بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

بازی 500 | آموزش بازی کامل تصویری بازی پاسور 500

بازی 500 | آموزش بازی کامل تصویری بازی پاسور 500

آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

دریک بازی 500 نفری ؛ هدف شـما کار باهم تیمی خود برای کسب 500 امتیاز اسـت. شـما با برنده شدن ترفندها یا دور بازی کارت ؛ امتیاز کسب می‌کنید. در هر ترفند ؛ هر بازیکن 1 کارت بازی میکند ؛ ایده آل با ارزش بالا کـه ممکن اسـت ترفند انها را برنده شود. با یادگیری رتبه بندی کارت ها و مراجعه بـه یک کارت امتیازی هنگام گرد آوری امتیاز ؛ دریک زمان 500 برنده خواهید شد.

بازی500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

قسمت 1 راه اندازی بازی

1- هر کدام 2 تیم با 2 بازیکن ایجاد کنید. یک بازی 500 نفره 4 بازیکن دارد. بـه 2 تیم جدا شوید و هر هم تیمی روبروی هم نشسته باشد.

بازی500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

2- کمترین تعداد عرشه را بردارید و 43 کارت در اختیار شـما قرار می‌دهد. در عرشه خود ؛ تمام Aces هاي‌ هر لباس را بـه 5 در هردو لباس سیاه و 4 در هردو لباس قرمز نگه دارید. شـما یک جوکر نیز حفظ خواهید کرد. این باید 43 کارت برای شـما فراهم کند.این بدان معنی اسـت کـه شـما 2 ؛ 3 و 4 را از هردو لباس سیاه و 2 و 3 در هردو لباس قرمز حذف خواهید کرد.

بازی500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

بازی500

3- در مجموع 10 کارت بـه هر بازیکن بدهید ؛ 3 کارت را در وسط بگذارید. در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت کنید ؛ قبل از قرار دادن 3 کارت در مرکز میز بازی خود ؛ بـه هر بازیکن 3 کارت بدهید. در ادامه 4 بازیکن بـه هر بازیکن در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت کنید و سپس 3 کارت بـه هر بازیکن.

 

روش دقیق پرداخت کارتها قابل تفسیر اسـت⁠ – بعضی از افراد فقط بـه هر بازیکن 10 کارت می‌دهند و 3 کارت آخر را در وسط قرار میدهند ؛ در حالی کـه دیگران بـه هر بازیکن 3 کارت میدهند ؛ 1 کارت را در وسط قرار می‌دهند ؛ 4 کارت می‌دهند بـه هر بازیکن ؛ 1 شماره را در وسط قرار دهید ؛ و غیره.

بازی500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

قسمت- 2 قرار دادن پیشنهادات

1- لباس وانت را تعیین کنید. کت و شلوار برنده خواهد بود کت و شلواری اسـت کـه برنده هر لباس دیگر. برای تصمیم گیری در مورد این کـه میخواهید کت و شلوار برنده چیست ؛ بـه برگه هاي‌ خود نگاه کنید تا ببینید کدام لباس ها بیشترین و بالاترین کارت ها را دارید.
بـه عنوان مثال ؛ اگر چندین قلب با تعداد بالا دارید ؛ ممکن اسـت بخواهید لباس ترامپ قلب باشد ؛ بنابر این شانس بیشتری برای برنده شدن ترفندهای بیشتر دارید.

 

در نهایت ؛ فقط یک برگ برنده وجود خواهد داشت⁠ – کسی کـه برنده پیشنهاد شود ؛ برگ برنده را تعیین می‌کند.

بازی500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

2- تصمیم بگیرید کـه چند ترفند را فکر میکنید کـه می‌توانید برنده شوید. یک ترفند دور کامل هر بازیکن اسـت کـه یک کارت بازی میکند. این کـه چقدر ترفند فکر می‌کنید میتوانید برنده شوید بـه تعداد کارتهای کت و شلوار بستگی دارد depends – کمترین ترفندهایی کـه میتوانید پیشنهاد دهید 6 اسـت ؛ در حالی کـه بالاترین آن ها 10 اسـت.

 

برای بردن یک ترفند ؛ کارتی کـه بازی کردید باید ارزش بیشتری نسبت بـه 3 کارت دیگر کـه بازیکنان دیگر بازی میکنند ؛ داشته باشد.اگر دستی عالی ندارید و فکر نمی‌کنید بتوانید حداقل 6 ترفند را ببرید ؛ میتوانید پاس دهید.بازی500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500

بازی500

3- رتبه بندی کارتها را بفهمید. بـه محض تصمیم گیری پیراهن برنده ؛ جوکر بالاترین کارت لباس برگ برنده خواهد بود. بعد از جوکر ؛ کت و شلوار جک برنده دومین بالاترین رده اسـت ؛ با كارت سوم بالاترین جك همان رنگ کت و شلوار اسـت. رتبه بندی با کت و شلوار آس آس ؛ کینگ ؛ کوئین ؛ 10 ؛ 9 و … ادامه پیدا می‌کند. کارت هایي کـه در لباس برگ برنده نیستند دارای درجه عادی Ace ؛ King ؛ Queen ؛ Jack ؛ 10 و … هستند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر لباس برگ برنده Diamonds باشد ؛ رتبه بندی Joker ؛ Jack of Diamonds ؛ Jack of Hearts ؛ Ace of Diamonds ؛ Kind of Diamonds ؛ Queen of Diamonds خواهد بودو تا 4 Diamonds ادامه می‌یابد.

4- پیشنهاد خودرا قرار دهید هر بازیکن با گفتن پیشنهاد خود ؛ مانند “7 کلوچه” یا “8 الماس” صحبت خواهد کرد. اگر دست شـما آن قدر قوی نیست کـه بتواند ترفندهای کافی را بدست آورد ؛ این زمانی اسـت کـه میگویید “پاس”. هر پیشنهاد باید بالاتر از پیشنهاد قبلی باشد.

 

شـما همچنین می‌توانید بدون وانت پیشنهاد دهید ؛ بـه این معنی کـه Joker تنها برگ برنده اسـت. شـما فقط در صورتی پیشنهاد میدهید کـه بازیکنی باشید کـه جوکر داشته باشد.اگر بخواهید می‌توانید پیشنهادات همه ی را یادداشت کنید ؛ اما لازم نیست کـه هر پیشنهاد بالاتر از پیشنهاد قبلی باشد و بـه اسانی بـه خاطر سپرده شود.

بازی500

5- اگر برنده شد ؛ گلدان را بردارید. اگر کسی بودید کـه بالاترین پیشنهاد را گفتید ؛ 3 کارت را در وسط می‌گیرید. بعد از این کـه از طریق دست نگاه کردید ؛ 3 کارت کم کاربرد رو بـه رو روی میز را دور بریزید. کت و شلواری کـه برنده پیشنهاد داد اکنون کت و شلوار اسـت.بـه کارتهای وسط مشهور بـه گلدان ؛ بچه گربه نیز گفته میشود.از نظر استراتژیک ؛ بهتر اسـت هر کارت با ارزش بسیار کم را کنار بگذارید.

قسمت- 3 پخش هر ترفند

1- کارت را در ابتدا قرار دهید و برنده پیشنهاد پیشنهاد دهید. اگر برنده شوید ؛ نخستین بازیکنی هستید کـه کارت بازی می‌کند. شـما می‌توانید با هر کارتی کـه می‌خواهید رهبری کنید ؛ ان را در مرکز قرار دهید و رو بـه بالا باشد تا همه ی بتوانند ان را ببینند.
در حالی کـه می‌توانید هر کارتی را کـه دوست دارید بازی کنید ؛ بهتر اسـت کارتهایی با ارزش بالاتر بازی کنید تا شانس بیشتری برای برنده شدن ترفند داشته باشید.

2- در جهت عقربه هاي‌ ساعت بروید و هر بازیکن 1 کارت بازی کند. بعد از این کـه برنده کارت اول را بازی می‌کند ؛ فرد سمت چپ او بعد میرود و یک کارت با همان لباس را تنظیم میکند. حرکت در جهت عقربه هاي‌ ساعت را ادامه دهید تا زمانی کـه هر 4 بازیکن کارت بازی کنند.

بازی500

3- اگر کارتهای ان لباس را دارید ؛ کت و شلواری را کـه هدایت میشود بازی کنید. اگر نوبت شـما اسـت و شـما یک کارت از لباس سرب «کت و شلواری کـه توسط بازیکن اول تنظیم شده اسـت» دارید ؛ باید ان کارت را بازی کنید. حتی اگر برگ برنده اي دارید کـه احتمالاً ترفند شماست ؛ درصورت امکان باید همان لباس را بازی کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر لباس اصلی Hearts باشد ؛ باید قبل از لباس هاي‌ دیگر هر کارت Hearts را در دست خود بازی کنید.اگر چند کارت از لباس سرب دارید ؛ درصورت امکان ؛ برگه اي با ارزش بیشتر کارت هاي‌ بازی شده را بازی کنید.

4- اگر کارتهای مناسب ان را ندارید ؛ کارت دلخواه خودرا تنظیم کنید. اگر نوبت شـما اسـت و کارت لباس سرب ندارید ؛ میتوانید هر کارت دیگری را کـه میخواهید بازی کنید ؛ از جمله کارت هاي‌ کت و شلوار. اگر برگ برنده یا کارتی ندارید کـه بـه تبعیت از ان عمل کند ؛ کارتی کـه بازی میکنید بـه عنوان یک گزینه دور انداختن تلقی میشود زیرا برگ برنده یا برگ برنده همیشه کارت دیگری را از ان خود میکند.

 

اگر لباس سربازی Spades بودو شـما Spades در دست نداشتید ؛ می‌توانید کارت دیگری را بـه انتخاب خود بازی کنید.اگر برگ برنده یا کارت لباس سرب ندارید ؛ برای خلاص شدن از ان ؛ کارتی با ارزش کم بازی کنید.

بازی 500

5- با دیدن این کـه چه کسی بالاترین کارت را بازی کرده تصمیم بگیرید کـه چه کسی ترفند را برد. بعد از این کـه هر بازیکن کارت خودرا پایین انداخت ؛ ببینید چه کسی برنده شد. اگر 1 نفر برگ برنده بازی کند ؛ برنده خواهد شد و اگر چند نفر برگ برنده بازی کنند ؛ بالاترین برگ برنده برنده خواهد شد. اگر هیچ برگ برنده اي بازی نشود ؛ بالاترین کارت پیروزی پیروز می‌شود.

 

بـه یاد داشته باشید کـه جوکر ؛ جک کت و شلوار برنده و جک با همان رنگ کت و شلوار همه ی ارزش بیش از یک کت و شلوار آس اسـت.کت و شلوارهایی کـه کت و شلوار برنده نیستند ؛ بسته بـه رنگ کت و شلوار ؛ محدوده طبیعی دارند کـه در ان Ace بالاترین و 4 یا 5 کمترین اسـت.

 

برنده کارت ها را برمی دارد و آن ها را رو بـه جلوی آن ها قرار میدهد تا از این طریق تعداد ترفندهای خودرا ثبت کند.

بازی 500

6- کارت هاي‌ خودرا با برنده پیشگام در ترفند بعدی بازی کنید. شخصی کـه ترفند قبلی را برده اسـت شخصی اسـت کـه کارت اصلی ترفند بعدی را تنظیم میکند. حرکت در جهت عقربه هاي‌ ساعت را ادامه دهید و هر بازیکن درصورت امکان کارتی رابا همان لباس تنظیم کند. بعد از این کـه همه ی دوباره 1 کارت گذاشتند ؛ ببینید چه کسی این ترفند بعدی را برد.

 

هر دور بـه این ترتیب پیش خواهد رفت ؛ و برنده ترفند را پیش می‌برد و همه ی سعی میکنند کارت بالایی بازی کنند کـه ترفند را برنده شود.کارت هاي‌ خودرا بازی کنید تا زمانی کـه تیم برنده تعداد ترفندهای پیشنهادی خودرا کسب کند ؛ یا رسیدن برنده پیشنهاد بـه پیشنهاد خود امکانپذیر نیست.

قسمت 4 امتیازدهی و برنده شدن در بازی

1- برای ارزیابی امتیازات هر دست از کارت امتیاز استفاده کنید. کارت نمره را می‌توانید به‌صورت آنلاین پیدا کنید ؛ مانند این کارت: https://500rules.com/score-card/ . کارت امتیاز بـه شـما می‌گوید کـه برای هر کت و شلوار مختلف و تعداد پیشنهاد هم زمان آن ها چند امتیاز تعلق می‌گیرد.

بازی 500

2- بسته بـه پیشنهاد خود امتیاز اضافه یا کم کنید. اگر برنده شوید و تعداد ترفندهای پیشنهادی خودرا بـه دست آورید ؛ از کارت امتیازی استفاده می‌کنید تا ان تعداد مشخص را بـه امتیاز خود اضافه کنید. اگر برنده شوید اما تعداد ترفندهای درستی را کسب نکنید ؛ شماره کارت امتیاز را از کل امتیاز خود کم می‌کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر پیشنهاد شـما 6 پیک بودو با Spades برنده همه ی 6 ترفندها بودید ؛ مطابق کارت امتیاز ؛ 40 امتیاز بـه امتیاز خود اضافه میکنید.

 

اگر 8 الماس پیشنهاد دادید و همه ی ان ترفندها را نگرفتید ؛ باید طبق کارت امتیاز 280 امتیاز را از امتیاز خود کم کنید.یک قطعه کاغذ و مداد درکنار خود داشته باشید تا درصورت لزوم ؛ امتیازات را پیگیری کنید.

بازی500

3- با کسب نخستین تیم برای کسب 500 امتیاز بازی را برنده شوید. بازی با دست و جمع کردن امتیازات را ادامه دهید تا این کـه یک تیم 500 امتیاز کسب کند ؛ یا یک تیم 500 امتیاز منفی یا کمتر داشته باشد «بـه این معنی کـه آن ها از دست داده اند». نخستین تیمی کـه 500 امتیاز کسب می‌کند!برای هر دست جدید ؛ نمایندگی را بـه سمت چپ بچرخانید.

 

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده
آموزش تقلب در بازی های کارت زنده

آموزش تقلب در بازی های کارت زنده آموزش تقلب در بازی هاي‌ کارت زنده قمار - البته - همه ی…

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت
اصول و عوامل اصلی شمارش کارت

اصول و عوامل اصلی شمارش کارت اصول و عوامل اصلی شمارش کارت شمارش کارت بیش از اصل اساسی ردیابی کارت…

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید
11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید

11 بازی با ورق تک نفره برای زمانی که از بازی یک نفره خسته شدید   11 بازی با ورق…

چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟
چگونه نود و نه (ورق 99) بازی کنیم؟

چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ چگونه نود و نه «ورق 99» بازی کنیم؟ بـه دنبال یک بازی…

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله
اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله

اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله اموزش بازی ورق ۱۰ خوشگله ،امروز به سراغ یکیدیگر از بازی هایي خوا‌هیم رفت کـه…

بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان
بازی پاسور همه چهار (Reneging) در انگلستان

بازی پاسور همه چهار «Reneging» در انگلستان همه ی چهار در انگلستان، احتمالا در قرن هفدهم سرچشمه گرفتند. بـه ایالات…

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند
پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند

پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند پنج قانون قرعه کشی کارت که همه بازیکنان باید بدانند…

آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه
آموزش بازی کارتی 25 و دریافت شارژ هدیه و امکانات ویژه

آموزش بازی کارتی 25 آموزش بازی کارتی 25 چه بازی هاي‌ کارتی را می شناسید؟ آیا بازی کردن را دوست…

نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن
نحوه بازی رامی (play Rummy) با روش های برنده شدن

نحوه بازی رامی «play Rummy» نحوه بازی رامی «play Rummy» در قصر رامی، میتوانید در هر زمان کـه بخواهید ؛…

آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)
آموزش بازی کارتی کال بریچ (Call Bridge)

آموزش بازی کارتی کال بریچ «Call Bridge» آموزش بازی کارتی کال بریچ Call Bridge یک بازی کارتی برای 4 بازیکن…

آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی
آموزش بازی کارتی شت هد (SHITHEAD) با امکانات ویژه و شرط بندی

آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» آموزش بازی کارتی شت هد «SHITHEAD» این بازی گاهی با نام هاي‌ دیگری مانند…

بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر
بازی کارتی پنج پر (Panj Par) آموزش کامل بازی پاسور پنج پر

بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل بازی پاسور پنج پر بازی کارتی پنج پر «Panj Par» آموزش کامل…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت