بازی پنج کارت پوکر چگونه پنج پوکر بسیار هیجان انگیز بازی کنیم

بازی پنج کارت پوکر چگونه پنج پوکر بسیار هیجان انگیز بازی کنیم

چگونه پنج پوکر بسیار هیجان انگیز بازی کنیم

چهار دور شرط بندی در بازی با پنج کارت پوکر وجوددارد. کسی کـه بهترین دست را دارد ؛ قله برنده را بدست می آورد.پوکر گل میخ پنج کارته سال ها پیش ظاهر شد ؛ اگرچه افراد زیادی در گذشته می‌دانستند کـه چگونه پوکر گل پنج کارته بازی کنند. امروز این محبوبیت محبوبیت چندانی ندارد ؛ با این حال هنوز هم تعداد زیادی از دوستداران این پوکر وجوددارد.

 

با این وجود ؛ بـه دلیل این کـه محبوبیت پوکر آنلاین در انگلیس کمتر اسـت ؛ شـما در کازینوهای سنتی بـه ندرت میتوانید با پوکر گلدان پنج کارته روبه‌رو شوید . بنابر این ؛ راحت تر اسـت کـه بازی را بـه صورت آنلاین پیدا کنید ؛ بـه عنوان مثال در سیگاری بت .

 

پوکر گل میخ پنج کارته یکی از ساده‌ترین انواع بازی هاي‌ پوکر آنلاین اسـت کـه میتوانید یاد بگیرید . اما هنوز ساختاری برای پیگیری وجوددارد. بنابر این ؛ همه ی بازیکنان با پنج کارت بازی می‌کنند و کسی کـه بهترین دست را دارد برنده میشود. خیلی ساده

 

شکل ظاهری این بازی مربوط بـه دهه 1860 در کشور آمریکا اسـت – زمانی کـه کابوی ها در سالن ها قمار میکردند. ان زمان بود کـه بازی در اوج بود. در ابتدا ؛ همه ی بازی هاي‌ پوکر “بسته” بودند ؛ این بدان معنی اسـت کـه فقط بازیکن کارت ها را می‌دانست. با این حال ؛ پوکر Stud یک بازی “باز” ​​اسـت کـه بیشتر کارتهایی را کـه بازیکن با انها سر و کار دارد نشان میدهد.

 

این بـه بازیکنان اجازه می داد کـه دست یک دیگر را ببینند و آن ها را مطابق شرط بندی ها قرار دهند. با این وجود هنوز یک کارت وجود داشت کـه تا زمان مسابقه مشخص نشد. پوکر گل میخ پنج کارته بازی خوبی برای یادگیری اسـت زیرا اساس بازی هاي‌ دیگر را ایجاد می‌کند.

 

آیا پوکر گل میخک دوست دارید؟

چگونه بـه طور خلاصه پوکر پنج کارته Stud بازی کنیم.بازی با دادن دو کارت بـه هر بازیکن شروع میشود – کارت رو بـه پایین و کارت بعد از ان ؛ کارت رو بـه بالا. همچنین یک کارت “آوردن” وجوددارد و یک دور شرط بندی می‌آید. در مرحله بعدی ؛ کارت با بازیکنان باقی مانده رو بـه رو اسـت. از این مرحله ؛ مراحل شرط بندی دراین بازی بـه عنوان “خیابانها” شناخته میشود.

 

بنابر این ؛ کارت هاي‌ چهارم و پنجم بـه ترتیب “خیابان چهارم” و “خیابان پنجم” اسـت. و بازی ادامه مییابد تا این کـه فروشنده تمام کارت ها را معامله می‌کند.

 

مورچه چیست؟ و کارت سوراخ چیست؟

بدیهی اسـت کـه همه ی بازیکنان مبلغ محدودی را برای شروع بازی هزینه میکنند. و مورچه در این جا مقدار کمی پول اسـت ؛ بـه عنوان مثال ؛ 1 یا 2 دلار.

 

همانگونه کـه قبلاً اشاره کردیم ؛ بازی با دادن دو کارت بـه همه ی بازیکنان شروع میشود. بنابر این ؛ بازی با دادن 1 کارت رو بـه پایین بـه همه ی بازیکنان شروع می‌شود. این کارت رو بـه پایین کارت سوراخ اسـت. و بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت پیش میرود.بعد ؛ هر بازیکن کارت دوم را میگیرد – کارت باز. و بازی هنوز در جهت عقربه هاي‌ ساعت پیش میرود.

 

نحوه بازی پوکر گل میخ پنج کارته در نخستین دور شرط بندی – بهترین دست دور را شروع می‌کند.بنابر این ؛ در ادامه نحوه بازی پوکر گلدان پنج کارته ؛ بـه نخستین دور شرط بندی میرویم.

 

بازیکنی کـه بهترین دست را دارد دور را شروع می‌کند. با این وجود ؛ اگر بعضی از بازیکنان کارت هاي‌ مشابه داشته باشند ؛ ارزش کت و شلوار بـه معنای بالاترین کارت ها اسـت. بنابر این ؛ در این جا مقدار کارتها از کمترین بـه بالاترین مقدار اسـت:

1» باشگاه ها

2» الماس

3» قلب ها

4» بیل

بعضی اوقات ؛ بازیکنان باید حداقل شرط بندی ها را در نخستین مرحله شرط بندی قرار دهند. و این واجب اسـت. آن ها این شرط را شرط “آوردن” مینامند. ارزش ان طبق معمولً بیشتر از ante اسـت اما از شرط بندی هاي‌ کوچک «10 تا 20 دلار» کمتر اسـت. بنابر این شرط “آوردن” می‌تواند حدود 5 دلار باشد.

 

بدین ترتیب ؛ بازیکنی کـه شرط بندی را شروع میکند ؛ 10 دلار شرط کوچک یا حداقل 5 دلار اجباری شرط بندی میکند. و شرکت کننده بعدی باید حداقل یکی از این شرط بندی ها را مطابقت دهد. وقتی شرط کوچک گذاشته شد ؛ بازیکنان می‌توانند شرط بندی کنند.

 

از طرف دیگر ؛ گاهی اوقات بازی با کمترین دست شروع می‌شود ؛ یعنی با قرار دادن دست در شرط “آوردن”. در این جا ؛ دورهای شرط بندی با کمترین دست بازیکن آغاز می‌شود. با این حال ؛ اگر بازی بدون شرط بندی “آوردن” انجام شود ؛ دور اول بـه ما امکان می‌دهد فقط با شرط بندی هاي‌ کوچک بازی کنیم. مورچه نیز دراین مورد کمی بالاتر اسـت. و نمیتوانید شرط هاي‌ بالا را در دور اول قرار دهید.

 

بازیکنان کارت سوم خودرا “خیابان سوم” می‌نامند

با پایان دور اول ؛ همه ی بازیکنان کارت سوم خودرا می‌گیرند. فروشنده با قرار دادن کارت سوختگی شروع میکند و سپس کارت ها را از سمت چپ بـه شـما تحویل میدهد. کارت سوختگی همان چیزی اسـت کـه در بالای عرشه قرار دارد.

کارت سوم بـه کارت “خیابان سوم” مشهور اسـت.

 

هرگاه هر بازیکن سه کارت داشته باشد.

بازی پنج کارت پوکر _ چگونه پنج پوکر بسیار هیجان انگیز بازی کنیم

دور دوم – نحوه بازی پنج کارت پوکر گل میخ با شرط های بزرگ

رحله دوم شرط بندی آغاز می‌شود. همانند دور اول ؛ بازیکنی کـه بهترین دست را دارد دور را شروع می‌کند. بـه همین ترتیب ؛ اگر بعضی از بازیکنان کارت هاي‌ مشابهی دارند ؛ پس چه کسی بالاترین کارت یا کت و شلوار را دارد ؛ دور را شروع می‌کند. شایان ذکر اسـت کـه بازیکنی کـه دور بازی اسـت این فرصت را دارد کـه شرط بندی ها را بررسی کند.

 

بنابر این ؛ این دور در مورد شرط بندی هاي‌ بزرگ اسـت. اما بازیکنان فقط در صورتی می‌توانند شرط هاي‌ بالای شرط بندی را بگذارند کـه هر بازیکنی نشان دهد کـه بالاتر اسـت. اگر این اتفاق بیفتد ؛ بازی در شرط بندی هاي‌ بزرگ‌تر انجام میشود. و افزایش طبق معمولً مبلغی اسـت کـه در آخرین شرط بندی انجام شده اسـت. با پیروی از این منطق ؛ اگر کسی شرط بزرگ بگذارد ؛ در دورهای بعدی فقط شرط بندی می‌شود.

 

راند سوم و چهارم – فقط شرط بندی های بزرگ مجاز است

پس از پایان دور دوم ؛ فروشنده کارت چهارم را بـه همه ی بازیکنان می‌دهد. و این زمانی اسـت کـه سومین دور شرط بندی آغاز می‌شود. دورهای شرط بندی سوم و چهارم فقط امکان شرط بندی هاي‌ بزرگ را دارند.

 

بعد ؛ فروشنده کارت آخر را می‌دهد – کارت پنجم بـه هر بازیکن. فروشنده کارتها را در جهت عقربه هاي‌ ساعت معامله می‌کند. سرانجام ؛ دور چهارم شروع می‌شود. این آخرین دور بازی اسـت.

 

بهترین دست گلدان را می گیرد

بعد از تمام این دورها ؛ هر بازیکن ان کارت سوراخ را باز میکند. بازیکن با بهترین دست قابلمه را پر از پول میکند. بنابر این ؛ این اسـت کـه چگونه بـه بازی پوکر گل میخ پنج کارته!

 

این قوانین در مورد قمار آنلاین در انگلیس و همچنین بازی هاي‌ پوکر خانگی اعمال می‌شود. سایت هاي‌ قمار را بررسی کنید تا تبلیغات پوکر آنلاین را پیدا کنید و از دورهای لذت ببرید.

 

برچسب‌ها:
چگونه ویدئو پوکر بازی را تغییر داده است
چگونه ویدئو پوکر بازی را تغییر داده است چگونه ویدئو پوکر بازی را تغییر داده است پوکر ویدئویی مفهوم جدیدی نیست. در واقع ؛ از سال 1970 در طبقه ...
استراتژی Jacks or Better بیاموزید بهترین بازی ویدیو پوکر را بازی کنید
استراتژی Jacks or Better بیاموزید بهترین بازی ویدیو پوکر را بازی کنید استراتژی Jacks or Better  دستگاه هاي‌ پوکر ویدئویی قدیمی‌ترین شکل دستگاه هاي‌ قمار الکترونیکی در جهان هستند. این بازی صدها نوع ...
7 دلیل برای پیوستن به بازی های پولی مثل پوکر
7 دلیل برای پیوستن به بازی های پولی مثل پوکر 7 دلیل برای پیوستن به بازی های پولی مثل پوکر برای تعداد زیادی از بازیکنان پوکر  بازی هاي‌ پولی نخستین برخورد ...
غلبه بر شانس در پوکر | آغاز بازی پوکر در بهترین سایت شرط بندی
غلبه بر شانس در پوکر | آغاز بازی پوکر در بهترین سایت شرط بندی غلبه بر شانس در پوکر آیا تا بـه حال بـه این فکر کرده‌اید کـه شانس گرفتن یک بازی رویال در پوکر ...
اتاق های پوکر در کازینوهای آروبا | بهترین سایت پوکر برای برد میلیونی
اتاق های پوکر در کازینوهای آروبا | بهترین سایت پوکر برای برد میلیونی اتاق های پوکر در کازینوهای آروبا اگر در جزیره آروبا در کارائیب هستید و بـه دنبال یافتن اتاق پوکر در یکی ...
مشخصات افرادی حرفه ای که در کازینو پوکر بازی می کنند
مشخصات افرادی حرفه ای که در کازینو پوکر بازی می کنند مشخصات افرادی حرفه ای که در کازینو پوکر بازی می کنند اگر هرگز در کازینو پوکر بازی نکرده اید ؛ ممکن ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی