بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت : پرداخت موقعیت

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت : پرداخت موقعیت

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت: پرداخت موقعیت

هرکسی کـه بیش از چند دست No-Limit Holdem بازی کرده باشد، بی شک شعار «موقعیت حیاتی اسـت» را شنیده اسـت.بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت 

 

اما تعداد کمی واقعاً میدانند کـه چرا اینقدر مهم اسـت – یا بـه طور خاص، در چه موقعیت‌هایي ودر چه موقعیت‌هایي بیشترین تأثیر را روی یک بازی بدون محدودیت هولدم می گذارد.

 

موقعیت‌هاي‌ مختلفی را در No-Limit خواهید یافت کـه در ان موقعیت نسبی بازیکنان در دست تأثیر بسزایی دارد – هم در نحوه بازی دست و هم در نتیجه. بـه ویژه زمانی کـه:

فلاپ کردن یک مجموعه
بازی با دست هاي‌ نقاشی
بازی کردن با دست هاي‌ دشوار یا تله گذاری «بازرسی اندازه گلدان»
بـه دنبال فرصت هاي‌ بلوف کردن هستید
نواختن نوبت

 

نحوه بازی Position در No-Limit Holdem

اگر می‌خواهید یک بازیکن موفق بدون محدودیت هولدم باشید، درک موقعیت کاملا ضروری اسـت. بنابر این با درنظر گرفتن این موضوع، مناسب بـه نظر میرسد کـه مجموعه اي از مقالات را بـه عده اي از ظرافت هاي‌ بازی موضعی اختصاص دهیم.

 

بخش اول: تاثیر موقعیت زمانی که یک ست را فلاپ می کنید

برای سادگی، تحلیل خودرا بـه گلدان‌هاي‌ هدآپ محدود میکنیم و عده اي از تفاوت‌هاي‌ بازی دست را بسته بـه این کـه در موقعیت هستید یا خارج از موقعیت، مورد بحث قرار می دهیم.ساختن یک گلدان زمانی کـه شـما خارج از موقعیت هستید مشکل اسـت.

 

بـه طور کلی، بدترین زمان برای امتحان کردن و بازی کردن یک جفت جیبی کوچک، زمانی اسـت کـه یکی از بلایندها با افزایش افزایش بازیکن در موقعیت دیرهنگام مواجه شود.

 

هد بالا، دریک پات بلند شده، وقتی یک ست را فلاپ میکنید، بدست آوردن پول کافی برای جبران پولی کـه از دست می دهید، دشوار اسـت.

 

بنابر این اگر بـه اندازه کافی خوش شانس هستید کـه یک ست را فلاپ می کنید اما از موقعیت خود خارج هستید، چگونه پات را بسازید؟ هیچ رویکرد سهولت وجود ندارد

 

اگر فلاپ را چک کال کنید، نسبت بـه کال کردن در موقعیت، قدرت بیشتری بـه رقیب شـما نشان می‌دهد. اگر فلاپ را چک کنید، ممکن اسـت رقیب خودرا بـه طور کلی بترسانید و فقط یک شرط کوچک بـه دست آورید.

 

اگر تصمیم گرفتید کـه فلاپ را چک کنید، هنوز هم باید بهترین اقدام را در نوبت پیدا کنید. چک کردن ممکن اسـت منجر بـه این شود کـه رقیب شـما پشت سر شـما را چک کند و دیگر پولی وارد پات نشود.

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت

افزایش چرخش چک «اگر رقیب شـما شرط بندی کند» نشان دهنده قدرت اسـت و احتمالا فقط یک پات با اندازه متوسط ​​را برای شـما بـه ارمغان می آورد. تنها گزینه معقول دیگر، پیشروی در فلاپ اسـت.

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت : پرداخت موقعیت

متأسفانه تعداد زیادی از بازیکنان خوب اکنون با این حرکت آشنا هستند و ممکن اسـت با احتیاط پیش بروند. حتی اگر شرط بندی روی فلاپ رقیب شـما را مجبور بـه ریزش کند.

 

اگر زنگ بزنید همه ی نوع زنگ خطر بـه صدا در می‌آید. بـه طور مشابه، اگرهم در فلاپ و هم در نوبت لید کنید، مشکوک بـه نظر میرسد.

 

بـه عبارت ساده، هیچ راه قابل اعتمادی برای دریافت پول زیادی در پات در زمانی کـه از موقعیت خارج هستید وجود ندارد. بـه طور کلی، وقتی با این وضعیت مواجه میشوم، از شرط‌بندی و سپس «احتمالا» تلاش برای افزایش نوبت حمایت می کنم.

 

اگر شما پیش از فلاپ رایزر بودید

اگر شـما یک افزایش دهنده پیش از فلاپ هستید، دریافت پول در پات تا حدودی راحت تر اسـت. تصور کنید با هشت جیبی از قسمت بریدگی بلند میشوید.

 

دکمه فراخوانی می کند و فلاپ J♦ 8♠ 3♥ اسـت. البته هدف شـما این اسـت کـه سعی کنید اندازه گلدان را بـه حداکثر برسانید. پس چگونه می توانید اینکار را انجام دهید؟

 

از آنجایی کـه شـما قبل از فلاپ را افزایش دادید، طبیعی ترین بازی شرط بندی بر روی فلاپ اسـت. بـه طور معمول، همان مقداری را کـه با یک شرط ادامه معمولی شرط بندی می کنید.

 

درحدود نیم تا دو سوم پات شرط بندی کنید. اگر رقیب فکر میکند کـه فلاپ را از دست داده‌اید، این ممکن اسـت باعث شود کـه رقیب شـما را افزایش دهد.اما فرض کنید رقیب شـما فقط تماس میگیرد و نوبت 6♣ اسـت.

 

همان طور کـه اغلب در پوکر اتفاق میوفتد، انتخاب بهترین روش عمل بستگی بـه خواندن دست شـما از رقیب شـما دارد.

 

به طور معمول، در این نوع فلاپ، حریف شما یکی از سه نوع دست را خواهد داشت:

جفت برتر «طبق معمولً با ضربه زدن متوسط، مانند J-9 یا JT، زیرا او در فلاپ بالا نمی‌آورد»؛ یک جفت جیبی. پایین تر از جک، یا نوعی کشش مستقیم «طبق معمولً T-9».

 

اگر دوباره شرط بندی کنید، رقیب شـما با جفت برتر و ضربه متوسط ​​تماس می گیرد؟ با یک جفت متوسط ​​چطور؟ اگر چک کنی، شرط می بندد؟

 

بـه طور کلی، دریافت حقوق دراین نوع سناریو سخت اسـت. شـما نمی خواهید در تساوی مستقیم یک کارت رایگان بدهید.

 

اما همچنین نمیخواهید با یک جفت جیب متوسط ​​یا جفت بالا و یک ضربه‌زن متوسط، رقیب را بترسانید «چون اولی در بهترین حالت دو اوت دارد و دومی اکنون در حال رسم مرده اسـت».

 

فلاپ کردن یک مجموعه در موقعیت بسیار سودآورتر است

وقتی یک ست را در موقعیت فلاپ می کنید، بدست آوردن پول در پات بسیار راحت تر اسـت. در نتیجه، بازی کردن جفت‌هاي‌ جیبی کوچک و متوسط ​​از موقعیت دیررس نیز بسیار سودآورتر اسـت.

 

اما دلیل دیگری برای ترجیح دادن بازی با جفت هاي‌ جیبی در موقعیت وجوددارد – می توانید بادقت بیشتری قضاوت کنید کـه پات چند طرفه اسـت نه سر بالا.

 

هنوز هم بـه طور کلی بازی کردن با اکثر جفت‌هاي‌ جیبی بـه صورت سربالا «هنگامی کـه در موقعیت هستند» سودآور اسـت، اما بازی کردن آن ها در برابر دو یا سه رقیب بسیار سودآورتر اسـت.

 

دلیل اصلی این امر، آن طور کـه تعداد زیادی از بازیکنان فکر می کنند، این نیست کـه افراد بیشتری پول در پات قبل از فلاپ قرار می دهند و شـما شانس بیشتری برای فلاپ کردن یک ست دارید. این اسـت کـه اندازه شرط‌ها روی فلاپ، نوبت و ریور مضربی از پات اسـت.

 

اگر چهار بازیکن بـه جای دو نفر، فلاپ را ببینند، شرط‌هاي‌ روی فلاپ و نوبت بسیار بزرگ تر خواهند بود.

 

اگر Pre-Flop را افزایش دهید

اگر یک ست را در موقعیت پری فلاپ و فلاپ کنید، بدیهی اسـت کـه در موقعیت بسیار سودآوری قرار دارید.

 

فرض کنید یکبار دیگر با هشت هاي‌ جیبی ریز کرده‌اید و فلاپ J♦ 8 ♠ 3♥ می‌شود. اگر رقیب شـما شرط می‌بندد.

 

دو گزینه خوب برای ساخت پات دارید:

می توانید یک افزایش معمولی ایجاد کنید، یا تماس بگیرید و منتظر بمانید تا رقیب در نوبت عمل کند.

 

اگر رقیب شـما دوباره شرط‌بندی میکند، باید تصمیم بگیرید کـه آیا بهتر اسـت در نوبت را افزایش دهید «طبق معمولً درصورت تساوی روی تخته اسـت»؛ یا بـه سادگی دوباره تماس بگیرید و منتظر بمانید تا ببینید اوضاع در رودخانه چگونه پیش می رود.

 

در هر صورت، لازم نیست نگران ترساندن رقیب خود با شلیک دو «یا سه» بشکه از موقعیت خارج از موقعیت، یا با چک کردن فلاپ و سپس شرط بندی «یا تلاش برای افزایش چک» نوبت باشید. در عوض، بـه سادگی اجازه دهید عمل بـه شـما برسد.

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت : پرداخت موقعیت

اگر حریف شما Pre-Flop را افزایش دهد

این یکی از سودآورترین سناریوها در هولدم اسـت. رقیب شـما پری فلاپ را افزایش می‌دهد و شـما در پوزیشن کال می کنید. شـما یک ست را فلاپ می کنید و رقیب شـما باید اول عمل کند.

 

از آنجایی کـه رقیب شـما پیش از فلاپ متجاوز بود، طبق معمولً روی فلاپ شرط بندی ادامه می‌دهد. این بـه شـما چند گزینه خوب برای ساخت گلدان می‌دهد.

 

در مقابل یک بازیکن قوی و تهاجمی، گاهی اوقات بهتر اسـت بلافاصله در فلاپ رایز کنید – بـه خصوص اگر فلاپ پاره شده باشد.

 

بدون کارت هاي‌ بالا. این گاهی اوقات باعث میشود کـه رقیب شـما سعی کند یک جفت بزرگ را بـه نمایش بگذارد و شـما رابا یک افزایش مجدد بزرگ از میدان خارج کند.

بازی پوکر استراتژی هولدم بدون محدودیت

البته، اگر او واقعا جفت جیب بزرگ را داشته باشد، طبق معمولً مجدداً افزایش می‌دهد. این رویکرد بـه طور کلی در برابر یک بازیکن خوب و تهاجمی بهترین کار را خواهد داشت.

 

یکیدیگر از گزینه هاي‌ جذاب این اسـت کـه بـه سادگی فلاپ را فراخوانی کنید و منتظر بمانید تا نوبت حرکت شـما باشد.

 

بـه یاد داشته باشید، فلاپ کردن یک ست با یک جفت جیبی یکی از سودآورترین موقعیت ها در تگزاس هولدم اسـت.

 

با کمی گزینش بیشتر در مورد جفت هاي‌ جیب کوچک و متوسط ​​خود و استفاده از بازی موقعیتی قوی، می توانید سود خودرا بـه حداکثر برسانید و بـه طور بالفعل نشت پرهزینه را در بازی خود حذف کنید.

 

در مقاله بعدی نگاهی بـه نقش موقعیت در بازی کشیدن دستها خواهیم داشت.

 

برچسب‌ها:
چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را در بازی خود شکست داد
چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را در بازی خود شکست داد

چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را در بازی خود شکست داد   چگونه یک ستاره مشهور پوکر کازینوها را…

سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر
سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر

سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر سناریوهای بحث انگیز و فریب در پوکر دانش فریب یک ابزار ضروری در…

خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر
خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر

خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر خطرات مزایای ناعادلانه و تقلب در پوکر اکثر بازیکنان مزیت میدانند کـه کمک…

آیا خود را در پوکر گرفتار کرده اید؟ از این اشتباه رایج اجتناب کنید
آیا خود را در پوکر گرفتار کرده اید؟ از این اشتباه رایج اجتناب کنید

آیا خود را در پوکر گرفتار کرده اید؟ از این اشتباه رایج اجتناب کنید   آیا خود را در پوکر…

مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین امروزه با آن مواجه است چیست؟
مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین امروزه با آن مواجه است چیست؟

مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین امروزه با آن مواجه است چیست؟   مهمترین چالش هایی که پوکر آنلاین ،در…

چگونه به طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را مرور کنیم
چگونه به طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را مرور کنیم

چگونه به طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را مرور کنیم چگونه بـه طور موثر یک تاریخچه دست پوکر را…

فلاپ، ترن و ریور: در پوکر به چه معنا هستند؟
فلاپ، ترن و ریور: در پوکر به چه معنا هستند؟

فلاپ، ترن و ریور: در پوکر به چه معنا هستند؟ فلاپ، ترن و ریور: در پوکر بـه چه معنا هستند؟…

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید
موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید

موقعیت های پوکر بازی خود در میز مسلط شوید موقعیت هاي‌ پوکر بازی خود در میز مسلط شوید پس از…

تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر PAI GOW
تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر PAI GOW

تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر PAI GOW تاریخچه PAI GOW POKER ونحوه بازی پوکر Pai Gow Poker ترکیبی…

بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی است؟
بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی است؟

بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی است؟ بررسی شهر جک‌پات – آیا شهر جک‌پات قانونی اسـت؟ کازینو آنلاین…

3 قانون و استراتژی پوکر سه کارتی که اکثر بازیکنان درباره آن نمی دانند
3 قانون و استراتژی پوکر سه کارتی که اکثر بازیکنان درباره آن نمی دانند

3 قانون و استراتژی پوکر سه کارتی که اکثر بازیکنان درباره آن نمی دانند   3 قانون و استراتژی پوکر…

بررسی دقیق سایت پوکر ماونز (Poker Mavens)
بررسی دقیق سایت پوکر ماونز (Poker Mavens)

بررسی دقیق سایت پوکر ماونز «Poker Mavens» بررسی دقیق سایت پوکر ماونز «Poker Mavens» اگر چه اکنون بسته شده اسـت،…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت