بازی Go آموزش کامل و ترفندهای برنده شدن بازی پاسور Go

بازی Go آموزش کامل و ترفندهای برنده شدن بازی پاسور Go

آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

بازی Go یک بازی اسـت کـه در ان دو بازیکن برای سرزمین با یک دیگر رقابت می‌کنند این شاید قدیمی‌ترین بازی تخته اي در جهان باشد. این قوانین ساده هستند و می‌توانید انها را در عرض چند دقیقه یاد بگیرید. تعداد زیادی از علاقه مندان Go را یک هنر می‌دانند.

 

تقریبا تغییرات بی نهایت بازی حتی پیشرفته ترین کامپیوترهای اخیر را نیز متوقف کرده اسـت. یادگیری بازی راحت اسـت ؛ اما یادگیری خوب بازی بـه زمان و تمرین نیاز دارد. برای آشنایی با این بازی باستانی ؛ جذاب و هوشمندانه ؛ این مطلب را بخوانید.

روش 1 تخته و قطعات

1- از یک شبکه استاندارد 19×19 استفاده کنید. 19 خط افقی و عمودی وجوددارد. خودتان می‌توانید از تخته استفاده کنید یا یک شبکه درست کنید.

 

گاهی اوقات از تخته هاي‌ کوچک تر استفاده می‌شود. غالباً از تخته هاي‌ 13×13 یا 9×9 برای بازی هاي‌ سریع تر یا آموزش استفاده می‌شود.

 

باید نه نقطه مشخص شده وجود داشته باشد کـه بـه طور مساوی بر روی تخته پخش شده باشد «سطرهای 4 ؛ 10 ؛ و 16». انها “نقاط ستاره” نامیده میشوند و بـه عنوان نقاط مرجع یا نشانگر بازی هاي‌ معلولیت عمل می‌کنند.

 

واقعیت جالب: درسال 2015 ؛ یک سیستم خودکار بـه نام AlphaGo بازی Go را یاد گرفت و قهرمان انسان را شکست داد!

بازی Go

2- 361 سنگ سیاه و سفید آماده داشته باشید. این مبلغ برای یک بازی 19×19 اسـت. این شماره با میزان تقاطع هاي‌ روی صفحه ارتباط دارد. اگر در تخته کوچک تر بازی میکنید ؛ از سنگ های کمتری استفاده کنید.

 

رنگ سیاه با 181 سنگ و سفید با 180 بازی میکند. این بـه این دلیل اسـت کـه سیاه نخستین حرکت را انجام می‌دهد.سنگها را درکنار تخته ؛ در کاسه ها نگه دارید.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

روش 2 قوانین

1- حرکات جای گزین بـه طور سنتی ؛ ابتدا رنگ سیاه شروع می‌شود.سنگها را می‌توان در لبه ؛ جایی کـه تقاطع T وجوددارد ؛ قرار داد.هنگامی کـه سنگی قرار داده میشود ؛ نمی‌توان ان را جابه‌جا کرد «مگر این کـه اسیر شود و برداشته شود».

2- سرزمین را بدست آورید. اینکار را میتوان بـه یکی از دو روش انجام داد: سرزمین تقاطع هاي‌ خالی اسـت کـه با سنگ های همان رنگ هم مرز یا محاصره شده اند. هر تقاطع خالی کـه کاملاً محاصره شده باشد یک امتیاز یا موکو ارزش دارد. هرچه قلمرو اطراف شـما بزرگ تر باشد امتیاز بیشتری کسب می‌کنید.از گوشه ها می‌توان بـه عنوان حاشیه نیز استفاده کرد.اگر سنگی را در داخل قلمرو خود قرار دهید ؛ امتیاز خودرا از دست خواهید داد.

بازی Go

3- کار گرفتن. سنگ هاي‌ خودرا بـه هم متصل کنید تا مهره هاي‌ رقیب خودرا بگیرید.گفته می‌شود کـه سنگهایی با همان رنگ در نقاط بلافاصله مجاور بـه هم متصل میشوند ؛ یا بهم متصل می‌شوند. اتصال می‌تواند افقی یا عمودی باشد ؛ اما مورب نیست – اتصال در امتداد خطوط اسـت.

 

تمام نقاط مجاور اطراف بازیکنان خودرا پر کنید تا انها را بگیرید. پس از دستگیری ؛ انها را از تخته بردارید ودر یک دسته جداگانه نگه دارید.هیچ فضای خالی نمیتواند در مرز باشد.

4- وقتی تمام قلمرو ادعا شد ؛ بازی را بـه اتمام برسانید. هردو بازیکن پاس میدهند و بازی تمام میشود. تعداد رنگ هاي محافظ هر نقطه «یا تقاطع» را بشمارید.

 

تمام سنگ هاي‌ دستگیر شده را در قلمرو بازیکنان مقابل قرار دهید. بنابر این ؛ بـه دلیل از دست رفتن تقاطع ها ؛ نمره آن ها کاهش می‌یابد.

 

بنابر این ؛ یک سنگ گرفته شده دو امتیاز دارد. یک امتیاز از امتیاز رقیب شـما نفی شده و یک امتیاز نیز برای فضای خالی جدیدی کـه پس از حذف احاطه شده اسـت.

 

گرفتن چیزی اسـت کـه این بازی را بـه نبردی عقلانی تبدیل میکند. در حالی کـه بـه دست آوردن سرزمین هدف اصلی اسـت ؛ باید در هـمه حال دفاعی فکر کرد.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

بازی Go

5- شرایط خودرا بدانید. از آنجا کـه این یک بازی باستانی چینی اسـت کـه توسط ژاپنی ها پذیرفته شده اسـت ؛ کلمات زیادی برای دانستن وجوددارد.

 

آزادی – تقاطع مجاور
آتاری – حالتی اسـت کـه در حرکت بعدی میتوان قطعه اي را ضبط کرد
بـه عنوان مثال ؛ “سنگ سفید شـما در آتاری وجوددارد! هاها!”
چشم – یک فضای خالی واحد در داخل یک گروه

 

اگر یک گروه تنها دو چشم داشته باشد ؛ گرفتن امکانپذیر نیست ؛ زیرا تمام فضای خالی را نمی‌توان توسط رقیب پر کرد.
خودکشی – قرار دادن سنگ در جایی کـه بتوان ان را گرفتKo – وضعیتی کـه در ان سنگی کـه در شرف دستگیری اسـت میتواند

 

بلافاصله پس گرفته شود ؛ کـه این وضعیت را بی وقفه تکرار میکند. گرفتن نمی‌تواند بلافاصله پس از یک زمان انجام شود.
Sente – ابتدا بازی میکند ؛ در موقعیت مشخصی از امتیاز استفاده می‌کند.Gote – بازی دوم ؛ پاسخ دادن بـه حرکت رقیب خود ؛ کنار گذاشتن برتری در موقعیت.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

روش 3 بازی کردن

1- رقیب پیدا کنید. شخصی کـه بـه این بازی مسلط باشد ؛ معلم و مثال بهتری خواهد بود.

 

شـما میتوانید بـه دنبال بازی بـه صورت رو در رو یا در سرور آنلاین باشید. برای بازی هاي‌ حضوری ؛ بـه دنبال یک فصل محلی از AGA ؛ BGA یا سازمان ملی Go خود باشید. بـه احتمال زیاد لیستی از باشگاه هاي‌ Go را در وبسایت هاي‌ آن ها پیدا خواهید کرد. برای بازی هاي‌ آنلاین ؛ عده اي از سرورهای Go در زیر فهرست شده اند.
IGS
KGS
OGS
DGS
یاهو
منطقه MSN
برو حرم
361 امتیاز
پایگاه شکستنبازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

بازی Go

2 -بازی رابا انتخاب رنگ شروع کنید. دریک بازی معلولیت ؛ بازیکن قدرتمندتر سفید میگیرد و سیاه قبل از جواب دادن سفید ؛ 2-9 سنگ معلول را روی نقاط ستاره قرار می‌دهد.

 

 برای یک بازی یکنواخت ؛ رنگ ها بـه طور تصادفی تعیین میشوند. از آنجا کـه رنگ سیاه با بازی اول برتری دارد ؛ سفید با گرفتن کومی جبران میشود ؛ در پایان بازی مقدار امتیاز اضافی بـه امتیاز سفید اضافه می‌شود.

 

مقدار komi متفاوت اسـت ؛ اما بیشتر مسابقات از مقادیر بین 5 تا 8 امتیاز استفاده می‌کنند. بعضی اوقات برای جلوگیري از گره زدن از مقدار کسری مانند 6.5 استفاده میشود.بازیکنان وسترن گو طبق معمولً طبق قوانین ژاپن بازی می‌کنند ؛ جایی کـه komi روی 6.5 تنظیم شده اسـت.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

3- سنگ اول را بگذارید. اینکار را باید بازیکن با سنگ های سیاه انجام دهد. بـه طور سنتی در ربع بالای دست راست قرار می‌گیرد.این حرکت اولیه مشخص میکند کـه هر بازیکن ادعا می‌کند کدام طرف اسـت.سنگ هاي‌ معلولیت نخستین حرکت در بازی معلولیت محسوب میشوند.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

بازی Go

4-بـه نوبت سنگ بازی کنید. بـه یاد داشته باشید ؛ قطعات در تقاطع هاي‌ شبکه قرار داده شده اند ؛ و نه فضاهای خالی روی صفحه.اگر بازیکنان فایده اي برای حرکت ندارند ؛ ممکن اسـت هر کدام از بازیکنان پاس بدهند. پاس دادن نشانه تمایل بـه اتمام بازی و شمردن امتیاز اسـت.اگر هردو بازیکن پاس بدهند ؛ بازی بـه اتمام رسیده اسـت.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

5- در مورد استراتژی خود تصمیم بگیرید. بـه طور کلی دو گزینه وجوددارد: ادعای بیشترین قلمرو یا حمله بـه خاک رقیب خود با تصرف قطعات آن ها «تبدیل آن ها بـه “زندانی”».

 

اگر یک بازیکن سنگی قرار دهد کـه آخرین آزادی را از یک گروه متصل بـه سنگ های رقیب بردارد ؛ ان گروه مرده اسـت و از تخته خارج میشود «اسیر».

 

استثنا در قانون فوق این اسـت کـه شـما نمیتوانید یک سنگ را کـه فقط یکی از سنگ هاي‌ شـما را گرفته بدون گرفتن بازی در جای دیگر ؛ ضبط کنید. این قاعده ko نامیده می‌شود «”ko” در ژاپنی بـه معنی “ابدیت” اسـت». این مورد برای جلوگیري از پایان یافتن هرگز بازی ها لازم اسـت.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

بازی Go

6 – با عبور هردو بازیکن ؛ بازی را تمام کنید. سیاه و سفید هردو باید تصمیم بگیرند کـه سنگ اندازی یک مزیت دیگر ندارد.بازیکنی کـه بیشترین سنگ و سرزمین را بدست آورده باشد ؛ برنده میشود. قطعات ضبط شده باید روی صفحه در قلمرو رقیب قرار گیرد و امتیاز انها کاهش یابد.

بازی Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go

7- بازی را گل کنید. شـما میتوانید از شمارش منطقه یا شمارش قلمرو استفاده کنید. این دو روش باهم توافق دارند بـه شرط آنکه هردو بازیکن تعداد حرکتهای غیر پاس را بـه یک اندازه انجام دهند.

 

برای شمارش سرزمین ؛ کـه بیشتر در ژاپن و بیشتر بازیکنان غربی وجوددارد ؛ هر رنگ با هر زندانی بـه همان رنگ کـه در اوایل بازی اسیر شده اسـت ؛ در قلمرو رقیب خود پر می‌شود. نمره آن ها تنها تقاطع هاي‌ خالی در قلمرو آن ها اسـت. وایت سپس کامی هاي‌ آن ها را اضافه میکند.

 

برای شمارش مساحت ؛ هر رنگ برای هر سنگ زنده از ان رنگ و هر تقاطع خالی در قلمرو خود یک امتیاز کسب میکند. وایت سپس کامی هاي‌ آن ها را اضافه می‌کند.هردو روش امتیازدهی طبق معمولً بـه یک نتیجه می‌رسند ؛ اما ممکن اسـت گاهی اوقات با یک امتیاز متفاوت باشند.

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی