزی بـه طور مداوم شـما را بـه دردسر انداخت ؛ بـه یافتن مورد راحت تری برای یادآوری فکر کنید. ممکن اسـت از فلش کارت استفاده کنید یا بارها و بارها در اتاق بـه طور فیزیکی قدم بزنید ؛ هر انچه بـه شـما کمک می‌کند 50 مورد را در حافظه خود قفل کنید. 

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

4- دو مبلمان آخر را اضافه کنید. شـما بـه دو مبلمان اضافی نیاز خواهید داشت زیرا یک کارت دارای 52 کارت اسـت کـه باید بـه خاطر بسپارید. شـما میتوانید دو مبلمان را در اتاق دیگر یا دو نشان مهم در حیاط خانه یا گاراژ خود انتخاب کنید.

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

قسمت 2 ایجاد تصاویر برای هر کارت بازی

1- 52 کارت را بـه 52 سلبریتی تبدیل کنید. ذهن شـما تمایل بـه یادآوری چیزهای غیر معمول و برجسته دارد. افراد مشهور را بخاطر نقشها یا بدنامی می‌توان بـه خاطر سپرد. شـما برای آسانی در حفظ کردن ؛ یک ماتریس مشهور را بـه طور منظم تشکیل میدهید.

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

2- هر کت و شلوار را بـه خاطر بسپارید. هر لباس با تیپ شخصیتی همراه خواهد بود. کت و شلوارها «شخصیت ها» را بخاطر بسپارید: 
بیل: افراد پوچ یا سرگرم کننده
الماس: افراد ثروتمند و ثروتمند
باشگاه ها: افراد دیوانه یا سرسخت
قلب ها: افرادی کـه دوستشان دارید یا طرفدار انها هستید

روش آسان حفظ کارت پاسور آموزش ترفند خاطر سپردن کارت های پاسور

روش آسان حفظ کارت پاسور

3- هر کارت را بـه خاطر بسپارید. هر کارت با یک دسته مرتبط خواهد شد. ماده ها همیشه اعداد زوج و مردان همیشه عجیب‌وغریب خواهند بود. زنان و مردان همیشه جفت میشوند. بـه عنوان مثال ؛ 10 ها زنان نیرومند هستند ؛ بنابر این 9 ها مردان نیرومند هستند. دسته ها را بخاطر بسپارید:

 

زوج هاي‌ مشهور سلطنتی هستند بنابر این پادشاهان و ملکه ها هستند.
کینگ = نیمی از مردان یک زوج مشهور
ملکه = نیمی از زن و شوهر زن و شوهر.
جک ها روحانی بودند و بنابر این لیسانس بودند.
جک = لیسانس مشهور مرد
تعداد 10 و 9 بالاترین اعداد در عرشه هستند بنابر این قدرتمندترین مردان و زنان هستند
10 = زنان مشهور نیرومند
9 = مردان نیرومند مشهور
عدد 8 مانند ساعت شنی بـه نظر میرسد بنابر این 8 و 9 با مدل هاي خز و بیکینی مرتبط هستند.
8 = زنانی کـه بـه هیکل خود مشهور هستند

7 = مردانی کـه بـه هیکل مشهور هستند
5 و 6 بـه نظر میرسد مانند eff و جنس اسـت ؛ بنابر این در مورد این جفت بـه عنوان بحث برانگیز فکر کنید.
6 = زنانی کـه بـه جنجال مشهور هستند
5 = مردانی کـه بـه جنجال مشهور هستند
بـه افراد مشهور یا شخصیت هاي‌ انها فکر کنید کـه 4 و 3 در سه گانه هاي‌ فیلم بوده اند.
4 = زنانی کـه در سه گانه هاي‌ فیلم بوده اند
3 = نرهایی کـه در سه گانه هاي‌ فیلم بوده اند
1 بیشتر بـه Ace مشهور اسـت کـه اصطلاحی ورزشی اسـت کـه در تنیس بـه کار میرود. 2 و 1 را بـه عنوان ورزشکاران مشهور درنظر بگیرید.
2 = ورزشکاران زن
1 = ورزشکاران مرد

روش آسان حفظ کارت پاسور

4- یک ماتریس کارت 52 ایجاد کنید. برای ایجاد شبکه برای کمک بـه حفظ ماتریس ؛ ممکن اسـت از رایانه یا قلم و کاغذ برای ایجاد شبکه استفاده کنید. شـما 13 دسته و چهار شخصیت برای حفظ دارید. بـه عنوان مثال ؛ آس «یک ورزشکار مرد» الماس «ثروتمند» میتواند مایکل جوردن باشد.

روش آسان حفظ کارت پاسور

5-با استفاده از ماتریس خود تمرین کنید. از یک عرشه بهم ریخته عبور کرده و همانگونه کـه هر کارت نشان داده شده اسـت ؛ بـه ماتریس خود نگاه کنید. هر کارت را بـه تصویری کـه ایجاد کرده‌اید ترجمه کنید. قبل از دیدن ماتریس سعی کنید کارت را بـه یاد بیاورید.بارها و بارها تمرین کنید تا جایی کـه بتوانید بدون نیاز بـه مراجعه بـه ماتریس خود ؛ بـه هر کارت نگاه کنید.

قسمت 3همه اش را بگذار کنار هم

1- از یک کارت استفاده کنید. یک کارت را مرتب کنید و با استفاده از یک تایمر هرچه سریع تر عرشه را مرور کنید. نقشه ذهنی اتاق خودرا مرور کرده و هر شخصیت را بـه موقعیتی کـه در ان ترسیم شده اختصاص دهید. سعی کنید تا آنجا کـه میتوانید عمل و احساسات رابا هر شخصیت در نقشه ذهنی مرتبط کنید. هرچه عجیب تر بتوانید تصویر را بسازید ؛ شانس بیشتری در حفظ ان دارید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر نخستین اتاق نقشه ذهنی شـما اتاق خواب شـما باشد ؛ نخستین مکان میز شـما اسـت و نخستین کارت کشیده شده آس «یک ورزشکار مرد» الماس «ثروتمند» اسـت کـه شـما بـه عنوان مایکل جوردن تعیین کرده‌اید ؛ شـما میتوانید مایکل جردن را کـه روی میز کار خود قرار دارد تصور کنید.

روش آسان حفظ کارت پاسور

2- از یک کارت دوم استفاده کنید و ترتیب نخستین را دوباره جمع کنید. از نقشه ذهنی خود کـه ایجاد کرده‌اید عبور کنید. از خانه خود عبور کنید و از هر یک از افراد مشهور در هر اتاق عکس بگیرید ودر هر یک از ده مبلمان کار متفاوتی انجام دهید. بـه یاد داشته باشید کـه هر کت و شلوار و عدد بـه چه معناست و یادتان باشد کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت از هر اتاق عبور کنید.

 

3- آموزش را ادامه دهید. تمرین کنید تا حافظه خودرا تیزتر کنید و سرعت خودرا التیام ببخشید. برای تجسم بهتر هر کارت و افراد مشهور مرتبط با انها ؛ بـه طور فیزیکی در اطراف اتاق هاي‌ خود قدم بزنید. شـما نمیتوانید یک عرشه را بخاطر بسپارید بدون این کـه ابتدا نقشه ذهنی و ماتریس مشاهیر خودرا بـه یاد بیاورید. با استفاده از تایمر و بـه چالش کشیدن خود برای شکستن رکورد خود ؛ بـه خود فشار بیاورید تا سریع تر پیش بروید. 

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی