بازی پوکر صلیب آهنین آموزش کامل بازی نحوه Iron Cross Poker

بازی پوکر صلیب آهنین آموزش کامل بازی نحوه Iron Cross Poker

نحوه بازی Iron Cross Poker

بازی پوکر صلیب آهنین یک نوع کارت جامعه اسـت کـه در ان پنج کارت مشترک بـه صورت یک بـه یک بـه صلیب تبدیل میشود و بازیکنان فقط میتوانند سه کارت افقی یا عمودی را بازی کنند. انواع خانگی Iron Cross ممکن اسـت کارت مرکزی را وحشی کند ؛ کـه می‌تواند یک دوره پنجم آشفته شرط بندی را ایجاد کند. Iron Cross یقیناً بـه جای شرط بندی بدون محدودیت یا بدون محدودیت ؛ بـه سمت شرط بندی با حداکثر گلدان تمایل دارد.

بازی پوکر صلیب آهنین آموزش کامل بازی نحوه Iron Cross Poker
مراحل

1- زدن یک 52 کارت عرشه پوکر استاندارد، کور در یا حول و حوش کردن، و مقابله پنج کارت هاي‌ سوراخ بـه هر بازیکن.Iron Cross ممکن اسـت با blinds یا all-ante بازی شود – هر آنچه کـه مناسب بازی شـما باشد.

 

Iron Cross باید محدودیت قابلمه یا حد ساختاری باشد . از آنجا کـه پنج دور شرط بندی وجوددارد ؛ دو دور اول باید محدوده پایین باشد ؛ در حالی کـه سه دور نهایی در فریم بالایی وجوددارد «همچنین برای دور نهایی شرط بندی 3 یا 4 برابر قاب اولیه قابل قبول اسـت».

بازی پوکر صلیب آهنین آموزش کامل بازی نحوه Iron Cross Poker

2- نخستین کارت جامعه را در سمت راست و سمت چپ وسط روی میز قرار دهید.یادداشت فروشنده: کارت هاي‌ جامعه بـه صورت “+” «ضربدری» تنظیم می‌شوند. این کارت اول بـه عنوان نقطه سمت چپ صلیب قرار می‌گیرد ؛ دومی باید بـه عنوان کارت بالایی ؛ سوم بـه عنوان راست ؛ چهارم بـه عنوان پایین ودر نهایت کارت رودخانه در مرکز صلیب قرار میگیرد.

 

حتما جایی برای کارت هاي‌ اجتماع بگذارید! توجه داشته باشید بازیکن: بازیکنان سه کارت افقی یا عمودی را در مرحله نهایی مسابقه انتخاب میکنند تا بهترین کارت پنج کارته جامعه انتخاب شده و پنج کارت سوراخ را داشته باشند.

بازی پوکر صلیب آهنین آموزش کامل بازی نحوه Iron Cross Poker

3- نخستین دور شرط بندی درصورت فروش ante – یا بعد از blind blind درصورت بازی blinds ؛ در سمت چپ فروشنده باز می‌شود.

بازی پوکر صلیب آهنین آموزش کامل بازی نحوه Iron Cross Poker

بازی پوکر صلیب آهنین

4- پس از این کـه شرط بندی یک دور کامل شد ؛ کارت جامعه دوم را در بالا و درست در سمت راست کارت اول جامعه قرار دهید. همانگونه کـه در یادداشت فروشنده فوق وجوددارد ؛ سه کارت باقیمانده بـه عنوان نقاط مقابل صلیب با کارت نهایی در مرکز در بین چهار کارت دیگر قرار می‌گیرد.دو تا پنج دور شرط بندی با بازیکن در سمت چپ فروشنده شروع می‌شود.

5- پس از فروش کارت جامعه پنجم ؛ آخرین مرحله شرط بندی آغاز می‌شود.

بازی پوکر صلیب آهنین

6 -تمام بازیکنان باقیمانده پس از اتمام مرحله پنج شرط بندی وارد مرحله نهایی مسابقه میشوند.آخرین بازیکنی کـه شرط بندی دور پنجم جبران نشده را انجام میدهد ؛ ابتدا باید نشان داده شود ؛ سپس هر بازیکن در سمت چپ خود میتواند پشت سر هم برابر شود یا بازی را پشت سر بگذارد.

 

درصورت بررسی مرحله پنجم دور «همه ی بازیکنان باقیمانده را بررسی می‌کنند» ؛ بازیکن نزدیک بـه سمت چپ فروشنده نخستین کسی اسـت کـه بـه مرحله نهایی می‌رود.

7- در مرحله مسابقه ؛ مقدار هر دست را مقایسه کنید و بالاترین مقدار دستی گلدان را برنده می‌شود.

 

برچسب‌ها:
ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید
ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید ابزارها و نرم افزارهای پوکر که در سال 2021 از آنها اطلاع نداشتید بنابر این شـما فکر می‌کنید کـه در پوکر ...
استراتژی پوکر ویدیویی : راهنمای گام به گام برای فراگیری شما
استراتژی پوکر ویدیویی : راهنمای گام به گام برای فراگیری شما استراتژی پوکر ویدیویی: راهنمای گام به گام شما توجه داشته باشید کـه بازی هایي مانند دستگاه هاي‌ حافظه و رولت نیازی ...
حداکثر بازیکنان برای میز بازی پوکر چند نفر است ؟ اطلاعات کامل
حداکثر بازیکنان برای میز بازی پوکر چند نفر است ؟ اطلاعات کامل حداکثر بازیکنان برای پوکر از حداکثر تعداد بازیکنان در پوکر و این کـه چگونه تعداد اکران پوکر روی کل استراتژی تأثیر ...
درآمد از پوکر چگونه می توان با بازی آنلاین پوکر درآمد کسب کرد
درآمد از پوکر چگونه می توان با بازی آنلاین پوکر درآمد کسب کرد چگونه می توان با بازی آنلاین پوکر درآمد کسب کرد چیزی کـه مردم اغلب از من می پرسند این اسـت کـه ...
امکانات بازی پوکر poker | نکته اصلی و برتر برای درست بازی کردن آن
امکانات بازی پوکر poker | نکته اصلی و برتر برای درست بازی کردن آن بازی پوکر ، 7 نکته برتر برای درست بازی کردن آن هیچ راز بزرگی نیست کـه موقعیت دیررس بیشترین درآمد را ...
پوکر چینی : Chinese Poker یک راهنمای جامع بازی شرط بندی محبوب
پوکر چینی : Chinese Poker یک راهنمای جامع بازی شرط بندی محبوب پوکر چینی: یک راهنمای جامع بازی شرط بندی محبوب پوکر چینی «Chinese Poker» یک بازی منحصر بـه فرد اسـت کـه در ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی