بازی تابو | چگونه بازی تابو را انجام دهیم و برنده شویم 100 درصد

بازی تابو | چگونه بازی تابو را انجام دهیم و برنده شویم 100 درصد

چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو «Taboo» یک بازی کارتی کلاسیک اسـت کـه توسط Hasbro درسال 1989 منتشر شد. هدف این اسـت کـه هم تیمی هاي‌ شـما کلمه اي را کـه توصیف می‌کنید حدس بزنند ؛ اما لیستی از کلمات وجوددارد کـه نمی‌توانید بگویید.

 

شـما می‌خواهید تیم ها را بـه طور مساوی تقسیم کنید ؛ کارت ها را آماده کنید و یک تایمر داشته باشید. هنگام بازی باید سعی کنید سرنخ هاي‌ خلاقانه اي بدهید ؛ بـه حرف هاي‌ مخالفان گوش دهید تا کلمات تابو را بگویند و گاهی اوقات وقتی کارت شـما را متوقف می‌کند ؛ پاس میدهید.

 

هر کارت درست بدست آورید برای تیم شـما یک امتیاز اسـت و تمام کارتهایی کـه از انها رد میشوید یا کارتهایی کـه روی آن ها کلماتی را گفته اید کـه تابو بودند برای تیم دیگر امتیاز محسوب می‌شوند.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

قسمت 1 شروع بازی

گروه خودرا بـه تیم تقسیم کنید. تمام تلاش خودرا بکنید تا در هر تیم تعداد زوج و فرد داشته باشید. شـما همچنین می‌خواهید تیم ها را حتی از نظر سطح مهارت نیز بسازید. بازیکنان جدید رابا بازیکنان ماهرتر و بازیکنان جوان رابا بازیکنان قدیمی تر مطابقت دهید.

 

شـما ممکن اسـت بچه ها را در مقابل دختران یا روش ساده دیگری برای تقسیم تیم ها انجام دهید. یک تیم می‌تواند همه ی افرادی باشد کـه در تاریخ ژانویه-ژوئن تولد می‌گیرند و تیم دیگر میتوانند کسانی باشند کـه در ژوئیه-دسامبر تولد دارند.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

اگر تعداد عجیب‌وغریب دارید ؛ بهتر اسـت سیستمی تهیه کنید کـه در ان هر دور یک نفر در تیم بزرگ تر بنشیند ؛ یا ان شخص وادار اسـت بـه سرنخ ها وقت اضافی بدهد.

 

وقتی زوج یا اعضای خانواده اي باهم بازی میکنید ؛ بهتر اسـت آن ها را در تیم هاي‌ جداگانه قرار دهید تا هیچ نوع برتری نسبت بـه سایر بازیکنان نداشته باشند.

 

2- کارتها را در نگهدارنده کارت بارگیری کنید. قبل از شروع هر نوبت ؛ میخواهید دارنده کارت را پر از کارت کنید تا پخش کننده سرنخ بتواند سریع تر آن ها را ورق بزند. شـما نمیخواهید وادار شوید از یک شمع بکشید مگر این کـه تمام شود.

این بیشتر یک پیشنهاد اسـت تا یک قانون ؛ زیرا باعث می‌شود بازی روانتر شود اما اجباری نیست. اگر می‌خواهید هر کارت را از روی شمع بکشید ؛ این هم خوب اسـت.

 

شـما فقط درصورت داشتن کارت هاي‌ Taboo و هیچ یک از تجهیزات دیگر می‌توانید بازی را انجام دهید. گیم پلی بازی می‌تواند بـه همین ترتیب پیشرفت کند. حتی می‌توانید کارت هاي‌ خودرا با کلمات حدس و کلمه Taboo کـه خودتان تصمیم میگیرید بنویسید.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

3- هر بار یک کارت بکشید. نمیتوانید بـه کارتهای دیگر عرشه نگاه کنید. فقط می‌توانید هر کارت را هنگام کشیدن بـه ان نگاه کنید تا سرنخی برای ان ارائه دهید. اگر کسی را کـه بـه جلو نگاه میکند گرفتید ؛ باید وی را صدا کنید زیرا اینکار تقلب اسـت.

 

توجه: خاطرجمعی حاصل کنید کـه هر بار کـه قرعه کشی میکنید هیچ کس از تیم شـما نمی‌تواند کارتی را کـه شـما رسم کرده‌اید ببینید. اگر یکی از هم تیمی هاي‌ شـما ان را دید ؛ باید ان را از بازی خارج کنید ؛ اما رقیب امتیاز ان را نمی‌گیرد.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

4- تایمر را شروع کنید. هر بازیکن زمان مشخصی دارد تا هم تیمی هاي‌ خودرا بـه حد ممکن کلمات حدس بزنند. ممکن اسـت خوب باشد در هر نوبت شخصی را تعیین کنید کـه قصد دارد بـه تایمر توجه کند. همچنین میتوانید بـه تایمری کـه هنگام تمام شدن صدا سر و صدا ایجاد می‌کند ؛ تغییر وضعیت دهید.

 

می‌توانید از تایمر در تلفن شخصی استفاده کنید تا هنگام خاموش شدن صدا ایجاد شود. هر دور باید 1-2 دقیقه باشد. برای تغییر بازی میتوانید در مورد محدودیت زمانی طولانی تر یا کوتاهتر تصمیم بگیرید.کارتی کـه با اتمام تایمر بـه ان نگاه می‌کنید برای کسی امتیاز نمی‌گیرد و باید کنار گذاشته شود ؛ نه این کـه بـه بازیکن بعدی منتقل شود.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

 

قسمت 2 بازی هر دور

بـه هم تیمی هاي‌ خود سرنخ هایي را درباره کلمه حدس بزنید. اگر حدس کلمه “کتاب” باشد ؛ می‌توانید سرنخ هایي مانند “چیزی را کـه برای تحصیل در مدرسه استفاده می‌کنید” و “مجموعه بزرگی از کلمات کـه طرح اصلی دارند” ارائه دهید. وقتی هم تیمی هایتان کلمه را حدس بزنند امتیاز کسب می‌کنید. شـما نمی‌توانید از هیچ بخشی از کلمه یا هر یک از کلمات تابوی ذکر شده استفاده کنید.

 

اگر بـه کلمه اي رسیدید کـه ان را نمیدانید ؛ یا هم تیمی هاي‌ شـما در حدس زدن ان مشکل دارند ؛ می‌توانید کارت را کنار بگذارید. با این حال ؛ اگر کارت را رد کنید ؛ این امتیاز بـه تیم دیگر میرسد.

 

اگر حدس کلمه کتاب آشپزی باشد ؛ در هیچ یک از نشانه هاي‌ خود نمیتوانید از “آشپز” یا “کتاب” استفاده کنید.

 

هم تیمی هاي‌ شـما باید کلمه را دقیق حدس بزنند ؛ بنابر این اگر آن ها ان را نزدیک می‌کنند یا بخشی از کلمه را دریافت می‌کنند ؛ باید مدام بـه آن ها سرنخ دهید تا دقیقاً درست شوند.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

2- از کلمات تابو پرهیز کنید. هر کارت شامل واضح ترین واژه هاي‌ مرتبط اسـت و انها را بـه عنوان کلمات تابو تعیین می‌کند ؛ بـه این معنی کـه شـما اجازه گفتن آن ها را ندارید. برای “کتاب” ؛ کلمات تابو ممکن اسـت “صفحات” ؛ “خواندن” ؛ “داستان” ؛ “شومیز” و “متن” باشد. اگر یک کلمه تابو بگویید ؛ یک امتیاز از دست خواهید داد ؛ بنابر این مهم اسـت کـه مراقب باشید.

 

توجه: حتی نمی‌توانید بخشی از کلمه تابو را بگویید. بنابر این اگر کلمه “ماشین” باشد ؛ نمی‌توانید بگویید “خودکار”.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

3- از رقیب بخواهید کلمات تابو را تماشا کرده و گوش کند. در هر دور ؛ یک بازیکن در تیم غیر حدس زدن ناظر اسـت و مطمئن میشود کـه از هیچ یک از کلمات تابو استفاده نمیکنید. بـه نوبت هر بازیکن در هر تیم کسی باشد کـه زنگ اخطار را نگه داشته و استفاده از کلمات تابو را پیگیری کند.

 

وقتی میشنوید کـه سرنخ یکی از کلمات تابو را میگوید ؛ آن ها را صدا می‌کنید. کارت را برای یک دور دور بریزید. کارت هاي‌ رد شده را در همان توده دور انداختن قرار دهید.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

4- در هر دور کارت ها را بـه دو دسته جدا کنید. یک تکه مخصوص کارتهایی اسـت کـه تیم حدس زدن درست دریافت کرده اسـت. شمع دوم مربوط بـه کارتهایی اسـت کـه سرنخ دهنده آن ها را رد کرده و کارتهایی را کـه سازنده سرنخ روی آن ها تصادفاً کلمه حدس یا هر یک از کلمات تابو را گفته اسـت.

 

هنگام قرار دادن کارت ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه همه ی مشخص هستند کـه کدام توده وجوددارد. مهم اسـت کـه برای بـه دست آوردن دقیق امتیاز ؛ توده ها از هم جدا شوند.

بازی تابو _ چگونه بازی تابو را انجام دهیم

بازی تابو

5- دور را بزنید. تیم سرنخ برای همه ی کارتهایی کـه درست حدس زده شده اند یک امتیاز میگیرد. حریفان برای هر کارت در تکه دور انداختن یک امتیاز می‌گیرند. این شمع دور انداختن شامل کارتهای رد شده و هر گونه کارتهایی اسـت کـه سرنخ دهنده در ان غوطه ور اسـت.

 

شـما میتوانید تصمیم بگیرید کـه هر کدام را کـه ترجیح می‌دهید با یک امتیاز خاص یا تعداد معینی از دورها بازی کنید.خاطرجمعی حاصل کنید کـه کارتی کـه تایمر ان تمام شده را برای کسی گل نزنید. تا پایان بازی از عرشه خارج می‌شود.

 

تمام کارتهای استفاده شده در ان دور را برداشته و کنار بگذارید. تا زمان استفاده از کل عرشه ؛ انها را دوباره استفاده نکنید. در ان مرحله ؛ اگر هنوز بازی می‌کنید ؛ می‌توانید عرشه را مرتب کنید و دوباره از کارت ها استفاده کنید.

قسمت 3
به دست آوردن لبه مخالفان خود

1- سرنخ را سریع اما بادقت ارائه دهید. بخشی از انچه تابو را لذت بخش می‌کند کیفیت شیدایی ارائه سرنخ اسـت ؛ پس از گفتن هرچه سریع تر اطلاعات نترسید. یک نکته در احتیاط این اسـت کـه هنوز از گفتن کلمات تابو خودداری کنید.

 

قبل از شروع بـه دادن سرنخ ؛ کلمه حدس و کلمات تابو را بخوانید. شـما می‌خواهید بـه یاد بیاورید چه کلماتی را نمی‌توانید بگویید.اگر تا حدی متوجه سرنخ هاي‌ خود شدید کـه در ابتدا گفته اید چیزی غلط اسـت ودر واقع هم تیمی هاي‌ شـما را گیج کرده اسـت ؛ میتوانید بـه آن ها بگویید کـه این سرنخ را نادیده بگیرند.

بازی تابو

2- از مترادف و متضاد استفاده کنید. اگر میتوانید مردم را بـه فکر واژه هایي شبیه کلمه اي کـه توصیف میکنید ؛ برسانید ؛ میتوانید انها را در مسیر درست قرار دهید. بـه یاد داشته باشید ؛ شـما نمی‌توانید بگویید “بـه نظر می‌رسد مانند” یا “با قافیه همراه اسـت” ؛ بنابر این سعی نکنید از این موارد در سرنخ هاي‌ خود استفاده کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر حدس کلمه پوستر باشد ؛ ممکن اسـت بتوانید ان را بـه عنوان یک دیوار آویز یا یک تصویر توصیف کنید.
اگر حدس کلمه خشمگین بود ؛ میتوانید بگویید: “خوشحال کننده یا خوشحال نیست”.

بازی تابو

3- چندین معنی را کـه یک کلمه میتواند داشته باشد ؛ توصیف کنید. تعداد زیادی از کلمات شـما میتوانید بیش از یک معنی داشته باشید ؛ و مهم نیست کـه شـما کدام معنی را توصیف میکنید. بنابر این استفاده از معانی مختلف کلمات بـه مردم کمک میکند تا در مورد آنچه این معانی مشترک دارند ارتباط برقرار کنند.

 

اگر کلمه اي مانند بانک دارید ؛ میتوانید با توصیف مکانی کـه پول خودرا واریز میکنید یا حاشیه رودخانه ؛ مردم را بـه آنجا برسانید.اگر این کلمه مرغ اسـت ؛ میتوانید ان را بـه عنوان یک حیوان در مزرعه و همچنین انچه شخصی کـه ترس میکند بنامید. می‌توانید توصیف کنید کـه دو ماشین در حال مسابقه دادن بـه سمت یک دیگر هستند تا این کـه یکی از انها از مسیر دور شود.

بازی تابو

4- کلماتی را کـه خیلی طولانی می‌شوند منتقل کنید. بعضی اوقات کلمه اي دریافت خواهید کرد کـه تیم شـما روی ان گیر می اندازد. اگر چه برای پاس دادن یک امتیاز از دست می‌دهید ؛ اگر بـه کلمات دیگری بروید کـه آسان تر هستند ؛ دراین صورت میتوانید امتیاز بیشتری برای تیم خود کسب کنید. از دست دادن یک امتیاز اگر میتوانید ارزش کسب سه امتیاز را داشته باشید.

 

کاملاً معمول اسـت کـه کسی دریک دور 1 دقیقه اي 6 امتیاز کسب کند ؛ بنابر این بیش از 15 ثانیه بیشتر برای یک کلمه اختصاص ندهید. احتمالاً امتیازی کـه کسب خواهید کرد ارزش ان را نخواهد داشت.

 

شـما هنوز هم میخواهید اینکار رابا صلاحدید انجام دهید زیرا اگر تعداد زیادی از انها را تحویل دهید ؛ در پایان امتیازات کمتری نسبت بـه رقیب خود کسب خواهید کرد. فقط درصورتی کـه کاملاً ضروری اسـت بـه تیم خود کمک کنید تا از صعود خارج شود ؛ عبور کنید.

 

برچسب‌ها:
6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند !
6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند ! 6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند 6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما ...
10 دزدی وحشیانه کازینو (معرفی بهترین کازینو آنلاین ایرانی معتبر)
10 دزدی وحشیانه کازینو (معرفی بهترین کازینو آنلاین ایرانی معتبر) 10 دزدی وحشیانه کازینو وقتی از ویلی ساتون، سارق بدنام بانک، پرسیده شد کـه چرا بانک‌ها را دزدی میکند، او بـه ...
بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale
بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale   بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale یکی از مشهور ...
6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید
6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید 6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید   6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های ...
آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟
آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟ آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟   شمارش موفقیت آمیز کارت بـه صورت مخفیانه انجام میشود. شـما ...
راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله
راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله تنها چیزی کـه برای شروع برنده شدن بـه عنوان یک قمارباز ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی