بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند و روش های برد

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند و روش های برد

آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

“جیمز باند” یک بازی کارتی راحت و سریع اسـت کـه بـه طور معمول با 2-4 نفر انجام می‌شود. این یک بازی خانوادگی مناسب برای کودکان 4 سال بـه بالا اسـت. بـه ازای هر بازیکن تعداد زوجهای 4 کارته ایجاد کنید و کارتهای مداوم رابا کسانی کـه در وسط هستند عوض کنید تا 4 نوع در هر دسته بدست آورید.

 

اگر شـما نخستین بازیکنی هستید کـه برای هر دسته از دستان خود 4 نوع بازی را مطابقت می‌دهید ؛ برنده بازی هستید! وقتی این اتفاق میوفتد ؛ فریاد بزنید “جیمز باند!” تا پیروزی خودرا اعلام کنید.

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

قسمت 1 راه اندازی بازی

1- کارت ها را کاملاً مرتب کنید و جوکرها را بردارید. در بازی با جیمز باند بـه جوکرها نیازی نیست ؛ بنابر این می‌توانید هردو را بیرون بیاورید و کنار بگذارید. سپس ؛ عرشه را بـه 2 قسمت تقسیم کنید. هر قسمت را در 1 دست بگیرید و بـه آرامی هر نیمه عرشه را خم کنید.

 

کارت ها را رها کنید تا آن ها بـه صورت یک بـه یک در 1 توده قرار بگیرند. این کارتها را دوباره دریک طبقه ادغام میکند. کارت ها را 1-3 بار مرتب کنید تا احساس کنید بـه اندازه کافی مخلوط شده اند.

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

2- کارت ها را معامله کنید تا هر بازیکن تعداد انبوه 4 کارت را داشته باشد. کارت ها را بر اساس تعداد بازیکنان بـه صورت پشته هاي‌ مساوی در آورید. اگر با 2 نفر بازی می‌کنید ؛ 6 شمع ایجاد کنید. اگر با 3 نفر بازی می‌کنید ؛ هر بازیکن باید 4 انبوه داشته باشد. کارتها را رو بـه پایین نگه دارید تا بازیکنان دیگر نتوانند آن ها را ببینند.بـه شرطی کـه تعداد بازیکنان تعداد یکسانی داشته باشد ؛ میتوانید با افراد بیشتری بازی کنید.

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

3- 4 کارت را بـه صورت رو بـه وسط جدول مرتب کنید. بعد از این‌که هر بازیکن شمع هاي‌ خودرا در مقابل خود دارد ؛ 4 کارت را در وسط میز قرار دهید. کارت ها را دریک ردیف مرتب نگه دارید تا هنگام شروع بازی ؛ گرفتن انها راحت باشد. خاطرجمعی حاصل کنید کـه هر بازیکن جلوی کارت را میبیند.

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

4- برای شروع بازی بگویید “برو” ! اگر می‌خواهید ؛ می‌توانید با شمارش معکوس از 3 و سپس گفتن “برو!” شـما همچنین می‌توانید بـه سادگی “برو!” وقتی می‌خواهید شروع کنید.در جیمز باند ؛ هر بازیکن هم زمان با شروع بازی شروع میکند و برخلاف نوبت گرفتن اسـت.

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

قسمت 2تعویض کارت

1- سعی کنید در هر توده خود 4 نوع داشته باشید تا برنده بازی شوید. برای بازی در جیمز باند ؛ کارتهای دسته خودرا با کارتهای وسط عوض کنید تا 4 نوع بدست آورید. نخستین کسی کـه در هر دست 4 نوع دارد ؛ برنده اسـت ؛ بنابر این در مقابل سایر بازیکنان مسابقه دهید تا ببینید چه کسی می‌تواند سریع ترین کارت خودرا مطابقت دهد.

 

شـما همچنین برای گرفتن کارت در وسط با بازیکنان دیگر رقابت می‌کنید. انها ممکن اسـت کارتهای مشابه شـما را بخواهند ؛ بنابر این سعی کنید هرچه سریع تر بازی کنید!

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

2- 1 مورد را برای جستجوی تطبیق انتخاب کنید. کارتهای مورد علاقه خودرا بگیرید و بـه هر 4 کارت انها نگاه کنید. توجه داشته باشید کـه آیا کارتهای مرکز همان کارتهای موجود در دست شـما هستند یا نه. بـه طور هم زمان بـه 2 دسته کارت نگاه نکنید ؛ زیرا اینکار تقلب محسوب میشود.

 

شاید کارتهای وسط یک شماره 4 ؛ 2 ؛ آس و 10 و کارتهای موجود در دست شـما 5 ؛ 7 ؛ آس و 3 باشد. دراین حالت ؛ Ace را در شمع و مرکز خود یادداشت کنید. از میز

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند

3- 1 کارت در دست خود قرار دهید تا 1 کارت روی میز کار کنید تا مجموعه 4 نفره شـما کار کند. اگر 1 کارت در مرکز همان کارت موجود در دست شـما باشد ؛ کارت دیگری را دراز بکشید و کارت مورد نظر خودرا بردارید پسندیدن. اینکار را هربار کـه روی میز کارتی پیدا کردید کـه با شماره 1 در دست شـما باشد ؛ بـه صورت تکراری انجام دهید. مطمئن باشید کـه هر بار فقط 1 کارت تعویض میکنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر Ace در دست شـما اسـت و Ace روی میز اسـت ؛ کارت دیگری را در دست خود بگذارید و Ace را روی میز در شمع خود قرار دهید. شـما در نهایت میخواهید 4 Aces را در ان شمع داشته باشید.بـه یاد داشته باشید کـه شـما مجاز نیستید بیش از 1 کارت را دریک زمان عوض کنید.

4- اگر نمیتوانید مطابقت پیدا کنید ؛ بـه یکیدیگر از شمع هاي‌ خود بروید. در جستجوی کارتهای منطبق ؛ شمع ها را جمع و پایین بیاورید. اگر کارت تطبیقی ​​وجود ندارد ؛ شمع را رو بـه پایین قرار داده و بـه سمت شمع بعدی بروید. می‌توانید از خط پایین بروید ؛ یا می‌توانید دسته ها را بـه هر ترتیب کـه می‌خواهید انتخاب کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر کارتهای وسط یک شماره 4 ؛ 2 ؛ آس و 10 اسـت و کارتهای موجود در دست شـما یک جک ؛ 3 ؛ 7 و 8 اسـت ؛ شمع را بگذارید و یکیدیگر را امتحان کنید.سعی کنید کـه در چه دسته هایي کارتها وجوددارد را یادداشت کنید. بـه این ترتیب میتوانید سریعاً مطابقت خودرا پیدا کرده و هر مجموعه 4 تایی را تکمیل کنید.

قسمت 3 برنده شدن در بازی

1- کارتهای تعویض را ادامه دهید تا 4 نوع در هر پشته بدست آورید. این بازی ادامه می‌یابد تا جایی کـه 1 بازیکن در همه ی انبوه خود 4 نوع دارد. اگر بـه هیچ یک از کارتهایی کـه در وسط جدول قراردارند نیازی ندارید ؛ ممکن اسـت لازم باشد صبر کنید تا کسی کارتی را بازی کند کـه می‌توانید از ان استفاده کنید.

2 -داد بزنید “جیمز باند! ” وقتی 4 نوع را در هر پشته جمع میکنید. اینکار را بـه محض این‌که متوجه شدید همه ی دسته ها رابا 4 نوع دارید ؛ انجام دهید. نخستین کسی کـه فریاد می‌زند “جیمز باند!” برنده اسـت دراین مرحله ؛ بازی بـه اتمام رسیده اسـت و سایر بازیکنان باید کارت نویسی را متوقف کنند.

3 -کارت هاي‌ خودرا بـه بازیکنان دیگر نشان دهید تا پیروزی خودرا ثابت کنید. همه ی کارتهای خودرا یکجا ورق بزنید تا هر مجموعه 4 نفره نشان داده شود. اگر بدون داشتن کارتهای مناسب “جیمز باند” بگویید ؛ از نظر فنی برنده نیستید و بازی هاي‌ رزومه از سر گرفته می‌شوند.با این روش ثابت میکنید کـه بدون تقلب در بازی منصفانه پیروز شده اید.

 

نکات

اگر تلاش زیادی برای یافتن 1 مجموعه ندارید ؛ کارت را عوض کنید و چیز دیگری را امتحان کنید.اگر می‌توانید ؛ پیگیری کنید کـه بازیکن مقابل بـه دنبال چه کارتهایی اسـت. تا جایی کـه می‌توانید کارت ها را نگه دارید تا سعی کنید مسابقات خودرا قبل از بازیکن دیگر انجام دهید.جیمز باند با نام هاي‌ “Atlantis” و “Chanhassen” نیز شناخته می‌شود.

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی