تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم ؟

تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم ؟

چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

تاثیر چهره در بازی پوکر خوب بـه معنای عدم ابراز واکنش هاي‌ مثبت یا منفی نسبت بـه بازی ؛ نگه داشتن بدن در وضعیت آرام و تعامل آرام با سایر بازیکنان اسـت. وقتی تنش زیاد اسـت این ممکن اسـت دشوار شود اما هنگام بازی ضروری اسـت.

 

اما با تسلط و استفاده از برخی تکنیک ها ؛ قادر خواهید بود صورت خودرا آرام کرده و از انتقال ناآگاهانه اطلاعات مهم از طریق زبان بدن خودداری کنید. پس از تسلط بر چهره پوکر ؛ در کمترین زمان برنده بازی هاي‌ پوکر خواهید شد!

قسمت1 صورت خود را کنترل کنید

1- صورت خودرا آرام کنید. صورت شـما نخستین هدایایی اسـت کـه میتواند برای شـما یک بازی پوکر هزینه داشته باشد. تحت نظارت نگه داشتن احساسات و واکنش هاي‌ خود در مورد دستهایی کـه بـه شـما می‌پردازد ؛ یک قسمت اصلی پوکر اسـت. هر نوع بیان قدرت شـما را در موقعیت هایي کـه با مخالفانتان درگیر اسـت فدا میکند.

 

ذهن خودرا پاک کنید ؛ صورت خودرا تکان دهید تا عضلات شل شود ؛ نفس عمیق بکشید و آرام باشید.شـما میخواهید شرایط را بازرسی کنید و اگر بیش از حد استرس دارید ؛ می‌توانید این نظارت را از دست دهید.مخفی کردن واکنش هاي‌ شـما قدرت اسـت زیرا هیچکس نمیداند کـه بـه چه فکر می‌کنید یا میخواهید چه کار کنید.

2- ارتباط چشمی با دیگران را حفظ کنید. با نشان دادن اعتماد بـه نفس و ایجاد ترس و هراس با قفل کردن چشم در چشم ؛ می‌توانید دست برتر را کسب کنید. ملاقات با چشم افراد همچنین نشان میدهد کـه شـما چیزی برای مخفی کردن ندارید بنابر این آن ها نمی‌دانند چه انتظاری از شـما دارند. بـه پل بینی آن ها نگاه کنید تا بـه انها خیره شوید و تمرکز خودرا حفظ کنید.

تاثیر چهره در بازی پوکر

3- برای پیشگیری از خیره شدن ؛ گاهی اوقات پلک بزنید. خیره شدن بـه فضا یا تمرکز بیش از حد روی کارت هایتان نیز این اسـت کـه چگونه صورت پوکر شـما بـه خطر بیفتد. این یا نشان میدهد کـه شـما توجه نمی‌کنید ؛ یا این کـه نگران دست و فرصت خود هستید. بـه خود یادآوری کنید کـه باید چشمک بزنید تا هنگام تمرکز چشمانتان خشک نشود.

 

پلک زدن بیش از حد نیز می‌تواند عصبی بودن را نشان دهد ؛ بنابر این زیاده روی نکنید. تعادلی بین پلک زدن کافی وجوددارد کـه باعث خیره نشدن و تمرکز چشم شـما نشود تا چرخش نکنند.خیره شدن بیش از حد نیز می‌تواند باعث جمع شدن شانه ها و تحمل وضعیت بدن شود.تمرکز بیش از حد بر روی یک چیز از لحاظ بصری نیز می‌تواند حواس شـما را پرت کند و ممکن اسـت یک نمایش مهم را از دست بدهید.

تاثیر چهره در بازی پوکر

4- لب ها و فک را آرام نگه دارید. دهان شـما پشتیبانی اصلی برای عضلات صورت شـما اسـت و هر گونه تنش ؛ لبخند ؛ اخم یا لبخند روی بقیه صورت شـما تأثیر میگذارد. ابتدا اجازه دهید فک خودرا شل کرده و بین دندان هاي پشتی خود فاصله ایجاد کنید. دهان خودرا باز و بسته کنید تا بـه آرامش نیز کمک کند.

 

از نشان دادن دندانها خودداری کنید. خواه برای یک پوزخند کوچک باشد و هم برای لبخند ؛ دندان هاي‌ قابل مشاهده بـه معنی حرکت دهان شـما هستند و حرکت می‌تواند شـما را از بین ببرد.دندان هاي خودرا خرد نکنید. فک شـما فشاری را کـه دندان هاي‌ شـما تحت فشار قراردارند نشان می‌دهد.

5- مستقیم بـه جلو نگاه کن. از گوشه چشم بـه بالا یا چپ یا راست نگاه نکنید. همه ی این ها بیانگر نشانه هاي‌ کوچکی از مخالفان شـما اسـت کـه شـما می‌توانید چیزی را پنهان کنید ؛ خواه این کارت خوب باشد یا بد. انجام اینکار دشوار اسـت اما حرکات چشم خودرا بـه حداقل برسانید. حتی حالت چشمی یا بالا کشیدن ابرو میتواند واکنش شـما را از بین ببرد.

6- برای مخفی کردن مکان مورد نظر خود از عینک آفتابی استفاده کنید. برای محافظت از خود ؛ از عینک آفتابی استفاده کنید تا نگران نباشید کـه چیزی رابا چشم خود هدیه دهید. اگر نور کافی داشته باشید ؛ عینک آفتابی در داخل خانه مشکلی نخواهد داشت.

قسمت 2 بهبود زبان بدن شما

1- حالت خودرا آرام کنید. نفس عمیق بکشید ؛ شانه ها را بـه سمت گوش هاي‌ خود بالا آورده و بگذارید پایین بیایند. کمرتان را قوس دهید و سپس بگذارید در حالت طبیعی و قائم قرار گیرد. هر اندام متشنجی را تکان دهید و سر خودرا بـه دور گردن خود بچرخانید. همه ی این‌ها بـه شـما کمک می‌کند تا بـه حالت بدنی مناسب برگردید و هر گونه تنش ایجاد شده کـه اضطراب شـما را نشان می‌دهد را از بین ببرید.

تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

2- از تیز کردن یا تنظیم بدن یا لباس خودداری کنید. چه هیجان زده باشید و چه عصبی ؛ انقباضات کوچک بخش بزرگی برای احساسات شـما هستند. یادداشت ذهنی داشته باشید تا ببینید آیا حرکات کوچکی را کـه از انرژی عصبی ناشی میشود بـه نمایش میگذارید یا خیر. بـه خود توجه کنید تا مطمئن شوید کـه هیچ یک از این تیک ها را نشان نمیدهید:

 

ترک خوردگی بند انگشت
گاز گرفتن ناخن انگشت
زدن انگشتان
ترک خوردن پا
یقه یا کراوات یا آستین پیراهن خودرا بکشید
مالیدن صورت ؛ دست ها بـه هم یا بازوهاتاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

تاثیر چهره در بازی پوکر

3- هر گونه تنش را بـه چیز دیگری معطوف کنید. یک توپ استرس را بگیرید یا دست خودرا دریک مشت حلقه کنید تا تنشی را کـه بدن شـما ذخیره میکند ؛ بگیرید. بسیار دشوار اسـت کـه بتوانید خودرا در کل بدن شل کنید ؛ بنابر این اگر وادار بـه تنش هستید ؛ سعی کنید فقط بـه یک قسمت ازبدن این استرس را حفظ کنید.

 

هر حرکت یا تنشی را کـه دارید پنهان کنید. بـه عنوان مثال ؛ مشت خودرا زیر میز بگیرید یا زانوها را بـه هم فشار دهید تا تنش را بـه جایی تغییر دهید کـه هیچکس متوجه ان نشود.کارتهای خودرا خیلی محکم نگیرید در غیر اینصورت انگشتهای سفید رنگی نشان داده می‌شود.

تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

قسمت 3 حفظ صدای خنثی

1- با لحنی یکنواخت و متعادل صحبت کنید. صدای شـما همچنین قادر اسـت احساسات شـما را نشان دهد. صدای لرزش در صدای شـما یا پریدن بـه سمت یک اکتاو دیگر هنگام صحبت کردن برای مخالفان شـما گفتن آسان اسـت. قبل از صحبت کردن ؛ گلو را پاک کنید یا نفس کامل بکشید تا هوای کافی برای صحبت دریک رجیستر خنثی داشته باشید.

تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

تاثیر چهره در بازی پوکر

2- سخنان خودرا کم و ساده نگه دارید. بـه حقایق انچه اتفاق میوفتد پایبند باشید و دیگر بـه کلمات زیادی احتیاج نخواهید داشت. توقف بیش از جملات خود ؛ لکنت زبان ؛ یا گفتن “ام” بارها و بارها نشان میدهد کـه عصبی هستید یا نسبت بـه خود مطمئن نیستید. کوتاه ؛ شیرین و نکته اي کـه وجوددارد این اسـت کـه چگونه باید در شرایط پر استرس صحبت کنید.

 

پاسخ هاي‌ یک کلمه اي قابل قبول اسـت ؛ بـه ویژه در بازی هاي‌ پرمخاطب مانند پوکر. باید بـه جای این کـه نسیم رابا رقیب خود بکشید ؛ بـه هرحال بیشتر روی بازی تمرکز کنید.اگر در حال بازی با دوستان هستید و پول واقعی در دسترس خطر نیست ؛ ممکن اسـت جو کمی آرام تر باشد بنابر این صحبت مناسب تر اسـت. هنگام معاینه دست خود ؛ فقط خودرا تماشا کنید.

تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

3- اگر آسان صحبت نمیکنید سر خودرا تکان دهید. وقتی از طرف فروشنده یا شخص دیگری س askedالی پرسید ؛ پذیرفتن ساده جواب “بله” یا “نه” با تکان دادن سر یا تکان دادن سر اسـت. اگر احساس اسانی نمی‌کنید کـه دهان خودرا باز کنید زیرا می‌ترسید صدای شـما را از بین ببرد ؛ بـه اسانی از زبان بدن آرام برای انتقال پاسخ خود استفاده کنید.

 

برای پرت کردن حواس خود و جلوگیري از صحبت کردن ؛ آدامس بجوید یا میان وعده میان وعده را نگه دارید.بـه شـما کمک میکند قبل از صحبت درباره انچه می‌خواهید بگویید ؛ فکر کنید. بـه این ترتیب می‌توانید خودرا از هیجان و ناامیدی دور نگه دارید.تاثیر چهره در بازی پوکر چگونه چهره پوکر خوبی داشته باشیم

تاثیر چهره در بازی پوکر

4- با صحبت مداوم مخالفان خودرا گیج کنید. برای این کـه کاملاً ضد شهودی باشید ؛ بـه جای سکوت می‌توانید در مورد هر دستکاری یا نتیجه اي اظهارنظر کنید. میتوانید در واکنش هاي‌ غلط نیز فلفل بزنید تا مخالفان خودرا از زمین دور کنید. صحبت مداوم همچنین می‌تواند حریفان رابا جلب توجه خود از بازی بـه سمت هر انچه میگویید ؛ منحرف کند.

 

بلوف زدن قسمت مهمی از پوکر اسـت. بـه عنوان مثال ؛ می‌توانید دست بدی دریافت کنید و تظاهر کنید مانند این کـه فقط یک دست برنده دارید.اگر بـه طور مداوم با واکنش هاي‌ خود متناقض باشید ؛ هیچکس نمی‌تواند واکنش هاي‌ واقعی شـما را حدس بزند. انجام اینکار بسیار دشوارتر اسـت اما می‌تواند بـه نفع شـما باشد.

 

برچسب‌ها:
کارائیب گل میخ پوکر آموزش بازی پوکر در گل میخ 5 کارته
کارائیب گل میخ پوکر آموزش بازی پوکر در گل میخ 5 کارته آموزش بازی پوکر در گل میخ 5 کارته حتی اگر در تمام زندگی خود پوکر بازی کرده باشید ؛ هنگام گذر ...
بلوف بازی پوکر تگزاس هولدم بازی Texas Holdem چگونه کار می کند
بلوف بازی پوکر تگزاس هولدم بازی Texas Holdem چگونه کار می کند بازی Texas Holdem چگونه کار می کند همه ی بازیکنان برنده تگزاس هولدم بلوف بازی پوکر تگزاس هولدم میزنند. اما بیشتر ...
پرسش و پاسخ تگزاس هولدم جواب تمام سوالات بازی پوکر
پرسش و پاسخ تگزاس هولدم جواب تمام سوالات بازی پوکر جواب تمام سوالات بازی پوکر بازیکنان هولدمای تگزاس کـه امیدوارند بازی خودرا بهتر کنند پرسش و پاسخ تگزاس هولدم دارند . ...
واژه نامه تگزاس هولدم معرفی واژگان برای تازه واردان بازی پوکر
واژه نامه تگزاس هولدم معرفی واژگان برای تازه واردان بازی پوکر معرفی واژگان برای تازه واردان بازی پوکر تازه واردان تگزاس هولدم اغلب با عده اي از اصطلاحات عامیانه و اصطلاحات رنگی ...
تغییرات هولدم تگزاس بازی ها و تغییرات Texas Holdem
تغییرات هولدم تگزاس بازی ها و تغییرات Texas Holdem بازی ها و تغییرات Texas Holdem تغییرات هولدم تگزاس محبوب ترین نوع پوکر اسـت کـه بـه صورت آنلاین ودر کازینوها و ...
رویدادهای تگزاس هولدم بررسی تغییرات انجام شده در طول تاریخ
رویدادهای تگزاس هولدم بررسی تغییرات انجام شده در طول تاریخ برسی تعقیرات انجام شده در طول تاریخ نخستین رویداد مهم پوکر چندان مهم نبود زیرا شامل یک گروه کوچک از بازیکنان ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی