آداب بازی پوکر | 10 رفتار مهم و آزار دهنده در میز پوکر

آداب بازی پوکر | 10 رفتار مهم و آزار دهنده در میز پوکر

 10 رفتار مهم و آزار دهنده در میز پوکر

آداب بازی پوکر ،دیگر صحبت نکن کسل کننده و تحریک کننده اسـت. بینی خودرا پاک نکنید و سپس کارتها را لمس کنید.این لیستی اسـت کـه باید تهیه می شد. 10 رفتار اذيت دهنده در میز پوکر. همانند همه ی امور زندگی ؛ مشکلات بیشتر اوقات ناشی از برخورد با افراد دیگر اسـت.

 

و این در مورد قمار جدول و پوکر نیز صدق میکند . آداب بازی پوکر یک از مهم ترین عوامل موفقیت اسـت. “افراد دیگر” می‌توانند تجربه را ایجاد کنند یا ان را بشکنند. و با این حال ما هنوز هم بـه کسی احتیاج داریم کـه در برابر او بازی کند و حتی از ان پول کسب کند.

 

مقدمه: 10 رفتار آزار دهنده در میز پوکر

این ها تنها عده اي از رفتارها و کنشهای غیر قابل جابجایی اسـت کـه توسط اخبار پوکر آنلاین در ایالات متحده یافت شده اسـت ؛ کـه میتواند یک مرد بزرگ تر را بـه سمت نوشیدن سوق دهد یا حتی بدتر ؛ وی را وادار بـه ترک بازی می‌کند. نگاهی بیاندازید … و لطفاً ان پسر نباشید.

 

1. نورد آهسته

بچه ها بیا ؛ وقتی دستی صدا زد ؛ خودت را حرکت بده! شـما قرار اسـت کارت هاي‌ خودرا فاش کنید. چرا دراین مورد ملکه درام باشید. ما واقعاً وقت و حوصله نداریم کـه منتظر “فاش شدن” شـما بمانیم. فقط دست خودرا نشان دهید.

 

برای شـما مهم نیست کـه شـما برنده شوید یا باختید. خوب ؛ اگر شـما برنده شده اید و سن خودرا نشان می‌دهید تا دست خودرا نشان دهید زیرا میخواهید صورت ما را در ان بمالید ؛ بله ؛ شـما برای همه ی اذيت دهنده هستید.

 

2. خیلی زیاد وقت برای بازیگری صرف کنید

درست مانند عدد یک دراین فهرست ؛ فقط حرکت خودرا ادامه دهید. یا از خانه با Juicy Stakes بازی کنید . ما برای تماشای مناظر این جا نیامده ایم. اگر از زمان اقدام مطمئن نیستید ؛ لطفاً فقط سوال کنید. همه ی ما انسانهای خوب و نزدیک هستیم. ما شـما را گاز نمی‌گیریم! همچنین ؛ لطفا بـه بازی حاضر توجه کنید.

 

دیگر بـه پیشخدمت کوکتل نگاه نکنید. ما نمیخواهیم دائماً نوبت شـما را یادآوری کنیم. خیلی زود پیر میشود. عمل خودرا انجام دهید این یک بازی اجتماعی اسـت و سایر افراد درگیر ان هستند. در این جا یک نکته وجوددارد: شرط بندی ؛ بالا بردن ؛ چک کردن یا برابر کردن. راحت.

آداب بازی پوکر _ 10 رفتار مهم و آزار دهنده در میز پوکر

آداب بازی پوکر

3. گفتن داستانهای بد بیت

بله ؛ بله ؛ اگر این‌ها را حداقل یک‌بار شنیده ایم ؛ پس میتوانید کاملاً مطمئن باشید کـه همه ی ما هزار بار آن ها را شنیده ایم. بنابر این شـما بیش از حد کشیده شده بودید. عده اي از افراد دست و پا چلفت ؛ نوشیدنی خودرا درست زمانی کـه شـما کارت هاي‌ خودرا دراز می‌کردید ؛ ریخت. یا وقتی میخواستید برنده شوید برق قطع شد «مقدار زیادی را این جا وارد کنید». در این جا چیزی اسـت. کاری نداریم نه ؛ کمترین هم نیست. فهمیدم! پس سکوت کن و بازی کن!

 

4- رفتارهای آزار دهنده در میز پوکر: بهداشت نامناسب

فقط فکر کردن در مورد عده اي از مشتریان غیر بهداشتی کـه دیده ایم ؛ باعث می‌شود کمی بـه دهان خود پرتاب شویم. برای شروع ؛ اگر بـه دست خود عطسه می‌کنید ؛ بـه کار کارتها ادامه ندهید. ان نفرت انگیز اسـت. همچنین ؛ حداقل یک‌بار در هفته دوش گرفتن قبل از بیرون آمدن ؛ میتواند خاطرجمعی حاصل کند کـه خودتان در حباب بوی خود بازی نمیکنید.

 

همان مسواک زدن و انجام کاری در مورد ناخن هاي‌ انگشتان دست. اگر بیمار هستید ؛ لطفا فقط در خانه بمانید. ما نمیخواهیم هنگام بازی ؛ یک منبع خاتمه ناپذیر از خرناس را بـه دستمال پوستی کثیف شـما منفجر و ببینیم. و از خوردن غذا هاي نامرتب سر میز دست بردارید.

 

5. زیاد حرف زدن

هنگام بازی چت کنید ما در حال تلاش برای تمرکز هستیم و گاب زدن بی وقفه شـما هم کسل کننده اسـت و هم کاملاً تحریک کننده اسـت. بیشتر خصوصاً اگر با خودتان صحبت می‌کنید. خوب ؛ ما در بیمارستان بازی نمی‌کنیم و آزادانه صحبت میکنیم. اما بـه یاد داشته باشید کـه ما این جا هستیم تا پوکر بازی کنیم.

 

اوه ؛ و هر زمان کـه با شـما برخورد میشود جلوی این سوت زدن یا سوت زدن پایین را بگیرید. برای ما مهم نیست کـه دست شـما چقدر خوب / بد اسـت. بنابر این از قبل خودرا پشت سر بگذارید. یا فقط بـه خانه بروید و با یکی از این سایت هاي‌ پوک آنلاین از ایالات متحده بازی کنید .

 

6. مالش در یک برد

ما ان را دریافت کردیم ؛ آسهای شـما پادشاهان من را شکست دادند. اما فقط در مورد ان خفه شو فقط چیزی نگو اصلاً هر چیزی فقط گلدان را چنگک بزنید ودر مورد ان ساکت باشید.

 

7. بازیکنان مست

ما طرفدار بازی مستی نیستیم. این نسبت بـه خودتان منصفانه نیست و یک برتری عظیم بـه مخالفان شـما می بخشد. اگر مست هستید ؛ یا حتی نازنین هستید ؛ فقط کافی اسـت از اتاق بازی دور شوید. ما میدانیم کـه بازی در حالت مستی میتواند شانس پیروزی را افزایش دهد ؛ اما این برای ما یک پیروزی کاذب اسـت ودر اعماق وجود خود غیراخلاقی اسـت.

 

اگر کسی واقعاً مست اسـت ؛ لطفاً بـه مدیریت هشدار دهید و آن ها را کاملاً از محل کار اسکورت کنید. ما این موضع را اتخاذ می‌کنیم کـه اگر تأسیساتی بـه افراد مست اجازه بازی می‌دهد ؛ پس تجارت خودرا بـه آنجا نمیرسانیم.

 

8. قرار دادن کارتها

این میتواند یک شمشیر دو لبه باشد. بنابر این بازیکن بعدی خیلی خوب کارتهای خودرا پوشش نمی‌دهد. شـما فقط انسان هستید بنابر این نگاهی اجمالی می‌اندزید. ما این را بازی عادلانه میدانیم «اگر چه شـما واقعاً باید کار شریف را انجام دهید و بـه خطای او اشاره کنید».

 

از طرف دیگر ؛ هیچ چیز بـه اندازه دو بازیکن کـه عمدا کارت هاي‌ خودرا بـه یک دیگر نشان می‌دهند ؛ شـما را عصبانی نمی‌کند. در پایان ؛ همه ی باید فقط کار درست را انجام دهند و دست خودرا بـه خوبی بپوشانند. یا در خانه با Juicy Stakes در برابر صفحه رایانه خود بازی کنید .

آداب بازی پوکر _ 10 رفتار مهم و آزار دهنده در میز پوکر

آداب بازی پوکر

9. رفتارهای آزار دهنده در میز پوکر: غر زدن

آره پس گم کردی هیچ بزرگی نیست فردا یه روز دیگس. اما در مورد این کـه چطور ممکن اسـت اتفاق متفاوتی رخ دهد ؛ ادامه دهید. اگر فقط «بهانه لنگ را این جا وارد کنید». این مالش اسـت: ما اهمیتی نمیدهیم. لطفاً فقط خاموش شوید ؛ روز تمام شده را بپذیرید و بروید.

 

10. درس دادن «معروف به “ضربه زدن روی لیوان”»

لطفا در میز پوکر بـه دیگران مشاوره ندهید. بازیکنان فصلی بـه ان نیازی ندارند و نمیخواهند. تازه کارها پس از احساس خجالت میز را ترک میکنند. ببین ؛ شاید منظورت خوب باشد. اما بازیکنان خوب می‌دانند کـه پیروزی از کجا حاصل می‌شود. و نیازی بـه دادن یک درس رایگان پوکر بـه بازیکن کمتر نیست.

 

شـما با اینکار بـه من لطفی نمیکنید. اگر بازیکنی مرتباً مرتکب همان اشتباه میشود ؛ لازم نیست ان را بـه او تذکر دهید. بگذارید هر بازیکن بازی خودش را رقم بزند. اگر کسی بازنده باشد ؛ این بدان معنی اسـت کـه دیگران برنده هستند. پس مهمانی را خراب نکنید.

 

نتیجه گیری:آداب بازی پوکر

هنگام بازی پوکر ؛ برنده هاي‌ شـما از یک تفاوت ساده بین سطح مهارت شـما و مخالفان حاصل می‌شود. بنابر این ؛ همه ی فقط استراحت می‌کنند. اگر برنده هستید ؛ آخرین کاری کـه میخواهید انجام دهید این اسـت کـه رقیب خودرا از جدول خود دور کنید. بـه همین منظور ؛ همه ی سرما ؛ مودب و آرام هستند. مانند باند . یا دقیقاً مثل زندگی.

 

برچسب‌ها:
آیا پوکر یک بازی کازینو در نظر گرفته شده یا فقط یک فرمول قماربازی است؟
آیا پوکر یک بازی کازینو در نظر گرفته شده یا فقط یک فرمول قماربازی است؟ آیا پوکر یک بازی کازینو در نظر گرفته شده یا فقط یک فرمول قماربازی است؟ برای چندین دهه، پوکر یکی از ...
50 ترفند پوکر – آیا این اقدام برای انواع مختلف هنوز داغ است؟
50 ترفند پوکر – آیا این اقدام برای انواع مختلف هنوز داغ است؟ 50 ترفند پوکر - آیا این اقدام برای انواع مختلف هنوز داغ است؟ پوکر یکی از سرگرم کننده ترین و هیجان ...
کدام بازیهای پوکر ویدئویی بهترین بازی ها را دارند؟
کدام بازیهای پوکر ویدئویی بهترین بازی ها را دارند؟ کدام بازیهای پوکر ویدئویی بهترین بازی ها را دارند؟ ده ها شکل مختلف پوکر وجوددارد. عده اي از انها بـه خاطر ...
تاریخچه پوکر ویدیویی و بهترین سایت شرط بندی پوکر
تاریخچه پوکر ویدیویی و بهترین سایت شرط بندی پوکر تاریخچه پوکر ویدیویی شاید تعداد زیادی از طرفداران قمار از شنیدن این موضوع کـه تاریخچه پوکر ویدیویی دومین بازی پرطرفدار کازینو ...
چرا ابزارهای پوکر برای بازی آنلاین بد هستند؟
چرا ابزارهای پوکر برای بازی آنلاین بد هستند؟ چرا ابزارهای پوکر برای بازی آنلاین بد هستند؟ تا حدود ده سال پیش ؛ اکثر بازیکنان از هیچ ابزار نرم افزاری ...
مسابقات تگزاس هولدم که می توانید در لاس وگاس برنده شوید
مسابقات تگزاس هولدم که می توانید در لاس وگاس برنده شوید مسابقات تگزاس هولدم که می توانید در لاس وگاس برنده شوید مسابقات جهانی مسابقات تگزاس هولدم پوکر بـه زودی بـه مرز ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی