استراژدی بازی کنو و قوانین کامل و ترفند برنده شدن در بازی Keno

استراژدی بازی کنو و قوانین کامل و ترفند برنده شدن در بازی Keno

استراژدی بازی کنو و قوانین کامل بازی Keno

استراژدی بازی کنو یک بازی کازینو با خاستگاه چینی اسـت کـه در ان شـما اعدادی را برای شرط بندی انتخاب میکنید و اگر این اعداد بـه طور تصادفی بـه عنوان بازدید انتخاب شوند ؛ بـه آن ها پول پرداخت میشود. Keno بیشتر یک بازی شانس اسـت و پرداخت ها بسیار کم اسـت ؛ اما شـما می‌توانید چند استراتژی استفاده کنید کـه بـه شـما کمک میکند تا بیشتر اوقات برنده شوید.

 

مهم اسـت کـه قوانین بازی را بیاموزید ؛ قوانین خانه را در سالن keno یا بازی آنلاین کـه بـه ان ملحق میشوید ؛ بررسی کنید و خوب اسـت کـه ابتدا شرط بندی کوچک کنید. شـما میتوانید با تعیین بودجه ؛ جستجوی سالن هایي با پرداخت بهتر ؛ شرط بندی روی تعداد کمتر و جستجوی جکپات پیشگام برای بازی ؛ برنده هاي‌ بالفعل خودرا افزایش دهید.

استراژدی بازی کنو و قوانین کامل بازی Keno

قسمت 1 مسواک زدن روی قوانین

1- قبل از شروع بازی قوانین را یاد بگیرید. همانند بیشتر قمار ؛ همیشه دانستن چگونگی انجام بازی بسیار مهم اسـت. قوانین و تغییرات اساسی را بخوانید. سپس قبل از شروع شرط بندی ؛ مکانی را برای بازی رایگان پیدا کنید تا بازی را از ان خود کنید. از کمی آمادگی و بازی تمرینی بهره مند خواهید شد.

 

Keno بر اساس درصد پرداخت میکند ؛ بنابر این هدف نهایی این اسـت کـه تمام اعدادی را کـه انتخاب کرده‌اید بدست آورید ؛ اگر چه این یک نتیجه بعید اسـت.

 

Keno یک بازی سریع اسـت و بـه طور معمول بازی هاي‌ جدید هر چند دقیقه یک‌بار شروع می‌شوند. بخشی از برنده ماندن در بازی برای چندین دور و تسلیم نشدن اسـت اگر در همان ابتدا برنده نشوید.

استراژدی بازی کنو و قوانین کامل بازی Keno

استراژدی بازی کنو

2- اعداد را انتخاب کنید و یک شرط بندی کنید. این بازی از اعداد 1-80 استفاده می‌کند. شـما حداکثر 20 شماره را انتخاب میکنید و انها را روی کارت خود علامت گذاری می‌کنید. در تعداد زیادی از بازی ها حداقل چهار شماره را باید انتخاب کنید. بعضی از بازی ها همچنین ممکن اسـت حداقل شرط بندی خاصی داشته باشند کـه باید انجام دهید.

 

در دستگاه ویدئو ؛ این شماره ها را انتخاب می‌کنید و قفل میشوند. برای بازی هاي‌ زنده ؛ ممکن اسـت لازم باشد کارت را بـه نویسنده Keno ارسال کنید تا کارت بـه طور رسمی در حال پخش باشد.

 

شخصی وجوددارد کـه بـه طور تصادفی اعداد “نقطه اي” را انتخاب می‌کند ؛ همان هایي هستند کـه در هر دور از بازی پرداخت می‌کنند. این‌ها طبق معمولً توپهایی هستند کـه روی انها اعداد وجوددارد و احتمالاً از قفس تاب آور کشیده شده اند.استراژدی بازی کنو و قوانین کامل بازی Keno

استراژدی بازی کنو

3- شماره هاي‌ خودرا بررسی کنید و پرداخت خودرا بردارید. Keno دریک جدول درصدی هزینه پرداخت میکند ؛ بنابر این هرچه تعداد بیشتری از انچه انتخاب کردید دریافت کنید ؛ بیشتر برنده خواهید شد. در ویدیو Keno ؛ پرداخت شـما بـه طور خودکار ثبت میشود ودر بازی هاي‌ زنده باید کارت خودرا بـه سرپرست بازی نشان دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ شـما ممکن اسـت پنج شماره را دریک بازی انتخاب کنید. در بیشتر موارد ؛ برای برنده شدن پول ؛ باید سه شماره از انها را بزنید. دراین صورت برای چهار از پنج بازدید پول بیشتری دریافت خواهید کرد و برای پنج از پنج بازدید یک پرداخت بزرگ خواهید داشت.

 

برنده ها از دور بـه دور تقریبا ناچیز اسـت ؛ یا وجود ندارد ؛ اما در ازای یک سرمایه گذاری اندک ؛ می‌توانید سود بالایی دریافت کنید.

استراژدی بازی کنو و قوانین کامل بازی Keno

قسمت 2 پیدا کردن یک بازی

1- اطلاعات مربوط بـه بازی را کـه وارد می‌کنید گرد آوری کنید. سالن ها و بازی هاي‌ Keno می‌توانند تا حدی متفاوت باشند ؛ بنابر این مهم اسـت کـه از مشخصات بازی کـه قرار اسـت بازی کنید مطلع شوید. شـما باید محدودیت هایي را در تعداد تعداد بازی ؛ حداقل شرط بندی ؛ احتمالی بازپرداخت ها و شانس تطبیق اعداد پیدا کنید.

 

مطلع بودن هنگام بازی Keno بسیار مهم اسـت ؛ بنابر این هنگام ورود بـه سالن استراحت یا سایت بازی بـه دنبال قوانین ارسال شده باشید. اگر نمی‌بینید کـه قوانینی دریک سالن ارسال شده اسـت ؛ ارزش این را دارد کـه وقت خودرا پیدا کنید و یک کارمند را پیدا کنید و از انها در مورد قوانین خاص ان سالن سوال کنید.

 

حتی ممکن اسـت از برخی بازیکنان دیگر بپرسید کـه آیا بازی نتیجه خوبی داشته اسـت یا تعداد مشخصی وجوددارد کـه مرتباً مورد اصابت قرار میگیرند.

استراژدی بازی کنو و قوانین کامل بازی Keno

استراژدی بازی کنو

2- بـه دنبال سالنهای کنو با بازدهی بیشتر باشید. سالنهای Keno از بازه پرداخت نسبتاً استانداردی از یكی بـه اتاق دیگر برخوردار هستند ؛ اما بازهم تغییراتی وجود خواهد داشت. اگر در نزدیکی گزینه هاي‌ سالن Keno متعددی دارید ؛ ارزش این را دارد کـه برای یافتن بازدهی بهتر بـه گزینه هاي‌ مختلف مراجعه کنید. اگر مدتی در سالن استراحت هستید و بـه نظر نمیرسد هزینه ان پرداخت شود ؛ سالن دیگری را امتحان کنید.

 

میتوانید از هر سالن Keno بازدید کنید و از یک کارمند بپرسید کـه میزان پرداخت چگونه اسـت ؛ یا میتوانید از عده اي از بازیکنان سوال کنید و اگر کسی را کـه اغلب در آنجا اسـت پیدا کردید ؛ می‌توانید بپرسید کـه پرداخت معمول چیست.

 

ممکن اسـت تنوع زیادی پیدا نکنید ؛ اما اگر یک مکان با بازدهی مداوم بیشتر پیدا کنید ؛ ارزش این را دارد کـه یک مورد را در عده اي از گزینه هاي‌ دیگر تکرار کنید.

 

اگر در لاس وگاس در حال بازی Keno هستید ؛ ممکن اسـت در سالن هایي کـه خارج از نوار اصلی هستند ؛ پرداخت بهتری داشته باشید.

استراژدی بازی کنو

3- یک بازی keno jackpot progressive پیدا کنید. کنو بدون توجه بـه هر چیزی احتمال بسیار بدی دارد ؛ اما اگر بتوانید در زمان مناسب در نقطه مناسب قرار بگیرید ؛ برنده تمام پولها میتواند یک شرط بندی عالی باشد. گلدان با گذشت زمان جمع میشود بنابر این شـما این فرصت را دارید کـه مبلغی بسیار بیشتر از مبلغی را کـه دریک بازی معمولی کنو بـه دست می آورید برنده شوید.

 

توجه داشته باشید کـه چه شرط هایي برای جکپات واجد شرایط هستند ؛ برای همه ی بردهای غیر جکپات بـه جدول پرداخت توجه کنید و از اندازه فعلی و حداکثر جکپات مطلع شوید.

 

درصورت امکان ؛ از میزان آخرین پرداخت جکپات مطلع شوید تا درک کنید کـه جک پات قبل از برنده شدن چقدر بزرگ اسـت.

قسمت3 بازی عاقلانه

1- در ابتدا شرط بندی کنید. حتی اگر keno یک بازی سریع اسـت ؛ پیروزی می‌تواند کند باشد و صبر دارد. شـما نمی‌خواهید دریک سالن بنشینید و همه ی پول خودرا در دو یا سه دور بکشید. بیشتر سالن ها بـه شـما امکان می‌دهند تا 1 دلار شرط بندی کنید ؛ بنابر این در ابتدا باید اینکار را انجام دهید. وارد شیار بازی شوید ؛ ببینید آیا سالن خوب پرداخت میشود یا خیر و سپس شرط بندی هاي‌ خودرا افزایش دهید.

 

Keno بـه طور کلی بازی اي نیست کـه در ان مبالغ زیادی برنده شوید ؛ اما اگر شرط بندی هوشمندانه داشته باشید ممکن اسـت در چند دور کـه در مجموع برنده هاي‌ شماست ؛ مقادیر کمی را بدست آورید. ممکن اسـت خوش شانس باشید و یک‌باره تعداد زیادی برنده شوید ؛ البته نه محتمل.

استراژدی بازی کنو

2-بودجه بازی را تعیین کنید. اگر غالباً بازی می‌کنید ؛ این باید شامل بودجه کلی برای یک ماه ؛ برای هرروز بازی شـما و شرط بندی در هر دور باشد. اگر فقط برای یک جلسه بازی میکنید ؛ بودجه ان روز هنوز یک ایده هوشمندانه اسـت. شـما نمیخواهید با پول بیشتری نسبت بـه انچه در واقع دارید بازی کنید. و شـما نمیخواهید بیش از انچه شروع کردید ضرر کنید.

 

کنو قمار اسـت و قمار طبق معمولً از نظر شانس پیشنهادی ضرر اسـت. عده اي از مردم برنده می‌شوند ؛ اما تعداد زیادی از مردم در ابتدا میبازند. درمورد چقدر پول توانایی بازی کردن را دارید باهوش باشید.

 

این برای هر زمانی کـه برای بازی مینشینید مهم اسـت. شـما نمی‌خواهید در نخستین دوره هاي‌ زوجین تمام پول خودرا شرط بندی کنید ؛ بنابر این بهتر اسـت کـه دریک دوره طولانی تر محافظه کارانه بازی کنید.

استراژدی بازی کنو

3- در هر دور تعداد کمتری بازی کنید. این یک پیشنهاد پیچیده اسـت و همه ی بازیکنان کنو دراین مورد اتفاق نظر ندارند ؛ اما اگر تعداد کمتری بازی کنید ؛ اگر در حقیقت برنده شوید ؛ درصد بالاتری از پول را بدست خواهید آورد. اگر چهار شماره بازی کنید و سه برنده شوید ؛ بهتر از بردن هشت شماره از ده اسـت.

 

بعضی از بازی هاي‌ Keno شـما را ملزم بـه انتخاب مقدار مشخصی از اعداد میکند ؛ بـه همین دلیل دانستن قوانین خانه مهم اسـت. بـه طور کلی ؛ انتخاب اعداد کمتر خوب اسـت.

 

این اساساً یک عمل متعادل سازی اسـت ؛ زیرا اگر فقط یک شماره را انتخاب کنید احتمالاً هرگز برنده نخواهید شد ؛ اما اگر 15 شماره را انتخاب کنید بدست آوردن یک پرداخت بزرگ کار دشواری اسـت.

 

برچسب‌ها:
6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند !
6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند ! 6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند 6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما ...
10 دزدی وحشیانه کازینو (معرفی بهترین کازینو آنلاین ایرانی معتبر)
10 دزدی وحشیانه کازینو (معرفی بهترین کازینو آنلاین ایرانی معتبر) 10 دزدی وحشیانه کازینو وقتی از ویلی ساتون، سارق بدنام بانک، پرسیده شد کـه چرا بانک‌ها را دزدی میکند، او بـه ...
بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale
بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale   بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale یکی از مشهور ...
6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید
6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید 6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید   6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های ...
آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟
آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟ آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟   شمارش موفقیت آمیز کارت بـه صورت مخفیانه انجام میشود. شـما ...
راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله
راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله تنها چیزی کـه برای شروع برنده شدن بـه عنوان یک قمارباز ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی