بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

بازی Bridge نحوه شمارش کارت ها در Bridge (راهنمای راهبرد Bridge)

بازی Bridge نحوه شمارش کارت ها در Bridge (راهنمای راهبرد Bridge)

نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

هنگامی کـه اصول پل را آموختید ؛ وقت ان اسـت کـه بـه فکر استراتژی خود باشید. بـه نظر میرسد بازیکنان حرفه اي بازی Bridge میتوانند مستقیماً از طریق دست رقیب خود ببینند ؛ اما کاری کـه انها اغلب انجام میدهند شمردن کارت ها برای تخمین زدن این اسـت کـه چه کسی چه چیزی را در دست دارد.

 

شمارش کارت ها در پل غیرقانونی نیست «بـه شرطی کـه فقط از مغز خود استفاده کنید نه از دستگاه شمارش کارت» ؛ بنابر این می‌توانید از ان برای ردیابی دست هاي‌ رقیب خود استفاده کنید. کافی اسـت کمی تمرین و تمرکز زیاد باشد ؛ بنابر این هرچه بیشتر ان را امتحان کنید بهتر خواهید شد.

روش 1 شمارش اولیه کارتمقاله را بارگیری کنید

بـه یاد داشته باشید کـه در هر لباس 13 کارت وجوددارد. 4 لباس وجوددارد: الماس ؛ قلب ؛ پیک ؛ و چماق. شـما می‌توانید با شمردن کارتهای موجود در دست خود بـه عنوان یک خط پایه کـه کارتها هنوز در ان بازی می‌کنند ؛ شروع کنید.هر بازیکن با 13 کارت در دست خود شروع میکند.

بازی Bridge

2- از تعداد کارت هاي‌ موجود در دست و ساختگی حساب کنید. اگر اظهار کننده هستید ؛ باید مراقب دست خود و ساختگی باشید «کارتهایی کـه بـه صورت رو بـه روی همه ی نشان داده میشوند». بـه عنوان مثال ؛ اگر در مجموع 7 کارت از دست و ساختگی خودرا دریک لباس دارید ؛ تعداد کارتهایی را کـه در همان لباس مخالفان شـما بازی می‌کنند ؛ دنبال نمایید. وقتی بـه 13 رسیدید ؛ کل لباس روی میز اسـت.

 

اگر دریک کت و شلوار کمتر از 13 کارت بشمارید ؛ این بدان معناست کـه حریفان شـما هنوز کارت هایي با ان کت و شلوار در دست دارند. شـما دقیقاً نمی‌دانید چه کسی انها را دارد ؛ اما می‌توانید بگویید کـه آن ها هنوز در دست هستند.

 

اگر فکر میکنید کسی تعداد زیادی لباس شخصی دارد ؛ می‌توانید از دانش خود برای تغییر کت و شلوار استفاده کنید یا اگر میدانید مخالفان شـما این کارت ها را ندارند ؛ بـه لباس بازی ادامه دهید.

بازی Bridge

3- در صورت آسان تر کردن تعداد کارتهایی کـه از دست رفته اند ؛ حساب کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر در مجموع 8 کارت دریک کت و شلوار دارید «کـه بـه ان 8 برگه نیز گفته میشود» ؛ شمارش خودرا از 5 کارت شروع کنید «از 8 + 5 = 13». همانگونه کـه هر کارت با همان لباس بازی میشود ؛ از 5 تا 0 را بشمارید تا همه ی کارت هاي‌ ان لباس بازی شود.

 

اگر بـه 0 نرسید ؛ میدانید کـه هنوز چند کارت با این لباس وجوددارد.

 

شمارش معکوس کمی دشوارتر از شمارش معکوس اسـت ؛ اما عده اي از بازیکنان ان را ترجیح میدهند. شـما می‌توانید با هر استراتژی کـه برای شـما آسان تر اسـت بروید.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

4- پیگیری کنید کـه کدام کارتهای کت و شلوار بازی نشده اسـت. شمردن تعداد کل کارتها دریک لباس مهم اسـت ؛ اما حتی مهم اسـت کـه بفهمید کدام کارتهای خاص هنوز بازی نشده اند «برای دیدن این کـه بازیکنان حرکت بعدی چه هستند». بـه عنوان مثال ؛ اگر رقیب شـما 4 باشگاه را بـه عنوان برتری کنار بگذارد ؛ انها احتمالاً یک لباس باشگاهی 5 کارته دارند.

 

بیشتر حریفان با بالاترین کارت هاي‌ خود دریک کت و شلوار پیش میروند. این یک شرط مطمئن اسـت کـه انها کارت هاي‌ بیشتری برای دنبال کردن دارند و احتمالاً ارزش کمتری دارند.

 

هنگامی کـه فهمید کدام کارت ها از دست رفته اند ؛ میتوانید کارت هایي با ارزش بالاتر قرار دهید تا حریفان نتوانند ترفند بعدی را ببرند.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

5- روی شمردن یک دست دیگر تمرکز کنید. تلاش برای ردیابی همه ی مخالفان ممکن اسـت دشوار باشد. وقتی کار را شروع کردید ؛ سعی کنید کارت هاي‌ موجود در دست یک نفر را بـه جای هر 3 مخالف خود بشمارید.

 

بازیکنی را انتخاب کنید کـه بیشترین قیمت حراج را در حراج «پیشنهاد میکند کارت هاي‌ زیادی دریک لباس دارند» یا شخصی را کـه منجر بـه افتتاحیه می‌شود ؛ انتخاب کنید.
همانگونه کـه در شمارش مهارت بیشتری پیدا می‌کنید ؛ میتوانید چندین دست را هم زمان بشمارید.

 

روش- 2 شمارش پیشرفته کارت 

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

1- توجه کنید کـه کدام یک از پیشنهادات مخالف شـما مناسب اسـت. در روند مناقصه ؛ سایر بازیکنان بـه احتمال زیاد بالاترین یا فراوانترین کت و شلوار خودرا پیشنهاد می‌دهند. اگر می‌بینید کـه بازیکنان دیگر کارت هاي‌ خودرا پیشنهاد می‌دهند ؛ این یک شرط مطمئن اسـت کـه انها تعداد زیادی از این لباس ها را در دست دارند.

 

اگر یک بازیکن پاس بدهد ؛ نمیتوانید کارت هاي‌ آن ها را بسنجید «آن ها میتوانند از این بـه عنوان یک استراتژی استفاده کنند». بـه یاد داشته باشید ؛ بیشتر بازیکنان رایجترین لباس را در دست خود پیشنهاد میدهند ؛ حتی اگر ضعیف باشد. Comparisons.org دلاور سیاست جدید ماشین هاي‌ استفاده شده کمتر از 49 مایل در روز را آغاز میکند با حمایت مالی Comparisons.org بیشتر ببین…

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

2- الگوهای رایج کارتها را بـه خاطر بسپارید. دریک بازی Bridge با 4 بازیکن ؛ چند الگوی اساسی وجوددارد کـه می‌توانید دوباره روی انها بیایید تا بفهمید از هر کت و شلوار کـه حریفان شـما چند کارت دارند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک رقیب 4 باشگاه بازی کند و شـما 3 باشگاه داشته باشید ؛ می‌توانید بـه الگوی 4432 فکر کنید تا بدانید کـه یک رقیب احتمالاً 4 باشگاه دارد و رقیب دیگر شـما احتمالاً 2 باشگاه دارد. این الگوها توسط ریاضیات توزیع پایه ایجاد میشوند ؛ بنابر این تخمین میزنند ؛ اما طبق معمولً درست هستند. الگوها عبارتند از:

 

4432
4333
4441
5332
5431
6322
7321

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

3- کارت هاي‌ گم شده را در سر تقسیم کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر بـه دست خود و ساختگی نگاه میکنید و 8 کارت در لباس دارید ؛ این بدان معناست کـه 5 کارت بین مخالفان شـما توزیع شده اسـت «از 8 + 5 = 13». توزیع می‌تواند 3 برای یک بازیکن و 2 برای بازیکن دیگر ؛ 4 برای یک بازیکن و 1 برای بازیکن دیگر ؛ یا 5 برای یک بازیکن و 0 برای بازیکن دیگر باشد. این میتواند بـه شـما کمک کند تا کارتهایی را کـه با ادامه کار پخش میشوند ردیابی کنید.

 

بـه محض این کـه بـه ان فکر می‌کنید ؛ می‌توانید سرنخ هایي درباره تعداد کارت هاي‌ باقیمانده هنگام بازی حریفان بدست آورید.اگر می‌دانید کارت هایي کـه در بازی مانده اند ؛ میتوانید کت و شلوار را عوض کنید تا حریفان کارت هاي‌ خودرا پایین نگذارند.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

4- فرض کنید اگر رهبر کم نتیجه شود توالی ندارد. اگر شخصی کـه لید باز را می‌گذارد یک کارت کم «در هردو امتیاز یا مقدار کت و شلوار» قرار میدهد ؛ بدون خطر میتوان تصور کرد کـه توالی کت و شلوار ندارد. بـه طور کلی ؛ اگر رقیب شـما 3 کارت یا بیشتر در لباس داشته باشد ؛ آن ها با بالاترین کارت خود پیش می‌روند و سپس پایین می‌آیند.

 

این یک قانون کلی اسـت و همیشه استثناهایی در ان وجوددارد ؛ بنابر این از بهترین قضاوت خود استفاده کنید.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

5- توجه داشته باشید کـه چه بازیکن در حین ترفند لباس را عوض می‌کند. هنگام بازی یک کلاهبرداری ؛ هر بازیکن باید کارتی را کـه ارزش ان بالاتر از کارت بازی شده اسـت ؛ کنار بگذارد. اگر بازیکنی کارت رابا همان لباس پایین نگذارد ودر عوض بـه کارت دیگری تغییر کند ؛ احتمال زیادی دارد کـه ان لباس خاص را کـه در دست دارد تمام کند.یا ؛ این میتواند بـه این معنی باشد کـه کارت انها آن قدر بالا نبود کـه بتواند بازی کند.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»بازی Bridge

6- اگر مدافع هستید بـه علائم شریک زندگی خود توجه کنید. وقتی در مقابل دست ساختگی بازی می‌کنید ؛ این بدان معناست کـه شـما و شریک زندگی خود میتوانید برای شمردن کت و شلوارها باهم کار کنید. طبق معمولً شریک زندگی شـما با کارتهای خود بـه شـما سیگنال میدهد: مقدار زیاد بـه معنای ادامه کار با کت و شلوار اسـت و ارزش کم طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه آن ها میخواهند شـما لباس خودرا تغییر دهید.

 

همچنین میتوانید از طریق جدول بـه شریک زندگی خود سیگنال دهید تا بـه او اطلاعات نیز بدهد.شریک زندگی شـما همیشه با شـما ارتباط برقرار نمیکند و این خوب اسـت. فقط در صورت نیاز بـه کسی علامت گذاری کنید کـه استراتژی شـما بـه همکاری مشترک بستگی داشته باشد.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

 

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده
آموزش تقلب در بازی های کارت زنده

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده آموزش تقلب در بازی هاي‌ کارت زنده قمار - البته - همه ی…

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت
اصول و عوامل اصلی شمارش کارت

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت اصول و عوامل اصلی شمارش کارت شمارش کارت بیش از اصل اساسی ردیابی کارت…

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید
11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید   11 بازی با ورق…

چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟
چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟

چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ بـه دنبال یک بازی…

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله
اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله ،امروز به سراغ یکیدیگر از بازی هایي خوا‌هیم رفت کـه…

بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان
بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان

بازی پاسور همه چهار «Reneging» در انگلستان همه ی چهار در انگلستان، احتمالا در قرن هفدهم سرچشمه گرفتند. بـه ایالات…

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند
پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند…

آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه
آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه

آموزش بازی کارتی 25 آموزش بازی کارتی 25 چه بازی هاي‌ کارتی را می شناسید؟ آیا بازی کردن را دوست…

نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن
نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن

نحوه بازی رامی «play Rummy» نحوه بازی رامی «play Rummy» در قصر رامی، میتوانید در هر زمان کـه بخواهید ؛…

آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)
آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)

آموزش بازی کارتی کال بریچ «Call Bridge» آموزش بازی کارتی کال بریچ Call Bridge یک بازی کارتی برای 4 بازیکن…

آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی
آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی

آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» این بازی گاهی با نام هاي‌ دیگری مانند…

بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر
بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر

بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل بازی پاسور پنج پر بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت