بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

عده اي از افکار در مورد تاس اعداد و شانس تاس یکی از بازی هاي‌ مورد علاقه من برای نوشتن اسـت زیرا اعداد و شانس بسیار جالب هستند. من بیشتر از هر چیز روی پاس، پاس ندادن، بیا، نیامدن، و شرط بندی با شانس آزاد تمرکز میکنم. بـه هرحال، این ها شرط‌هایي هستند کـه بهترین شانس را برای شکست دادن کازینو بـه شـما ارائه میدهند.

 

من دراین مطلب در مورد اعداد و شانس بیهوده از این استراتژی دور نمیشوم.هنگامی کـه اعداد را – حتی اندکی – در تلخیص ها درک کردید، دیگر نمی‌خواهید شرط بندی بدی انجام دهید.

 

شانس برنده شدن در شرط بندی Pass Line در رول Come-Out

من همیشه شرط بندی روی پاس را برای مبتدیان پیشنهاد میکنم. این شرط اساسی روی کرپس اسـت، شرطی کـه تیرانداز با برنده شدن در رول بیرون آمدن یا کسب امتیاز موفق خواهد شد.

 

اگر می خواهید احتمال برنده شدن در شرط‌بندی خط عبور را بدانید، باید هر دوی این احتمالات و همچنین احتمال برنده نشدن را درنظر بگیرید.

 

بیایید با احتمال برنده شدن در رول بیرون آمدن شروع کنیم. احتمال یک رویداد تعداد راه هایي اسـت کـه میتواند اتفاق بیفتد تقسیم بر تعداد کل رویداد های ممکن.

 

هنگامی کـه 2 تاس می‌اندزید، 36 نتیجه ممکن خواهید داشت: 1؛ 1; 1؛ 2; 1؛ 3; و بـه همین ترتیب تا 6؛ 6. «این اعداد روی تاس هستند.»

 

زمانی که 7 یا 11 می زنید، شرط گذر لاین را برنده می شوید.

احتمال چرخاندن 7 6/36 اسـت. شـما 6 راه ممکن برای ساختن 6 تاس در هنگام انداختن 2 تاس دارید، بـه شرح زیر:

1؛ 6
2؛ 5
3؛ 4
4؛ 3
5؛ 2
6؛ 1

 

احتمال چرخاندن 11 چندان خوب نیست. شـما فقط 2 راه برای چرخاندن 11 دارید، بـه طوری کـه احتمال ان 2/36 اسـت. در این جا روش هایي وجوددارد کـه می توانید 11 را بچرخانید:

5؛ 6
6؛ 5

 

برای ارزیابی احتمال 7 یا 11؛ این 2 احتمال رابا هم جمع میکنیم:

6/36 + 2/36 = 8/36

 

بـه اندازه کافی بـه اسانی می‌توان ان را بـه درصد تبدیل کرد، و ممکن اسـت مفهوم سازی در ان شکل ساده تر باشد. درصد احتمال برنده شدن شرط پاس لاین در رول بیرون آمدن 22.22 درصد اسـت.

برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

شانس برنده شدن در شرط بندی پاس لاین با ایجاد یک امتیاز

ارزیابی احتمال برنده شدن دریک شرط پاس لاین با ایجاد امتیاز پیچیده تر اسـت. شـما باید احتمال ایجاد ان نقطه و احتمال چرخش مجدد نقطه را درنظر بگیرید – “گذر از نقطه”.

 

در این جا احتمالات ایجاد هر نقطه ممکن اسـت:

4 – 3/36
5 – 4/36
6 – 5/36
8 – 5/36
9 – 4/36
10 – 3/36

 

ودر این جا احتمال چرخاندن دوباره ان شماره قبل از چرخاندن شماره 7 وجوددارد:

4 – 1/3
5 – 2/5
6 – 5/11
8 – 5/11
9 – 2/5
10 – 1/3

 

بنابر این، احتمال شـما برای ایجاد هر نقطه، احتمال ایجاد نقطه ضرب در احتمال عبور از نقطه اسـت.بـه عنوان مثال، احتمال تنظیم نقطه بر روی 4 و سپس عبور از نقطه 3/36 X 1/3 یا 3/108 اسـت.

 

در این جا احتمال وقوع هردو برای هر امتیاز کل آمده اسـت:

4 – 3/108
5 – 8/180
6- 25/396
7 – 25/396
8 – 8/180
9 – 3/108

 

اکنون کـه این 2 داده را دارید – احتمال برنده شدن در رول بیرون آمدن و احتمال برنده شدن با گذراندن امتیاز – می توانید احتمال برنده شدن شرط خط عبور را ارزیابی کنید.

 

احتمال کلی برنده شدن شرط Pass Line در Craps

احتمال کلی برنده شدن شرط‌بندی پاس لاین در کرپ‌ها فقط احتمال برنده شدن در رول بیرون آمدن اسـت کـه با ایجاد و تعیین نقطه بـه احتمال برنده شدن اضافه می شود.

 

همانگونه کـه قبلاً مشخص کردیم، احتمال برنده شدن در رول بیرون آمدن 6/36 + 2/36 یا 8/36؛ 0.2222 اسـت.

احتمال برنده شدن با ایجاد و ایجاد امتیاز 3/108 + 8/180 + 25/396 + 25/396 + 8/180 + 3/108 یا 0.2707 اسـت.

با افزودن 0.2222 بـه 0.2707؛ 0.4929 بـه ما میرسد کـه همان 49.29٪ اسـت.

 

همانگونه کـه میبینید، شانس برنده شدن در خط پاس تقریبا زوج اسـت – تقریبا 50٪.

 

محاسبه احتمال از دست دادن شرط خط عبور در کرپس

اگر میخواهید می توانید تمام محاسبات مشابه را برای طرف دیگر معادله دوباره انجام دهید – ارزیابی احتمال چرخش 2؛ 3 یا 12 در رول بیرون آمدن یا احتمال تنظیم یک نقطه و سپس چرخاندن 7 قبل از ان. چرخاندن نقطه می توانید همه ی انها را جمع کنید و احتمال باخت را بدست آورید.

 

اما یکی از چیزهای جالب در مورد احتمالات این اسـت کـه انها همیشه تا 100٪ جمع می‌شوند.

 

اگر احتمال برد را بـه احتمال باخت در کرپ اضافه کنید، کل باید 100٪ باشد.بنابر این، اگر احتمال برنده شدن در خط پاس 49.29٪ باشد، احتمال باخت فقط 100٪ – 49.29٪ یا 50.71٪ اسـت.

 

چگونه می توان لبه خانه را برای شرط بندی خط عبور در کرپس محاسبه کرد

لبه خانه درصدی از هر شرطی اسـت کـه کازینو انتظار دارد در دراز مدت – بـه طور متوسط ​​- در هر شرط برنده شود. این یک پیشبینی بلندمدت اسـت، بنابر این، در کوتاه مدت، درست نخواهد بود.

 

ساده‌ترین راه برای ارزیابی لبه خانه، کم کردن احتمال برنده شدن از احتمال باخت اسـت.

 

دراین موارد، شـما بـه 50.71٪ – 49.29٪ نگاه می کنید کـه 1.41٪ اسـت.

 

این در واقع یکی از بهترین چهره هاي‌ لبه خانه در کازینو اسـت. می توانید عده اي از بازی‌هاي‌ بلک جک و پوکر ویدیویی با برتری خانه بهتر پیدا کنید.

 

اما فکر نمیکنم هیچ‌کدام از این بازی‌ها بـه اندازه یک بازی مزخرف سرگرم‌کننده باشند.

 

در ازای پول، سرگرمی بیشتری نسبت بـه سایر بازی‌هاي‌ موجود در کازینو با بازی‌هاي‌ چرند پول واقعی دریافت می کنید.

 

و اگر شرط شانس رایگان رابا شرط پاس خط ترکیب کنید، لبه خانه حتی پایین تر می شود.

 

در این جا دلیل ان اسـت:

 

حسابداری برای شرط شانس رایگان هنگام نگاه کردن به لبه خانه در Craps

شرط شانس رایگان شرطی اسـت کـه فقط می توانید پس از انجام شرط بندی در خط عبور قرار دهید. اغلب بـه ان شرط فقط “شانس” نیز می‌گویند.

 

شرط می‌بندد کـه تیرانداز قبل از زدن شماره 7؛ شماره امتیاز را بزند. ارزیابی شانس راحت اسـت – فقط بـه تعداد راه‌هایي کـه میتوانید امتیاز بگیرید در مقابل تعداد راه‌هایي کـه میتوانید بـه شماره 7 برسید نگاه کنید.

 

نکته در مورد شرط شانس این اسـت کـه هیچ لبه خانه ندارد. با همان شانسی کـه شـما برای برنده شدن دارید نتیجه می‌دهد.

 

در این جا لیستی از احتمالات و پرداخت ها برای هر امتیاز در هنگام شرط بندی شانس آورده شده اسـت:

 

4 یا 10 – 2 بـه 1
5 یا 9 – 3 بـه 2
6 یا 8 – 6 تا 5

 

اکنون، بیایید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد زمانی کـه یک شرط‌بندی با شانس دو برابر میکنید – شرط‌بندی شانسی کـه دو برابر شرط‌بندی خط پاس شـما اسـت.

 

شـما یک شرط بندی 10 دلاری هستید، بنابر این 10 دلار شرط می بندید، و تیرانداز 4 را میزند. شـما شانس دو برابری می‌گیرید، بـه این معنی کـه 20 دلار بیشتر روی شانس می‌گذارید. تیرانداز بـه این نکته اشاره میکند.

 

شرط‌بندی اصلی پس‌لاین با پول یکسان می پردازد، بنابر این ۱۰ دلار برنده میشوید.

 

اما شرط شانس با شانس 2 بـه 1 سود می‌کند – همان شانس انجام ان – بنابر این شـما 40 دلار در شرط شانس برنده می شوید.

 

کل برد شـما 50 دلار اسـت.

 

The House Edge در Craps به کل مبلغی که در عمل دارید مربوط می شود

لبه خانه طبق معمولً بـه عنوان مقداری کـه انتظار میرود نسبت بـه مقدار پولی کـه در عمل دارید از دست بدهید ارزیابی می شود.

 

وقتی شـما یک شرط پول زوج مانند شرط شانس دارید، انتظار ندارید در دراز مدت چیزی را ببازید «یا برنده شوید». این یک شرط بندی سربه سر اسـت.

 

بنابر این، شـما می توانید پول بیشتری را وارد عمل کنید در حالی کـه ضرر مورد انتظار مشابهی دارید.

 

این اثر کاهش لبه خانه بر مقدار کل پولی کـه در عمل دارید بر اساس میزان پولی کـه روی شرط شانس شرط بندی کرده‌اید، دارد.

برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

در این جا بـه نظر می‌رسد کـه لبه خانه در مجموع شرط بندی شـما بـه نظر می‌رسد وقتی کـه شرط شانس را بر اساس میزان شانس بزرگی کـه انجام میدهید ارزیابی می کنید. من اندازه شرط شانس شـما را بـه عنوان مضربی از شرط بندی اصلی شـما بیان کرده ام:

شانس 1X – 0.85٪

شانس 2 برابر – 0.61٪

شانس 3 برابر – 0.47٪

شانس 5 برابر – 0.33٪

شانس 10 برابر – 0.18٪

شانس 20 برابر – 0.10٪

شانس 100 برابر – 0.02٪

کازینوها و سایت‌هاي‌ کازینو آنلاین طبق معمولً میزان پولی کـه بـه شـما اجازه می دهند در شرط‌بندی شانس قرار دهید را محدود می کنند. بدیهی اسـت کـه هرچه این محدودیت بزرگ تر باشد، از منظر لبه خانه وضعیت بهتری خواهید داشت.

 

نتیجه برخی از افکار در مورد تاس اعداد و شانس

این ها فقط عده اي از افکار در مورد شانس ها و احتمالات موجود در بازی هاي‌ مزخرف هستند کـه ممکن اسـت بر تفکر شـما در مورد بازی تأثیر بگذارد.

 

شاید مهم ترین بخش اطلاعات، لبه خانه باشد زیرا بـه کل اقدام در هنگام انجام شرط‌بندی مربوط میشود.

 

صرف نظر از این، اگر کاری انجام ندهید جز شرط بندی خط پاس و حداکثر شانس، از نظر ریاضی با یکی از بهترین بازی هاي‌ کازینو روبه‌رو خواهید شد.

 

برچسب‌ها:
نحوه بازی Candy Crush Saga با بونوس 100 درصد رایگان
نحوه بازی Candy Crush Saga با بونوس 100 درصد رایگان

نحوه بازی Candy Crush Saga نحوه بازی Candy Crush Saga تکه های رنگی آب نبات را عوض کنید تا 3…

12 بهترین کازینو در ایالات متحده اگر عاشق قمار هستید
12 بهترین کازینو در ایالات متحده اگر عاشق قمار هستید

12 بهترین کازینو در ایالات متحده اگر عاشق قمار هستید   12 بهترین کازینو در ایالات متحده اگر عاشق قمار…

قدیمی ترین کازینوهای جهان
قدیمی ترین کازینوهای جهان

قدیمی ترین کازینوهای جهان قدیمی ترین کازینوهای جهان قماربازان قرن هاست کـه از قرار دادن سهام خود روی میز لذت…

5 بازی کازینوی آسان برای مبتدیان
5 بازی کازینوی آسان برای مبتدیان

5 بازی کازینوی آسان برای مبتدیان 5 بازی کازینوی راحت برای مبتدیان اگر تا بـه حال تمایل بـه بازدید از…

حلقه های این اسلات های شگفت انگیز با موضوع دزدان دریایی
حلقه های این اسلات های شگفت انگیز با موضوع دزدان دریایی

حلقه های این اسلات های شگفت انگیز با موضوع دزدان دریایی   Ahoy, Me Hearties: حلقه های این اسلات های…

از کلاسیک تا پیشرفته: تکامل بازی‌های رومیزی برتر کازینو
از کلاسیک تا پیشرفته: تکامل بازی‌های رومیزی برتر کازینو

از کلاسیک تا پیشرفته: تکامل بازی‌های رومیزی برتر کازینو از کلاسیک تا پیشرفته: تکامل بازی‌های رومیزی برتر کازینو از قدیم…

مقایسه آتلانتیک سیتی در مقابل کازینو لاس وگاس
مقایسه آتلانتیک سیتی در مقابل کازینو لاس وگاس

مقایسه آتلانتیک سیتی در مقابل کازینو لاس وگاس مقایسه آتلانتیک سیتی در مقابل کازینو لاس وگاس هیچکس کـه بـه کازینو…

وگاس استریپ تکامل – یک قرن قمار و زرق و برق
وگاس استریپ تکامل – یک قرن قمار و زرق و برق

وگاس استریپ تکامل - یک قرن قمار و زرق و برق وگاس استریپ تکامل - یک قرن قمار و زرق…

بازی‌های کازینو زنده – محبوبیت و ویژگی‌ها
بازی‌های کازینو زنده – محبوبیت و ویژگی‌ها

بازی‌های کازینو زنده - محبوبیت و ویژگی‌ها بازی‌های کازینو زنده - محبوبیت و ویژگی‌ها در دهه گذشته، بازی‌هاي‌ کازینو زنده…

بازی مونتی چیست؟
بازی مونتی چیست؟

بازی مونتی چیست؟ بازی مونتی چیست؟ چه کسی فکرش را میکرد کـه یک برنامه بازی تلویزیونی قدیمی بتواند الهام‌بخش یک…

معرفی بازی escape plan و یا نقشه فرار
معرفی بازی escape plan و یا نقشه فرار

معرفی بازی escape plan و یا نقشه فرار معرفی بازی escape plan و یا نقشه فرار امروز قصد داریم بازی…

بازی تاسی کرگ چگونه انجام میشود؟
بازی تاسی کرگ چگونه انجام میشود؟

بازی تاسی کرگ چگونه انجام میشود؟ بازی تاسی کرگ چگونه انجام میشود؟ هرازگاهی بـه نظر میرسد کـه یک ایده سرگرم…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت