بازی انفجار و فرم شرط بندی فوتبال و بازی های کازینویی

شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی شارژ بازی انفجار چگونه است؟ شارژ بازی انفجار با درگاه بانکی 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار 0 تا 100 ربات بازی انفجار به همراه هک بازی انفجار نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه نحوه بازی Live Spin a Win معرفی سایت و جوایزه ویژه الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار + نکات مهم برای برنده شدن 40 میلیون در بازی انفجار سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی 188Bet بررسی سایت شرط بندی فوتبال 188Bet سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت سایت شرط بندی هتریک بت (hattrick) بازی انفجار در سایت هتریک بت بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن بازی موشک DraftKings Rocket بازی انفجار و استراتژی برنده شدن آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش بازی زپلین انفجار به همراه معرفی سایت Bet Solution آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ آموزش کامل و جامع بازی انفجار | چطور در انفجار پیروز شویم؟ شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار شرط بندی بازی انفجار چگونه کار می کند؟ شارژ رایگان بازی انفجار بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash بهترین استراتژی های پیروزی در شرط بندی بازی انفجار Crash اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار + مزیت های دانلود اپلیکیشن بازی انفجار بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است بیمه بازی انفجار چیست ؟ کدامیک از سایت ها دارای بیمه شرط بندی است آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار آیا قابلیت جبران باخت های بازی انفجار وجود دارد ؟ استراتژی برد بازی نفجار شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی شیوه ی پول درآوردن از بازی انفجار با مدیریت سرمایه در شرط بندی بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash بازی کراش یک راهنمای کامل برای بازی مهیج بازی انفجار Crash شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ شرط بندی میلیاردی بازی انفجار در سایت های معتبر ایرانی امکان پذیر است؟ بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن بازی انفجار + صفر تا صد بازی انفجار و آموزش بازی انفجار برای برنده شدن ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار ترفند بازی انفجار الگوریتم روی حیله و تزویر بازی های انفجار

نحوه بازی فاز 10 | تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 و روش های برد

نحوه بازی فاز 10 | تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 و روش های برد

تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10

نحوه بازی فاز 10 یک بازی کارتی توسط سازندگان UNO اسـت و شبیه بـه بازی رایج کارتی رامی اسـت ؛ اما بازیکنان بـه جای کسب امتیاز ؛ باید گل ها یا “مراحل” را برای پیروزی در بازی کامل کنند. برنده نخستین بازیکنی اسـت کـه هر 10 مرحله را تکمیل میکند.

 

10 مرحله بازی

یک مرحله دارای یک یا چند هدف اسـت کـه شامل گرد آوری تعداد مشخصی کارت دریک مجموعه ؛ یک اجرا یا یک رنگ اسـت. هنگامی کـه یک بازیکن بـه مرحله اي دریک دست میرسد ؛ می‌تواند مرحله بعدی را در دست بعدی خود هدف قرار دهد. بازیکنان فقط می‌توانند بـه یک مرحله در هر دست برسند.

 

یک مجموعه دو یا چند کارت با یک شماره اسـت ؛ حتی اگر کارت ها دارای رنگ یکسان باشند.یک اجرا مجموعه اي از کارت هاي‌ شماره گذاری شده اسـت کـه بـه ترتیب مانند 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 یا 7 ؛ 8 ؛ 9 هستند.

 

یک رنگ دو یا چند کارت دریک گروه رنگی اسـت ؛ مانند همه ی کارت هاي‌ زرد یا همه ی کارت هاي‌ قرمز. یک شماره خاص را میتوان چندین بار پخش کرد تا زمانی کـه دریک رنگ باشد ؛ بنابر این دو شماره هفت زرد بـه عنوان دو کارت زرد حساب میشود.

نحوه بازی فاز 10 _ تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10

نحوه بازی فاز 10

مراحل بازی باید بـه ترتیب تکمیل شود. اگر بازیکنی بـه مرحله اي دریک دست نرسید ؛ باید ان مرحله را در دست بعدی تکرار کند. 10 مرحله عبارتند از:

2 ست 3 تایی

1 مجموعه 3 و 1 اجرا 4 تایی

1 ست 4 تایی و 1 تایی 4 تایی

1 اجرا از 7

1 اجرا از 8

1 اجرا از 9

2 ست 4 تایی

7 کارت با همان رنگ

1 ست 5 تایی و 1 ست 2 تایی

1 ست 5 تایی و 1 ست 3 تایی

 

نحوه تنظیم بازی فاز 10

نخستین وظیفه این اسـت کـه تصمیم بگیرید چه کسی بـه عنوان فروشنده شروع می‌کند. هیچ قاعده رسمی برای تعیین فروشنده وجود ندارد ؛ اما قوانین رایج خانه شامل کشیدن کارت ها با تبدیل شدن بازیکن با کارت بالا یا اجازه دادن بـه جوان‌ترین بازیکن روی میز نخستین “نوبت” اسـت ؛ کـه بـه این معنی اسـت کـه بازیکن سمت راست خود خواهد بود فروشنده.

 

فروشنده 10 کارت رو بـه رو بـه هر بازیکن می‌دهد. بعد از این کـه همه ی بازیکنان 10 کارت دارند ؛ فروشنده یک کارت رو بـه رو می اندازد. این کارت برای نخستین بار در شمع “دور انداختن” تبدیل می‌شود. بقیه کارت ها رو بـه پایین درکنار شمع دور ریخته قرار می‌گیرند. این کارت ها شمع “قرعه کشی” هستند.

 

نحوه بازی فاز 10

بازی با بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد شروع می‌شود ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد تا بازیکن آخرین کارت خودرا کنار بگذارد.یک بازیکن میتواند یکی را انتخاب کند «1» کارت بالا را بر روی شمع دور انداخته قرار دهد یا «2» کارت را از شمع قرعه کشی بگیرد.

 

بازیکنی کـه تمام کارت هاي‌ مورد نیاز برای تکمیل کل مرحله را گرد آوری کرده اسـت ؛ میتواند مرحله را بـه نوبت خود بگذارد. کل مرحله باید بـه طور هم زمان بازی شود ؛ بنابر این اگر بازیکن در مرحله 1 اسـت ؛ باید 2 ست 3 کارته را بـه طور هم زمان بازی کند. بازیکنان نمیتوانند یک مرحله جزئی را تعیین کنند.

 

وقتی بازیکن مرحله خودرا تعیین می‌کند ؛ ممکن اسـت در مرحله بازی نیز “بازی” کند. آن ها نمیتوانند در مرحله اي کـه توسط بازیکن دیگری در همان دورانی کـه مرحله خودرا انجام داده اند تعیین کنند.

 

بازی روی فاز بـه معنای بازی با کارتی اسـت کـه برای ان مرحله معتبر اسـت. در مجموعه اي از کارت ها ؛ این بـه معنای پخش یک کارت با همان تعداد مجموعه اسـت. برای اجرای اعداد مرتب ؛ این بـه معنای بازی با کارتی اسـت کـه ارزش ان یکی زیر کمترین شماره در حال اجرا اسـت یا یکی بیشتر از بالاترین کارت شماره گذاری شده اسـت. کارت را میتوان روی یک ست رنگی پخش کرد بـه شرطی کـه یک رنگ باشد.

 

بعد از این کـه بازیکن مرحله خودرا تعیین کرد ؛ می‌تواند در فازهای تکمیل شده توسط بازیکنان دیگر در نوبت هاي‌ بعدی بازی کند.یک بازیکن همیشه باید نوبت خودرا با قرار دادن یک کارت از روی دست خود در بالای شمع دور انداخته پایان دهد. اگر این آخرین کارت در دست انها باشد ؛ دور بـه اتمام رسیده اسـت.

نحوه بازی فاز 10 _ تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10

کارت های ویژه

وایلد کارت

در قوانین استاندارد فاز 10 ؛ وایلد کارت را می‌توان بـه عنوان هر کارت بازی کرد تا بـه تکمیل یک مرحله کمک کند. با این حال ؛ حداقل یک کارت “طبیعی” ؛ بـه معنی یک کارت غیر وایلد ؛ باید در مرحله بازی شود. تا زمانی کـه یک کارت طبیعی وجود داشته باشد ؛ میتوان چندین کارت وایلد را دریک مرحله بازی کرد.

 

کارت هاي‌ وایلد را می‌توان در مراحل موجود نیز پخش کرد و چون میتوانند هر چیزی باشند ؛ بـه طور کلی آسان می‌توان از این طریق انها را از بین برد. یک کارت وحشی را نمی‌توان با کارتی کـه نشان میدهد “جای گزین” کرد. پس از بازی ؛ یک کارت وحشی باقی میماند.

 

Skip Card

هنگامی کـه یک Skip Card کنار گذاشته می‌شود ؛ بازیکن بعدی نوبت خودرا نادیده می‌گیرد و بازی بـه سمت چپ ان بازیکن ادامه مییابد. کارت اسکیپ نیازی بـه بازی فوری ندارد و می‌تواند برای زمان استراتژیک تری نگه داشته شود. اگر کارت پرش نخستین کارت روبه‌رو در شمع دور انداخته شود ؛ بازیکنی کـه نخستین نوبت را داشته باشد حذف میشود و نفر بعدی نوبت خودرا بازی میکند.

 

بعد از دور …

هنگامی کـه بازیکن آخرین کارت خودرا دور می‌زند ؛ دور پایان می‌یابد. اگر هیچ بازیکنی فاز 10 را کامل نکرده باشد ؛ راند بـه ثمر می‌رسد و سپس کارت ها بـه هم می ریزند و برای شروع یک دور جدید تقسیم میشوند.

 

برنده دور نمره صفر می‌گیرد. هر بازیکن دیگری بر اساس کارت هایي کـه در دست دارد ؛ نمره اي دریافت میکند. یک کارت با شماره 1-9 برای 5 امتیاز ؛ کارتهای شماره 10-12 برای 10 امتیاز ؛ کارت اسکیپ برای 15 امتیاز و یک کارت Wild برای 25 امتیاز ارزیابی میشود.

 

همه ی بازیکنانی کـه مرحله اي را در دور نهایی بـه اتمام رسانده اند بـه مرحله بعدی میروند. بازیکنانی کـه یک مرحله را کامل نکرده اند باید ان مرحله را در دور جدید تکرار کنند.

 

برنده شدن در فاز 10

هنگامی کـه یک بازیکن مرحله 10 را کامل میکند ؛ بازیکن برنده می‌شود و با دور انداختن آخرین کارت در دست ؛ کارت وی تمام می‌شود. یک بازیکن پس از اتمام فاز 10 “فوراً” برنده نمی‌شود و ممکن اسـت تا پایان دور همان‌ گونه عادی بازی کند.اگر دو یا چند بازیکن مرحله 10 را دریک دور کامل کنند ؛ بازیکنی با کمترین امتیاز برنده می‌شود.

 

اگر دو یا چند بازیکن مرحله 10 را بـه اتمام برسانند و امتیاز یکسانی داشته باشند ؛ یک دور تساوی شکن انجام می‌شود. دور رکورد شکن از فاز 10 هدف یک ست 5 تایی و یک ست 3 تایی استفاده میکند. نخستین بازیکنی کـه این مرحله را واگذار کرد بلافاصله برنده بازی می‌شود.

 

تغییرات فاز 10

از آنجا کـه شـما حداقل 10 دور و اغلب بسیاری دیگر را تضمین میکنید ؛ یک بازی فاز 10 می‌تواند مدتی طول بکشد. چند تنوع پیشنهاد میشود کـه می‌تواند درصورت فشردن زمان مفید باشد.همه ی بازیکنان هر مرحله یک مرحله را پیش می‌برند و برنده توسط بازیکنی با کمترین امتیاز تعیین میشود تا بازیکنی کـه مرحله 10 را کامل می‌کند.

 

بـه جای فاز 10 فاز 5 یا 8 را بازی کنید ؛ بـه جای بازی در هر 10 فاز ؛ تصمیم بگیرید کـه چند مرحله بازی کنید و بازی را در ان مرحله بـه اتمام برسانید.فقط فازهای زوج یا شماره فرد را بازی کنید.

 

سبک انتخاب فاز. بـه جای اتمام مراحل بـه ترتیب ؛ بازیکنان میتوانند هر مرحله را در هر دور بـه اتمام برسانند ؛ اما انها فقط میتوانند یک مرحله را یک‌بار تکمیل کنند. نخستین بازیکنی کـه هر 10 مرحله را تکمیل کند برنده می‌شود. این تنوع بـه بازیکنان اجازه میدهد تا بر اساس کارت هایي کـه در دست دارند مراحل خاصی را طی کنند.

 

راهنمای نهایی در مورد نکات شرط بندی بوکس
راهنمای نهایی در مورد نکات شرط بندی بوکس

راهنمای نهایی در مورد نکات شرط بندی بوکس بـه راهنمای نهایی در مورد نکات شرط بندی بوکس خوش آمدید! دراین…

نکات و استراتژی شرط بندی Mortal Kombat مورتال کامبت
نکات و استراتژی شرط بندی Mortal Kombat مورتال کامبت

نکات و استراتژی شرط بندی Mortal Kombat مورتال کامبت   نکات و استراتژی شرط بندی Mortal Kombat مورتال کامبت بـه…

استریمر چیست؟ بیاموزید که چرا مردم به پخش آنلاین علاقه دارند
استریمر چیست؟ بیاموزید که چرا مردم به پخش آنلاین علاقه دارند

استریمر چیست؟ بیاموزید که چرا مردم به پخش آنلاین علاقه دارند استریمر چیست؟ بیاموزید کـه چرا مردم بـه پخش آنلاین…

چگونه در سال 2024 روی مسابقات ورزشی شرط بندی کنیم ؟
چگونه در سال 2024 روی مسابقات ورزشی شرط بندی کنیم ؟

چگونه در سال 2024 روی مسابقات ورزشی شرط بندی کنیم ؟   چگونه درسال 2024 روی مسابقات ورزشی شرط بندی…

چگونه مجوز ماساچوست بر بازار شرط بندی ورزشی تأثیر می گذارد
چگونه مجوز ماساچوست بر بازار شرط بندی ورزشی تأثیر می گذارد

چگونه مجوز ماساچوست بر بازار شرط بندی ورزشی تأثیر می گذارد   چگونه مجوز ماساچوست بر بازار شرط بندی ورزشی…

دنیای سختگیرانه قمار مزیت
دنیای سختگیرانه قمار مزیت

دنیای سختگیرانه قمار مزیت دنیای سختگیرانه قمار مزیت ،قمار - حداقل توسط کسانی کـه بازی‌ها را بـه عموم عرضه می…

بهترین شرط بندی ها و پیشنهادات شرط بندی رایگان اسب دوانی در بریتانیا 2024
بهترین شرط بندی ها و پیشنهادات شرط بندی رایگان اسب دوانی در بریتانیا 2024

بهترین شرط بندی ها و پیشنهادات شرط بندی رایگان اسب دوانی در بریتانیا 2024   بهترین شرط بندی ها و…

20 بازی برتر برای پخش در توییچ و یوتیوب
20 بازی برتر برای پخش در توییچ و یوتیوب

20 بازی برتر برای پخش در توییچ و یوتیوب 20 بازی برتر برای پخش در توییچ و یوتیوب آیا شـما…

بازی در مقابل قمار از دیدگاه قانون تایلند
بازی در مقابل قمار از دیدگاه قانون تایلند

بازی در مقابل قمار از دیدگاه قانون تایلند بازی در مقابل قمار از دیدگاه قانون تایلند ورزش فانتزی اصطلاحی اسـت…

7 تقلب و هک برای موفقیت در شرط بندی ورزشی (2024)
7 تقلب و هک برای موفقیت در شرط بندی ورزشی (2024)

7 تقلب و هک برای موفقیت در شرط بندی ورزشی «2024» 7 تقلب و هک برای موفقیت در شرط بندی…

مغز قمار روشن می کند که چرا متوقف کردن تاس انداختن دشوار است
مغز قمار روشن می کند که چرا متوقف کردن تاس انداختن دشوار است

مغز قمار روشن می کند که چرا متوقف کردن تاس انداختن دشوار است مغز قمار روشن می کند کـه چرا…

چگونه بدون خطر در شرط بندی ازدواج برنده شویم !!
چگونه بدون خطر در شرط بندی ازدواج برنده شویم !!

چگونه بدون خطر در شرط بندی ازدواج برنده شویم چگونه بدون خطر در شرط بندی ازدواج برنده شویم  Guy Holding…

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت