برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

اگر در ضرب و شتم بازیکنانی کـه بـه خوبی شـما برد در پوکر نیستند ؛ مشکل دارید ؛ این احتمالاً بـه این معنی اسـت کـه در مورد چیزها بیش از حد فکر میکنید. وقتی بازیکن ماهر تری هستید ؛ مسائل را ساده نگه دارید ؛ پوکر را انتخاب کنید و بگذارید حریفان خودشان را شکست دهند. ما چندین ایده خوب برای بازی پوکر برنده در برابر حریفان کم استعداد ذکر کرده ایم ؛ بنابر این ادامه این پست را بخوانید و برای بازی بعدی خود آماده شوید!

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر

روش 1 بازی برای برنده شدن ، نه برای بهتر شدن.

مهارت هاي‌ خودرا با بازی بازیکنان برتر ؛ نه بازیکنان پست ؛ ارتقا دهید. بازیکنان کمتری نمیتوانند شـما را بـه چالش بکشند و شـما را وادار بـه نوآوری و التیام شیوه پیشرفت بازیکنان کنند.بـه جای تلاش برای تولید روش هایي برای ایجاد مهارت هاي‌ خود در حالی کـه رقابت کمتری دارید ؛ بر انجام یک بازی ساده تمرکز کنید کـه بهترین شانس را برای پیروزی بـه شـما می‌دهد.

 

این ممکن اسـت کمی کسل کننده باشد – اما اگر پیروزی واقعاً هدف عدد یک شماست ؛ این بهترین راه برای دستیابی بـه ان اسـت.بـه این روش فکر کنید – با خدمت بـه عنوان رقابت برتر بـه انها کمک می‌کنید بازیکنان پوکر بهتری شوند!

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر

روش 2 سبک بازی آنها را تشخیص دهید.

در چند دست انها را منفعل یا پرخاشگر تشخیص دهید. بازیکنان پوکر کمتر با استعداد طبق معمولً بـه یکی از دو نوع وجود دارند: انها بیش از حد پرخاشگر هستند یا بیش از حد منفعل هستند. بازیکنان پرخاشگر بیش از حد شرط می بندند ؛ بیش از حد بالا میکشند و بـه طور مداوم دست هاي‌ خودرا بیش از حد بازی می‌کنند.

 

بازیکنان غیرفعال بیش از حد چک می‌کنند و تماس میگیرند و طبق معمولً فقط وقتی کـه واقعا دست عالی دارند ؛ سهام را بالا می‌برند. بازیکنان کمتر ماهر نیز در پنهان کردن سبک بازی خود ضعیف هستند ؛ بنابر این شـما باید بتوانید آن ها را بـه سرعت رقم بزنید.

 

چند دست اول را کمی ترسوانه بازی کنید و تماشا کنید تا ببینید کدام بازیکنان سعی در نظارت بازی دارند. هنگامی کـه هر یک از بازیکنان دیگر را گره زدید ؛ از نوع سبک بازی بد انها در مقابل انها استفاده کنید.

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر

روش 3 مهارت های آنها را دست بالا نگیرید.

جلوی تصور بیش از حد انچه را کـه انها انجام می‌دهند بگیرید. بازیکنان کمتر ماهر بـه دلیل این‌که اشتباه میکنند تماس هاي‌ کنجکاو ؛ افزایش مسخره و برابرهای احمقانه برقرار میکنند – نه بـه این دلیل کـه استراتژی عمیق تری در ذهن دارند.

 

یقیناً درست اسـت کـه شـما هرگز نباید بازیکنان خوب را دستکم بگیرید و باید هر حرکتی را کـه انجام می‌دهند بـه عنوان یک برنامه یا استراتژی ببینید. اما بـه همان اندازه مهم اسـت کـه با بازیکنان بد مانند بازیکنان خوب مبدل رفتار نکنید.

 

آیا بازیکن بد ممکن اسـت گاهی اوقات با موفقیت بلوف بزند؟ مطمئن. اما انها بـه اسانی مهارت هاي‌ پوکر را برای انجام یک بازی سطح بالاتر ندارند. نواقص آن ها در دسترس دید شـما قرار میگیرد تا آن ها را بشناسید و از آن ها استفاده کنید.

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر

روش 4 یک سطح بالاتر از آنها بازی کنید.

وقتی “C” کار را انجام میدهد ؛ بازی “A” خودرا انجام ندهید. بـه این روش فکر کنید: یک ستاره NBA برای پیروزی دریک مسابقه اسلم دانک در برابر تعدادی از دبیرستان ها ؛ پیچیده ترین و کسل کننده ترین حرکت هاي‌ خودرا انجام نمیدهد.

 

خطر این‌که آن ها زباله را بهم بزنند بیشتر از پاداش اسـت ؛ در حالی کـه یک مخزن پر از مزرعه «برای آن ها» مطمئنا کار را تمام میکند. اگر پوکر بازی “A” خودرا در برابر بازیکنان کمتری بازی کنید ؛ بـه همین ترتیب خطر ابتلا بـه مشکلات پیچیده و بهم ریختگی را بـه جای انجام کار بیشتر می‌کنید.

 

با حداکثر استراتژی خود ؛ پوکر بازی “A” خودرا برای بازی در برابر سایر بازیکنان خوب ذخیره کنید. بـه بازی ساده ؛ سازگار و منطقی “C” خود پایبند باشید تا بازیکنان سطح “D” را شکست دهید.

 

دقیقاً مانند بازیکن NBA ؛ تمرکز بر داشتن مهارت کافی برای غلبه بر دیگر بچه ها ؛ کسل کننده و محدودکننده اسـت. اما این ساده‌ترین و کارآمدترین روش برای خاطرجمعی از پیروزی اسـت. مدام بـه خود یادآوری کنید کـه پیروزی در این جا هدف نهایی شماست.

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

روش 5 با هر دست شانس بازی کنید.

بـه استراتژی پوکر توسط کتاب پایبند باشید. اکنون زمان ان نیست کـه یک استراتژی غیرمعمول شرط بندی را امتحان کنید یا در برابر درصد بازی کنید. در عوض ؛ شانس پیروزی خودرا بر اساس دستی کـه بـه شـما داده میشود ارزیابی کنید. توانایی برتر شـما در بازی با شانس ؛ بـه دست آوردن مزایای ارائه شده بـه شـما ؛ و پیشگیري از اشتباهات ؛ شـما را بیشتر بـه پیروزی می‌رساند.

 

مقاومت در برابر این میل کـه فکر میکنید می‌توانید با یک دست شنیع برنده شوید فقط بـه این دلیل کـه بازیکن بهتری هستید وقتی کارت ها «و احتمالات» بـه نفع شـما نیست ؛ سعی نکنید مسئله را وادار کنید. پوکر بدون اشتباه بازی کنید و بـه حریفان خود اجازه دهید اشتباه کنند.

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

روش 6 کمی محافظه کارانه شرط ببندید.

منطقی شرط بندی کنید و بـه حریفان خود اجازه دهید کـه در شرط بندی اشتباه کنند این بدان معنا نیست کـه وقتی دست خوبی دارید باید زیر شرط بندی کنید. در عوض ؛ مطابق با دست و موقعیت خود شرط بندی کنید ؛ اما کمی در محافظه کار بـه جای تهاجم اشتباه کنید. کمی بیشتر برای مخالفان خود احساس اعتماد بـه نفس یا احساس فرصت کنید. بـه انها اجازه دهید تا بـه اشتباه در زمان نامناسب بالا بیایند یا بریزند ؛ سپس پاداش خودرا بگیرند.

 

در تلاش برای سریع منفجر کردن حریفان فرومایه ؛ با وسوسه شرط بندی بزرگ مبارزه کنید. تمام کاری کـه شـما انجام می‌دهید معرفی ریسک غیرضروری اسـت. فقط یک بازی ثابت و هوشمندانه انجام دهید و اجازه دهید آگاهی برتر شرط بندی و مهارت هاي‌ کلی شـما پیروز شود.

برد در پوکر

روش 7 وقتی دست خود را از دست می دهید خونسرد باشید.

مطمئن باشید کـه مهارت شـما شانس انها را شکست می‌دهد. بله ؛ واقعاً ناامیدکننده اسـت کـه وقتی دست خوبی دارید و شانس بـه نفع شماست ؛ شکست بخورید ؛ همه ی بـه این دلیل اسـت کـه تازه وارد ان طرف میز با یک جفت آیس شانس آورده اسـت. اما این پوکر اسـت.

 

یک حافظه کوتاه داشته باشید و بلافاصله تمرکز خودرا بـه سمت بعدی بکشید. استراحت خوش شانس رقیب شـما ممکن اسـت بـه انها حس اعتماد بـه نفس کاذب بدهد کـه باعث شود آن ها اشتباه کنند در حالی کـه شـما بـه بازی پوکر هوشمند ادامه دهید. 

انتظار نداشته باشید در مقابل بازیکنان فرومایه هر دست را بدست آورید – این فقط پوکر نیست. تا وقتی آرام و متمرکز باشید مقداری از دست خواهید داد اما بیشتر برنده خواهید شد.

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر

روش 8 اجازه دهید بازیکنان بد مهاجم بیش از حد بازی کنند.

آن ها را بـه هم متصل کنید و بگذارید خودرا نابود کنند. بازیکنان بد مهاجم بـه اسانی قابل تشخیص هستند: انها بیش از حد و زیاد شرط می بندند و بزرگ می‌کنند. انها فکر میکنند وقتی کارتشان بـه شـما اجازه نمی‌دهد بـه نوعی میتوانند دست را نظارت کنند. با انجام یک بازی ثابت ؛ منسجم و بدون رقم ؛ خودتان را مقابله کنید و بـه انها اجازه دهید خودشان را بزنند.

 

انها ممکن اسـت سعی کنند شـما را پرخاشگرتر کنند: “بیایید ؛ اگر در پوکر بسیار ماهر هستید ؛ چرا می‌ترسید کـه شرط بندی من را صدا کنید؟” دراین دام نیفتید!

روش 9 با بازیکنان بد منفعل به بازی خود پایبند باشید.

از بازی آرام یا بازی بیش از حد با دست خودداری کنید. بازیکنان منفعل بد بـه جای بالا بردن یا بالا بردن موارد بالاتر ؛ بیش از حد تماس می‌گیرند. ممکن اسـت وسوسه شوید کـه برای غلبه بر آن ها با تهاجم بیشتری بازی کنید ؛ یا دستان خوب خودرا آهسته بازی کنید تا انها را بـه بازی تهاجمی تر بکشاند. هردو استراتژی اشتباه اسـت – در عوض ؛ بر انجام بازی خود بـه روش خود تمرکز کنید.

 

برخلاف بازیکنان پرخاشگر ؛ کـه طبق معمولً خود تخریب می‌شوند و سریع تر خودرا ورشکسته می‌کنند ؛ ضرب و شتم یک بازیکن منفعل بد طبق معمولً شامل صبر و حوصله اشتباهات انها اسـت. برای پیروزی عجله نکنید!

برد در پوکر 10 استراتژی موثر برای غلبه بر بازیکنان پوکر بد

برد در پوکر

روش 10 فقط پس از پیروزی مشاوره ارائه دهید.

بـه آن ها کمک نکنید تا بهتر شوند و هنگام بازی شـما را کتک بزنند. در طول بازی دوستانه پوکر ؛ مربیگری بازیکن کمتری وسوسه انگیز اسـت – مانند ارائه “شـما باید در آنجا بزرگ می شدید”. اما اگر پیروزی در اولویت اول شماست ؛ توصیه هاي‌ مفیدی را پس از پایان بازی ذخیره کنید. بـه عنوان مثال ؛ هنگامی کـه با پول بازی نمیکنید بـه آن ها پیشنهاد دهید.

 

دریک بازی بحث برانگیز پوکر ؛ شـما همچنین ممکن اسـت بـه طور ناخواسته بازیکن کمتری را “با مربیگری” در مورد بازی ضعیف او “مربی” کنید: “چگونه می توانستید با ان دست تا کنید ؟!” تلاش کنید تا در طول بازی توصیه هاي‌ مربیگری مثبت و منفی را بـه خود توصیه کنید.

 

همه ی چیز در مورد اهداف شـما در این جا اسـت. اگر با دوستانتان بازی می‌کنید و می‌خواهید بـه انها کمک کنید در حالی کـه هنوز بیشتر پیروز هستید ؛ مطمئن باشید ؛ کمی بـه انها کمک کنید. اما اگر هدف شـما واقعاً غلبه بر بازیکنان کم استعداد اسـت ؛ نگاه خودرا بـه جایزه -پشته تراشه آن ها- معطوف کنید!

 

برچسب‌ها:
ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید
ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید بنابر این شـما فکر می‌کنید کـه در پوکر ...
استراتژی پوکر ویدیویی : راهنمای گام به گام برای فراگیری شما
استراتژی پوکر ویدیویی : راهنمای گام به گام برای فراگیری شما استراتژی پوکر ویدیویی: راهنمای گام به گام شما توجه داشته باشید کـه بازی هایي مانند دستگاه هاي‌ حافظه و رولت نیازی ...
حداکثر بازیکنان برای میز بازی پوکر چند نفر است ؟ اطلاعات کامل
حداکثر بازیکنان برای میز بازی پوکر چند نفر است ؟ اطلاعات کامل حداکثر بازیکنان برای پوکر از حداکثر تعداد بازیکنان در پوکر و این کـه چگونه تعداد اکران پوکر روی کل استراتژی تأثیر ...
درآمد از پوکر چگونه می توان با بازی آنلاین پوکر درآمد کسب کرد
درآمد از پوکر چگونه می توان با بازی آنلاین پوکر درآمد کسب کرد چگونه می توان با بازی آنلاین پوکر درآمد کسب کرد چیزی کـه مردم اغلب از من می پرسند این اسـت کـه ...
امکانات بازی پوکر poker | نکته اصلی و برتر برای درست بازی کردن آن
امکانات بازی پوکر poker | نکته اصلی و برتر برای درست بازی کردن آن بازی پوکر ، 7 نکته برتر برای درست بازی کردن آن هیچ راز بزرگی نیست کـه موقعیت دیررس بیشترین درآمد را ...
پوکر چینی : Chinese Poker یک راهنمای جامع بازی شرط بندی محبوب
پوکر چینی : Chinese Poker یک راهنمای جامع بازی شرط بندی محبوب پوکر چینی: یک راهنمای جامع بازی شرط بندی محبوب پوکر چینی «Chinese Poker» یک بازی منحصر بـه فرد اسـت کـه در ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی